Blogi: Neuvontaa ja koulutusta elintarvikelainsäädännöstä ja viennistä

22. toukokuuta 2019

Elintarvikealalla on paljon vaatimuksia ja olennaisimmat asiat saattavat joskus hukkua massaan. Olemme tehneet Elintarvikealan pk-yritysten neuvonta ja vientiosaamisen parantaminen -hankkeessa nyt muutaman vuoden töitä sen eteen, että yrittäjät saisivat tarvitsemansa tiedon aiempaa mutkattomammin.

Toimintatapamme pk-hankkeessa on selkeä: teemme helposti hyödynnettävissä olevaa materiaalia yrityksille ja valvojille – esimerkkeinä tästä opas ravintolan perustamiseen ja maakohtaisten vientivaatimusten koonti nettisivuillemme. Koulutamme niin kasvokkain kuin verkossakin, tästä esimerkkinä olkoon verkkokurssit pakkausmerkinnöistä ja viennin pelisäännöistä. Annamme myös yrityskohtaista vientineuvontaa.

Löydät kaiken tuottamamme materiaalin nettisivuiltamme Pk-yritysten ohjeistus ja neuvonta ja Vienti EU:n ulkopuolelle. Nettisivujemme lisäksi meidät löytää Twitteristä @Oivaruoka ja @Export_team. Uuteen Ruokaketjun uutiskirjeeseen kokoamme uutiset elintarviketurvallisuudesta, viennistä ja muista ruokaketjun aiheista.

Tavoitteenamme on neuvonta- ja koulutustoiminnan jalkauttaminen

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama pk-hankkeemme on alun perin yksi Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun -kärkihankkeista. Frisky & Anjoy Oy selvitti toimiemme vaikuttavuutta syksyllä 2018. Pk-hanke arvioitiin tarpeelliseksi ja sille suositeltiin jatkoa vuoden 2019 alussa toimintansa aloittaneessa Ruokavirastossa.

”Käytännössä tämä tarkoittaa kehittämishankkeissa synnytettyjen toimintamallien juurruttamista uuteen virastoon pysyviksi tehtäviksi sekä näiden toimintojen riittävää resursointia”, arvioinnissa todetaan.

Tähän me todella tähtäämme. Siksi neuvonta- ja koulutustoimintaa kehitetään ja jalkautetaan osaksi Ruokaviraston perustoimintaa maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoituksella vielä vuoden 2019 ajan. Ilokseni voin todeta, että uusia työtapoja on jo otettu meillä laajasti käyttöön.

Suuret kiitokset toiminnassamme mukana olleille, palautetta antaneille ja meitä eteenpäin auttaneille. Olettehan yhteydessä myös jatkossa!

Lue lisää
Elintarvikealan kärkihankkeessa neuvottu jo satoja yrityksiä

Lönnroth Saara.jpg

Saara Lönnroth
ylitarkastaja, vientitiimi