ISPM 15 -vaatimukset täyttävä sahatavaran tai puisen pakkausmateriaalin käsittely

Tältä sivulta löydät ohjeet yritykselle, joka käsittelee sahatavaraa tai puista pakkausmateriaalia ISPM 15 -standardin mukaisesti.

Katso täältä ohjeet yritykselle, joka pelkästään valmistaa (ei kuumennuskäsittele) standardin mukaista pakkausmateriaalia.

Ennen ISPM 15 -merkityn pakkausmateriaalin valmistuksen aloittamista yritys hakee ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeuden Ruokavirastosta. Katso ohjeet täältä.

ISPM 15 -standardin mukainen käsittely

Standardin mukaan hyväksyttyjä käsittelyjä ovat

  • HT-käsittely (56 celsiusastetta, 30 minuuttia) eli kuumennus- tai lämpökäsittely (englanniksi heat treatment). Jatkossa tällä sivulla käytetään termiä kuumennuskäsittely.
  • metyylibromidikaasutus MB 
  • dielektrinen kuumennus DH 
  • sulfuryylifluoridikaasutus SF 

Suomessa pakkausmateriaalin käsittely tehdään kuumennuskäsittelynä yleensä sahatavaran uunikuivauksen yhteydessä. Metyylibromidi- tai sulfuryylifluoridikaasutusta ei ole sallittua tehdä Suomessa, mutta kaasutetun puupakkausmateriaalin maahantuonti on sallittua.

Standardin mukainen kuumennuskäsittely on 56 celsiusastetta / 30 minuuttia puun ytimessä. Käsittely voidaan tehdä sahatavaran uunikuivauksen yhteydessä, jos vaadittu lämpötila ja aika täyttyy, ja tämä voidaan todeta puutavaran kuivaustiedoista. Käytännössä vaadittu lämpötila puun sisällä saavutetaan, jos kammion ilman lämpötila kuivausprosessin aikana on yhtäjaksoisesti vähintään 65 Celsiusastetta 3–10 tunnin ajan tunnin ajan. Käsittelyaika riippuu puuaineksen paksuudesta, kerralla käsiteltävän puun määrästä sekä käsittelylämpötilasta.

ISPM 15 -merkintä

Lämpökäsittely osoitetaan tehdyksi standardin mukaisella merkinnällä. Merkintä sisältää maakoodin, merkinnän tehneen toimijan rekisterinumeron sekä kuumennuskäsittelyn koodin HT.

ISPM 15 -merkintä tehdään pakkauksiin, tukipuihin yms. aina vähintään kahdelle sivulle. Merkinnän on oltava pysyvä, eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän on oltava selkeästi luettavissa. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää punaista tai oranssia väriä. Merkinnässä pitää olla standardin mallien mukaiset kehykset.

ISPM merkki 2021.PNG

Kuva: ISPM 15 -puupakkausstandardin mukaisen merkinnän malli.

Merkintä sisältää:

  • IPPC -logo
  • XX = kaksikirjaiminen maakoodi (Suomessa FI)
  • 000 = merkintäoikeuden haltijan tunnusnumero (annetaan Ruokaviraston päätöksessä)
  • YY = kuumennuskäsittelyn merkintä HT

ISPM 15 -standardista voit katsoa erilaisia merkintämalleja.

Merkintäoikeuden haltija hankkii tarvittavat leimasimet tai muut merkintävälineet ja vastaa siitä, että merkintä tehdään vain standardin vaatimukset täyttävään puiseen pakkausmateriaaliin ja ainoastaan päätöksessä mainitussa paikassa (osoitteessa).

ISPM 15 -merkinnän käytön valvonta

Yritykset, joilla on ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeus, tarkastetaan vuosittain. Tarkastuksessa varmistetaan puutavaran kuivaustiedoista, että vaadittu käsittelylämpötila täyttyy. Tarkastuksia tekevät Ruokaviraston ja ELY-keskusten kasvintarkastajat. Sahoilla ISPM 15 -merkinnän käyttöoikeuden tarkastus tehdään usein samanaikaisesti vientivalmiustarkastuksen kanssa. Tarkastukset ovat maksullisia. Katso Ruokaviraston hinnasto: Kasvintuotanto ja lannoitteet / Kasvinterveys ja taimiaineistot / Tuonti ja vientitarkastukset / Vientivalmiustarkastus.

YhteydenototSivu on viimeksi päivitetty 16.1.2023