Ravitsemushoito

  • Potilaiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut Ravitsemushoitosuosituksen jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta.
  • Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se ehkäisee sairauksia, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa. Ravitsemushoito on olennainen osa potilaiden hoitoa. Ravitsemustila arvioidaan heti hoidon alussa ja säännöllisesti sen aikana, koska potilailla voi olla ravitsemusongelmia jo sairaalaan tullessa tai niitä voi kehittyä hoidon aikana.

Ravitsemushoitosuosituksiin sisältyy laaja valikoima liitteitä, joista osa on sähköisessä muodossa ladattavissa omaan käyttöön.

Liite 1. NRS-menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulonnassa (doc)

Liite 2. MUST-menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulonnassa (doc)

Liite 3. Laihtumisen pisteytys NRS 2002- ja MUST-menetelmissä (doc)

Liite 4. Ruokailun seuranta aterioittain (doc)

Liite 5.  Ruoka- ja juomakirjanpito (doc)

Liite 6. Omavalvontaohjeistus osastoja varten (doc)

Liite 7. Asiakastyytyväisyyskysely potilaille (doc)

Liite 8. Tyytyväisyyskysely henkilökunnalle (doc)

Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin (pdf)