Kontaktuppgifter - Frö- och plantproduktion av skogsträd

Livsmedelsverket, Enheten för växthälsa, Skogsodlingsmaterial
Mustialagatan 3
00790 HELSINGFORS

Skogsodlingsmaterial 

Skogsodlingsmaterial, Övervakning av växthälsa; träproduktion, import och export av timmer

Stambrev för skogsodlingsmaterial, datablad, övervakning av växthälsa (Uleåborg).