Tuontiin liittyvät rajoitukset

Kasvualustojen ja maa-aineksen tuonti

Orgaanista ainesta sisältävien kasvualustojen ja maa-aineksen tuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty Sveitsiä lukuun ottamatta. Tuontikielto ei koske puhdasta turvetta eikä kookoskuitua silloin, kun niitä ei ole aiemmin käytetty kasvintuotannossa tai maataloudessa. Huomioi, että Brexitin jälkeen tuonti on kielletty myös Iso-Britanniasta. Kasvualustojen ja maa-aineksen maahantuontikielto liittyy kasvinterveyslainsäädäntöön. Lisätietoja antaa Ruokaviraston kasvinterveysyksikkö, kasvinterveys(a)ruokavirasto.fi.

Runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet

Runsastyppisillä ammoniumnitraattilannoitteilla tarkoitetaan lannoitteita, joiden typpipitoisuus laskettuna tuotteen sisältämästä ammoniumnitraatista on vähintään 28 %.

Suomeen saa tuoda, valmistaa ja saattaa markkinoille ainoastaan EY-asetuksen 2003/2003 vaatimukset täyttäviä runsastyppisiä ammoniumnitraattilannoitteita. Niiltä vaaditaan räjähtämättömyystodistus, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Ennakkoilmoitus ammoniumnitraattilannoitteiden tuonnista on tehtävä vähintään 5 arkipäivää ennen tuonnin aiottua ajankohtaa. Räjähtämättömyystodistus on toimitettava ennakkoilmoituksen liitteenä.

Maahantuojan on varmistettava tuotteen jäljitettävyys säilyttämällä tiedot valmistajasta ja tuotantolaitoksista. Tiedot on säilytettävä niin kauan kuin lannoitetta toimitetaan markkinoille ja kaksi vuotta sen jälkeen.

Toimijan on lisäksi huomioitava ≥ 16 % ammoniumnitraattia sisältävien lannoitteiden myyntiin liittyvät rajoitukset sekä varastointi- ja kuljetusmääräykset. Toimivaltainen viranomainen myyntiin, varastointiin ja kuljetuksiin liittyvissä asioissa on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Lannoitevalmisteena tai sen raaka-aineena käytettävät eläimistä saatavat sivutuotteet on aina käsiteltävä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Listat hyväksytyistä laitoksista löytyvät EU:n komission internetsivuilta.

Siirrettäessä maasta toiseen luokan 2 eläinperäisiä sivutuotteita (esim. käsitelty lanta ja lihaluujauho) sekä luokkaan 3 kuuluvaa käsiteltyä eläinvalkuaista (PAP) on ilmoitus tehtävä TRACES-järjestelmään. Ilmoituksen järjestelmään tekee lähettävä laitos. Kuljetuksen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, joka laaditaan järjestelmässä. Vastaanottaja tarkistaa saapuneen erän ja asiakirjat määräpaikassa sekä tekee saapumisilmoituksen kunnaneläinlääkärille joko TRACES-järjestelmässä tai muulla tavoin. Kunnaneläinlääkäri voi tehdä pistokokein tai epäillyn perusteella tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä.   

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System ja se on kehitetty varmentamaan elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista.TRACES –järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä ilmoitukset siirroista ja laatia järjestelmään eläinperäisten sivutuotteiden osalta kaupallisen asiakirjan. Toimija voi lisäksi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia asiakirjoja. On suositeltavaa, että myös toimijat, jotka ainoastaan vastaanottavat eläimistä saatavia sivutuotteita, rekisteröityvät järjestelmään. Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.9.2023