Verksamhet som förutsätter registrering i växtskyddsregistret

På den här sidan har vi beskrivit hurdan verksamhet förutsätter registrering i växtskydds- eller plantmaterialregistret. I tabellen hittar du information om när en aktör behöver tillstånd att utfärda växtpass eller använda ISPM 15 -märkning. Logga in i e-tjänsten Touko endast ifall företagets verksamhet förutsätter registrering. Tilläggsinformation kan du be om på adressen kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi

Registrering i växtskydds- eller plantmaterialregistret förutsätts inte utav följande aktörer:

 • produktion av kruk- eller utplanteringsväxter eller grönsaksplantor för företagets egen minutförsäljning
 • produktion av snittblommor
 • frukt-, bär- eller grönsaksproduktion
 • blomsteraffärer
 • import av växtbaserade förädlade livsmedel
 • trädgårdsanläggare, grön inredning

Växthusproduktion

  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Plantproduktion för yrkesmässig vidareodling eller för partiförsäljning x x x  
Kruk- och utplanteringsväxter för partiförsäljning x   x  
Kruk- och utplanteringsväxter för egen minutförsäljning        

Trädgårdsproduktion på friland

 • Produktion av plantskoleväxter och försäljning av dem till en yrkesmässig aktör kräver alltid registrering och bruk av växtpass.
 • Produktion av värdväxter för päronpest och försäljning av dem till en yrkesmässig aktör eller till konsumenter kräver alltid registrering och bruk av växtpass.
  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Värdväxter för päronpest x x x  
Övriga plantskoleväxter för partiförsäljning x x x  
Övriga plantskoleväxter för egen minutförsäljning (*   x    
Övriga plantskoleväxter för egen distansförsäljning till konsumenter (** x x x  
Grönsaksplantor för partiförsäljning x beroende på verksamheten x  

* = Registrering krävs, om värdet för växterna som saluförs överstiger 10 000 euro per år (utan moms).

** = Registrering och utfärdande av växtpass krävs, om värdet för växterna som saluförs överstiger 10 000 euro per år (utan moms).

Potatisproduktion

  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Utsädespotatis x      
Annan potatis (odlingsareal över 0,5 ha) x      

Marknadsföring och förmedling av trädgårdsväxter och potatis

 • Du behöver inte ansöka om tillstånd att utfärda växtpass, om du säljer eller förmedlar växter som en annan aktör har försett med växtpass. I sådan situation behöver du dock se till, att de växtpassen som finns på växterna stämmer överens med kraven. Det är inte tillåtet att kopiera växtpass som en annan aktör har utfärdat. Läs här när ett växtpass behövs.
 • Läs mera om distansförsäljning av trädgårdsväxter.
 • Ansök om rätt att utfärda växtpass i Touko-tjänsten, om din verksamhet är sådan, att du behöver utfärda växtpass.
  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Trädgårdsbutiker (* x x beroende på verksamheten  
Lantbruksaffärer, som saluför utsädespotatis eller grönsaksfröer x   beroende på verksamheten  
Webbutiker etc. som säljer fleråriga trädgårdsväxter för friland (* x x beroende på verksamheten  
Trädgårdspartiaffärer och förmedlare av plantmaterial x x beroende på verksamheten  
Blomsterpartiaffärer x   x  
Potatispackerier och -partiaffärer x      

* = Registrering krävs, om värdet för fleråriga växterna för plantering på friland som saluförs överstiger 10 000 euro per år (utan moms) ELLER om verksamheten är sådan, att du behöver utfärda växtpass för värdväxter för päronpest.

 

Produktion av virke eller träemballage

  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Virke till länder utanför EU
(exportsågverk)
om sågverket exporterar själv      
Virke till Finland och övriga EU-länder marknadsföring till skyddade zoner      
Ugnstorkning eller värmebehandling av virke för tillverkning av ISPM 15 -emballage x     x
Tillverkning av ISPM 15 -märkt emballage x     x
Märkning med ISPM 15 -märke på träemballage x     x

Import av växter, växtprodukter, trävaror och begagnade maskiner  från länder utanför EU

 • Import av en enstaka försändelse kräver ingen registrering.
  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Plantor, utsäde och annat förökningsmaterial x beroende på verksamheten beroende på verksamheten  
krukväxter, grönväxter, snittblommor x      
Färska frukter, bär, grönsaker, rotfrukter och örter x      
Trävaror beroende på trä- och varuslag     beroende på verksamheten
Begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner x      

Export av växter, växtprodukter, trävaror och begagnade maskiner till länder utanför EU

Observera, att en exportör behöver registrera sig endast om mottagarlandet kräver att produkten i fråga ska vara försedd med sundhetscertifikat.

  Växtskydds-registret Plantmaterial-registret Rätt att utfärda växtpass ISPM 15 -märkningsrätt
Plantor, utsäde och annat förökningsmaterial x beroende på verksamheten beroende på verksamheten  
krukväxter, grönväxter, snittblommor x   beroende på verksamheten  
Färska frukter, bär, grönsaker, rotfrukter och örter x      
Växtbaserade förädlade livsmedel beroende på mottagarlandet      
Potatis x      
Spannmål beroende på mottagarlandet      
Trävaror beroende på trä- och varuslag     beroende på verksamheten
Begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner beroende på mottagarlandet      

 

Sidan har senast uppdaterats 2.4.2024