Vipu – viljelijän verkkoasiointi

Ohjeet ja ohjevideot | Ominaisuudet ja edutViljelijätukihaun aikataulu | VIpu-mobiili | Vipuneuvoja | KäyttäjätilastojaVIPU- enemmän aikaa olennaiseen

Vipu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu. Vipu-palvelussa voit asioida sähköisesti sekä tarkastella oman maatilasi tukihakemustietoja ja karttakuvia. Voit selailla maatilasi tietoja ja hyödyntää karttatoimintoja myös tukihaun ulkopuolella.

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Näin kirjaudut

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta sähköistä asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, jär­jes­tel­mä oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta www.mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Käyttäjäoikeuksien hakeminen

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Yhteystietojen päivittäminen Vipu-palvelussa

Voit päivittää itse seuraavat yhteystietosi Vipu-palvelussa:

  • Asiointikieli
  • Osoitetiedot - jos haluat maaseutuhallinnon käyttävän jotakin muuta osoitetta, kun väestötietojärjestelmässä olevaa.
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero (numeron on oltava matkapuhelinnumero, johon voit vastaanottaa tekstiviestejä)
  • Tieto siitä, saako yhteystietojasi luovuttaa markkinointitarkoituksiin tai neuvonnallisiin tarkoituksiin.
  • Pankkitilinumero, jolle hakemasi tuet maksetaan.

Ohje: Yhteystietojen päivittämiseen Vipu-palvelussa

Yhteys käytöntukeen

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Voit ottaa yhteyttä säh­köis­tä asiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Tekniset vaatimukset

Suosittelemme, että käytät sovellusta Goog­le Chrome- tai Mozilla Fire­fox -se­lai­mel­la.  Selaimen välimuisti kannattaa tyhjentää ennen Vipu-palveluun kirjautumista. Tarkista selaimen asetuksista, että pop up -ikkunoita ei ole estetty. Salli selaimella evästeiden (cookies) käyttö. So­vel­lus toi­mii parhaiten yleisimmillä selaimilla ja niiden tuoreimmilla versioilla.  

Kun käytät karttoja, suosittelemme, että käytät Vipua pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella.

So­vel­luk­sen tie­dos­to­jen tu­los­tus­ta var­ten tar­vit­set pdf-tiedostojen katseluohjelman, esimerkiksi Adobe Acrobat Readerin. Oh­jel­man voit la­da­ta maksutta Adoben verkkosivustolta.

Kun kirjaudut sovellukseen, se­lain saat­taa an­taa va­roi­tuk­sen epä­luo­tet­ta­vas­ta tie­to­tur­va­ser­ti­fi­kaa­tis­ta. Vah­vis­ta tur­val­li­suus­poik­keus ja la­taa se­lai­men eh­dot­ta­ma var­men­ne ko­neel­le, minkä jälkeen Vipu-pal­ve­lun kir­jau­tu­mis­sivu avautuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2022