Förteckning över komponentermaterial

Livsmedelsverket har fattat beslut om en nationell förteckning över komponentmaterial och upprätthåller den förteckning över tillåtna komponentmaterial i olika komponentmaterialkategorier som finns som bilaga till beslutet. På ansökan av de ekonomiska aktörerna kan nya komponentmaterial ska tas in i förteckningen.

Förteckning, uppdaterad 20.5.2024

Sidan har senast uppdaterats 4.7.2024