Viraston johto

pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen, p. 050 300 2750

 • johdon assistentti Tiina Hannola, p. 050 386 8418

hallintojohtaja Maria Teirikko, sisäiset palvelut, p. 040 833 3132

 • johdon assistentti Tiina Hannola, p. 050 386 8418

henkilöstöjohtaja Sini Molin, p. 050 303 9089

 • johdon assistentti Anna Rapo, p. 050 571 4948

tietohallintojohtaja Juha Antila, digitaaliset palvelut, p. 050 529 7975

 • johdon assistentti Minna Kataja-Rahko, p. 050 470 2587

ylijohtaja Matti Puolimatka, maaseutulinja, p. 040 762 5126

 • johdon assistentti Maria Halme, p. 050 324 3585
 • maatalousosaston johtaja Jukka Pekonniemi, p. 040 540 1963
 • maaseudun kehittämisosaston johtaja Raisa Ikonen, p. 040 533 9147
 • markkinaosaston johtaja Marja Husu, p. 040 740 8395
 • varainhoito-osaston johtajana toimii ylijohtaja Matti Puolimatka, p. 040 762 5126

ylijohtaja Pia Mäkelä, elintarvikeketjulinja, p. 050 448 1302

 • johdon assistentti Maritta Valkeemäki, p. 040 825 0143
 • elintarviketurvallisuusosaston johtaja Marjatta Rahkio, p.  050 339 4576
 • eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen, p. 040 159 5812
 • kasvintuotannon osaston johtaja Hanna Kortemaa, p. 040 833 2486

ylijohtaja Janne Nieminen, laboratorio- ja tutkimuslinja, p. 050 463 9586

 • johdon assistentti Johanna Mäkelä, p. 040 771 5972
 • eläinterveystutkimuksen yksikön johtaja Riikka Holopainen, p. 050 439 3974
 • kasvianalytiikan yksikön johtaja Elina Sieviläinen, p. 040 848 6094
 • kemian yksikön johtaja Annikki Welling, p. 040 481 2270
 • mikrobiologian yksikön johtaja Anna-Liisa Myllyniemi, p. 0400 287 398
 • riskinarvioinnin yksikön johtaja Pirkko Tuominen, p. 0400 211 624

pääjohtajan esikunta:

 • asiakkuusjohtaja Jaakko Rinne, p. 040 714 5830
 • tutkimusjohtaja Liisa Maunuksela, p. 0400 256 097
 • viestintäjohtaja Jari Eloranta, p. 040 714 5810

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Pääjohtajaa avustaa viraston strategisessa johtamisessa strateginen johtoryhmä, johon kuuluvat hänen lisäkseen linjojen ylijohtajat, hallintojohtaja, tietohallintojohtaja, asiakkuus- ja viestintäjohtajat sekä henkilöstöjohtaja.

Ruokavirastolla on operatiivinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallintojohtaja, sekä kehityksen ja digitalisaation johtoryhmä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023