Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024 Osa 2: Toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi – valvonnan painopisteet

Julkaisupäivä: 18. joulukuuta 2020

Tämä on osa 2 Elintarvikeketjun monivuotisesta kansallisesta valvontasuunnitelmasta. Tässä osassa on kuvattu erityiset toimenpiteet päämäärien saavuttamiseksi.

1 Elintarviketurvallisuus, rehut ja luonnonmukainen tuotanto

Toimenpiteet valvonnan päämäärien saavuttamiseksi (valvonnan painopisteet): Elintarviketurvallisuus, rehut ja luonnonmukainen tuotanto pdf

Tarkemmat kuvaukset toimenpiteistä julkaistaan elintarvikeketjun viranomaisille tarkoitetussa Pikantti-ekstranetissä.

2 Eläinten terveys ja hyvinvointi

Toimenpiteet valvonnan päämäärien saavuttamiseksi (valvonnan painopisteet): Eläinten terveys ja hyvinvointi pdf

Tarkemmat kuvaukset toimenpiteistä julkaistaan Eläinlääkintähuollon valtakunnallisessa ohjelmassa pdf.

3 Kasvintuotanto

Toimenpiteet valvonnan päämäärien saavuttamiseksi (valvonnan painopisteet): Kasvintuotanto pdf

Tarkemmat kuvaukset toimenpiteistä julkaistaan Ruokaviraston toimintasuunnitelmassa ELY-keskuksille viranomaisille tarkoitetussa Pikantti-ekstranetissä.