Viraston johto

Ruokavirastoa johtaa pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.

Strateginen johtoryhmä avustaa pääjohtajaa viraston strategisessa johtamisessa. Siihen kuuluvat hänen lisäkseen:

  • maaseutulinjan johtaja, ylijohtaja Matti Puolimatka
  • elintarvikeketjulinjan johtaja, ylijohtaja Pia Mäkelä
  • laboratorio- ja tutkimuslinjan johtaja, ylijohtaja Janne Nieminen
  • sisäisten palvelujen toimintakokonaisuuden johtaja, hallintojohtaja Maria Teirikko
  • digitaalisten palvelujen toimintakokonaisuuden johtaja, tietohallintojohtaja Juha Antila
  • asiakkuusjohtaja Jaakko Rinne
  • kehitysjohtaja Päivi Kasurinen
  • henkilöstöjohtaja Sini Kuoppa-aho
  • viestintäjohtaja Jari Eloranta.

Ruokavirastolla on operatiivinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallintojohtaja.

Virasto kehittämistoiminnan kokonaisuuden integraatiosta linjarajojen yli vastaa kehityksen ja digitalisaation ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja.