Etelä-Afrikka

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Etelä-Afrikkaan. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät Lemmikkien matkustus-sivuiltamme.

Suomesta on viety Etelä-Afrikkaan viime vuosina esimerkiksi myllyteollisuustuotteita, rehuraaka-aineita ja maitotuotteita.

Tutustu Etelä-Afrikan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Kalastustuotteet

Luonnonvaraisista kaloista ja makean veden kaloista saatavien tuotteiden viennissä Etelä-Afrikkaan ei tietojemme mukaan tarvita eläinterveystodistusta. Varmista tämä esimerkiksi kauppakumppanisi kautta ennen vientiä.

Kun yrityksesi vie merialueilla kasvatetuista kaloista saatavia tuotteita, tarvitset vietävän erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Maito ja maitotuotteet

Kun yrityksesi vie maitoa tai maitotuotteita Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Munatuotteet

Kun yrityksesi vie munatuotteita Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan ja tarvittaessa lisälehdet Ruokavirastosta.

Sianliha ja sianlihatuotteet

Kuumentamattoman ja jäädytetyn sianlihan vienti Etelä-Afrikkaan on mahdollista ainoastaan Etelä-Afrikan hyväksymistä laitoksista. Ota laitoshyväksyntää varten yhteyttä: afrikka@ruokavirasto.fi

Kun yrityksesi vie sianlihaa  ja kuumennettuja sianlihatuotteita Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä ja tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Huomioithan, että terveystodistuksen lisäksi tarvitset tuontiluvan.

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä kuumentamatonta siipikarjanlihaa Etelä-Afrikkaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2015 lähtien käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhankke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken.  Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Naudan siemenneste

Kun yrityksesi vie naudan siemennestettä Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Käsitellyt eläinvalkuaiset

Käsitellyn eläinvalkuaisen vienti lemmikkiruoaksi tai kalanrehuksi Etelä-Afrikkaan on mahdollista ainoastaan Etelä-Afrikan viranomaisen hyväksymistä laitoksista. Vientiä varten tarvitset myös tuontiluvan. Lisätietoa tuontiluvasta ja hakemuskaavakkeen löydät DALRRDin internetsivuilta.

Kun yrityksesi vie käsiteltyä eläinvalkuaista lemmikkiruoaksi tai kalanrehuksi Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimista todistuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Naudan nahat ja vuodat

Kun yrityksesi vie naudan nahkoja tai vuotia Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta. 

Tuontilupahakemukset eläinperäisille tuotteille

Eläinperäisten tuotteiden viennissä Etelä-Afrikkaan edellytetään eläinterveystodistuksen lisäksi myös tuontilupaa (Veterinary Import Permit). Tuontilupanumero tarvitaan eläinterveystodistukseen. Tuontilupahakemuksen voi tehdä ainoastaan etelä-afrikkalainen maahantuoja.

Tuontilupavaatimuksissa viitataan Etelä-Afrikan lainsäädäntöön, jota pitää noudattaa. Ohjeet tuontilupahakemuksen tekemiseen sekä hakemuslomakkeet muille elintarvikkeille kuin kalastustuotteille löytyvät Etelä-Afrikan alkutuotannosta vastaavan viranomaisen DALRRDin internetsivuilta.

Kalastustuotteiden tuontilupahakemukset eivät löydy DALRRDin nettisivuilta. Tietojemme mukaan ainoastaan merialueilla kasvatetuista kaloista ja luonnonvaraisista kaloista saatavien tuotteiden tuonti Etelä-Afrikkaan edellyttää tuontilupaa:

Lisätietoja tuontiluvan hakemisesta kalastustuotteille.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2024