Övergångsperiod för den nationella lagen om gödselmedel till och med den 31 december 2024

I den nya lagen om gödselmedel finns övergångsbestämmelser vars syfte är att säkerställa en så smidig övergång som möjligt till den nya lagen. Produkter som ingår i förteckningen över typbeteckningar eller i EG-förordningen i enlighet med den tidigare lagstiftningen får tillverkas som nationella produkter till och med den 31 december 2023 och släppas ut på marknaden till och med den 31 december 2024. Mer information om EU:s nya förordning om gödselprodukter hittar du här.

De godkända anläggningar som tillverkar produkter av icke-animaliskt ursprung behåller sitt godkännande av anläggning till och med 31 december 2023, även om dessa anläggningar inte längre är skyldiga att ansöka om godkännande av anläggning när den nya lagen träder i kraft. På så sätt får anläggningarna mer tid att organisera sin verksamhet, ifall den ännu inte uppfyller kraven i den nya lagstiftningen. Anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter omfattas fortsättningsvis av kravet på godkännande enligt förordningen om biprodukter. Lagändringen påverkar inte kraven som ställs på bearbetningen av produkter av animaliskt ursprung.

Sidan har senast uppdaterats 22.12.2022