Ravitsemushoito

Ravitsemushoitosuositusta uudistetaan parhaillaan. Uusi suositus julkaistaan vuoden 2022-2023 taitteessa. 

Ravitsemushoito

Potilaiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut Ravitsemushoitosuosituksen jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta. 

  • Hyvä ravitsemus edistää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Se ehkäisee sairauksia, edistää toipumista sekä vähentää lisäsairauksien vaaraa. Ravitsemushoito on olennainen osa potilaiden hoitoa. Ravitsemustila arvioidaan heti hoidon alussa ja säännöllisesti sen aikana, koska potilailla voi olla ravitsemusongelmia jo sairaalaan tullessa tai niitä voi kehittyä hoidon aikana.
  • Ravitsemushoidon käytäntöjä sairauksien hoidossa ohjaavat myös Käypähoito -suositukset

Ravitsemushoitosuosituksiin sisältyy laaja valikoima liitteitä, joista osa on sähköisessä muodossa ladattavissa omaan käyttöön.

NRS-menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulontaan. Katso uudistettu NRS2002 -lomake
Ikääntyneiden ruokasuosituksen työkalut ja lomakkeet

MUST-menetelmä vajaaravitsemuksen riskin seulonnassa (doc)

MNA-testi seulonta (lyhyt) virheravitsemuksen seulontaan ja MNA-testi pitkä (mukana ravitsemustilan arviointiosa). MNA menetelmän käyttöoikeudet ja tausta-aineisto.

Laihtumisen pisteytys NRS 2002- ja MUST-menetelmissä (doc)

Ruokailun seuranta aterioittain (doc)

Ruoka- ja juomakirjanpito (doc)

Omavalvontaohjeistus osastoja varten (doc)

Asiakastyytyväisyyskysely potilaille (doc)

Tyytyväisyyskysely henkilökunnalle (doc)

Ravitsemushoito (2010). Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2021