Vipu-ohje: Lohkotietojen ilmoittaminen ja peltotukien haku 2023

Julkaisupäivä: 5. toukokuuta 2023

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

1. Yleistä Vipu-palvelussa

Vipun etusivulla Omat tiedot -painiketta klikkaamalla aukeaa välilehti, jossa on asiakasrekisteri- ja käyttöoikeustietojen lisäksi neuvojanäkymä.

Neuvojanäkymässä on yhteenveto maatiloista, joihin neuvojalla tai viljelijällä on oikeudet. Lisäksi neuvojanäkymästä löytyy tieto siitä, missä vaiheessa kunkin tilan hakemus on.

Kuvakaappaus Vipun Omat tiedot -osiostaKuva 1. Omat tiedot -osio

Vipun etusivun  Maatila-kohdan alta löytyvät mm. Osalliset-osio ja maksutapahtumat-osio.

Osalliset-osiossa voit käydä päivittämässä tilan yhteystiedot valitsemalla Muokkaa osallisen tietoja.
Tarkistathan erityisesti, että tilan ensisijaisen viljelijän matkapuhelinnumero on oikein. Näin saatte mahdolliset selvityspyynnöt ja yhteydenotot viranomaisilta oikea-aikaisesti.  Huolehdi myös, että sähköpostiosoite ja tilinumero ovat kunnossa.

Kuvakaappaus Vipusta, PTH osallisen tiedotKuva 2. Muokkaa osallisen tietoja

Maksutapahtumat-osiossa näet mm. valitun vuoden aikana maksetut tuet.

Maksutapahtumien näytössä esitetään kalenterivuoden aikana suoritetut maksutapahtumat, siellä on myös mahdollisuus tulostaa yhteenveto vuoden aikana maksetuista tuista.
Kaikki maksutapahtumat on listattu aikajärjestyksessä ja tiedot näytetään kolmessa eri tasossa. Ensimmäisellä tasolla näytetään maksutapahtumien tiedot: maksupäivämäärä, maksunsaaja, mille tilille maksu on tehty sekä maksettu summa (€). Kunkin maksutapahtuman tarkemmat tiedot saat esille klikkaamalla halutun rivin tiedot auki mustasta nuolesta.

Kuvakaappaus Vipusta Siirtyminen Maksutapahtumat-osioonKuva 3. Maksutapahtumat-osio

2. Yleistä lohkotietojen ilmoittamisesta ja peltotukien hausta

Tietoa vuoden 2023 peltotukien hausta ja haettavien tukien ehdoista löydät vuoden 2023 hakuoppaasta osoitteesta ruokavirasto.fi/hakuopas.

Kuvakaappaus Vipusta Valitse Hae/Ilmoita-kohta päästäkseni hakemaan tukia.Kuva 4. Valitse ylävalikosta Hae/ilmoita tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta

Voit hakea peltotukien haun tukia ja niiden maksua Vipu-palvelun Hae/Ilmoita-osiossa. Hakemuksen jättämisen sähköiseen asiointiin pääset ylävalikon Hae/Ilmoita-kohdasta tai vaihtoehtoisesti etusivun Hae tukia ja ilmoituksia -painikkeen kautta.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Hae/Ilmoita -painikkeesta avau­tuvat sähköisessä asioinnissa mukana olevat tukihaut ja ilmoitukset. Hakuaika-kohdassa näet kunkin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit rajata ruudussa näkyviä toimintoja valitsemalla Näytä kaikki tai vain ne hakemukset/ilmoitukset, joiden hakuaika on meneillään.

Jos sinun on tehtävä peruslohkomuutoksia (jako, yhdistäminen, uuden luonti), tee ensin nämä toimenpiteet valitsemalla Peruslohkomuutokset.

Jos et halua tehdä muutoksia peruslohkoihin, valitse Peltotukien haku.

Kuvakaappaus Vipusta Valitse Peltotukien haku.Kuva 5. Sähköisen asioinnin etusivu

Kun valitset asioinnissa Peltotukien haun, sinulle avautuu ensimmäisenä Lohkotiedot-välilehti.
Lohkotiedot-välilehdellä voit ilmoittaa kasvulohkotietoja 15.6.2023 saakka. Seuraavana on Hakijan tiedot -välilehti, jossa valitaan tuenhakija, annetaan tälle Y-tunnus sekä vastataan aktiiviviljelijätarkisteeseen liittyviin kysymyksiin.
Haettavat tuet -välilehdellä valitaan tuet, joita haet tilallesi.
Luomu ja sopimukset -välilehti tulee näkyviin vain tiloille, jotka valitsevat tämän osion tukia.
Seuraavana on Lohkotietojen yhteenveto -välilehti, jossa voit selata ja näet mahdolliset tekemäsi rajakorjaukset.
Maatilan tiedot -välilehdellä voit ilmoittaa maatilasi tietoja. Vipuneuvoja-välilehti sisältää ilmoitettaviin tietoihin sekä haettaviin tukiin liittyviä tarkisteita ja mahdollisia huomautuksia.
Yhteenveto ja lähetys -välilehdellä näet yhteenvedon hakemuksellesi tallennetuista tiedoista.

Tilanteessa, jossa et pääse peltotukien haussa eteenpäin, voit aloittaa sähköisen tukihaun täyttämisen alusta poistamalla kaikki tiedot asioinnin etusivulta painamalla Poista luonnos -linkkiä Peltotukien haun kohdalla. Jos linkkiä ei näy, tulee sinun poistaa tekemäsi muutokset Peruslohkomuutokset-osiossa, minkä jälkeen Poista luonnos -toiminto tulee näkyviin. Mikäli tekemäsi peruslohkomuutokset on otettu kunnassa käsittelyyn, et pysty poistamaan peltotukien hakemusta asioinnin etusivulla.

Kuvakaappaus Vipusta Peltotukihaun välilehdet näkyvissä.Kuva 6. Peltotukien haun -välilehdet

2.1. Ohjeet Ahvenanmaan tiloille, jotka hakevat luomukorvausta, ympäristösopimuksia tai ympäristösitoumusta

Ahvenanmaan tiloille, jotka hakevat luomukorvausta, ympäristösopimuksia tai ympäristösitoumusta on erilliset ohjeet näistä tuista (ohjeet ainoastaan ruotsiksi): https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/arealstod-2023-2027

3. Esitäyttö

Valittuasi peltotukien haun näytölle avautuu ponnahdusikkuna, joka kysyy kasvulohkojen esitäytöstä. Esitäytön voi tehdä kolmella tavalla.

Voit valita esitäytön viime vuoden tiedoilla tai peruslohkot ilman kasvulohkotietoja. Voit myös tuoda tiedot viljelysuunnitteluohjelmistosta. Esitäyttötavan valitsemisen jälkeen klikkaa Suorita esitäyttö.

Kuvakaappaus Vipun esitäytön valinnoistaKuva 7. Näkymä esitäytöstä

Esitäyttö viime vuoden tietojen mukaan ei tuo lohkoille lohkokohtaisten toimenpiteiden (esim. kerääjäkasvin) tietoa, vaan tieto on lisättävä kasvulohkoille vuosittain.

Vuonna 2023 kasvulohkogeometrioita ei esitäytetä. Näin ollen kaikki sellaiset peruslohkot, joille esitäytössä muodostuu useampi kuin yksi kasvulohko, näkyvät lohkolistassa punaisina, eikä niillä ole kasvulohkogeometrioita.

Esitäyttö viljelysuunnitteluohjelmistosta (VSO) tapahtuu siten, että se käynnistetään VSO:sta, minkä jälkeen sovellus siirtyy kirjautumisdialogiin. Tämän jälkeen jatketaan VSO:n käyttöliittymän ja ohjeiden mukaisesti. Datasiirron jälkeen Vipun käyttöliittymä aukeaa automaattisesti ja suorittaa esitäytön loppuun. Lopulta Vipu-sovellus aukeaa lohkotietoihin, kun esitäyttö on tehty loppuun. 

Kun datasiirto VSO:sta on kertaalleen tehty, yhtenä valittavana esitäyttövaihtoehtona näkyy tämä aiemmin suunnitteluohjelmasta lähetetty aineisto.

Peruslohkolle ei muodostu edellisen vuoden kasvulohkogeometriaa, jos lohko on yhteiskäyttölohko.

Peruslohko, joka vaatii täydennystä, näkyy listassa punaisella värillä. Käy joka tapauksessa kaikkien peruslohkojen tiedot läpi esitäytön jälkeen. Mikäli esitäytön jälkeen lohkoja on punaisella, tulee sinun kohdistaa niille kasvulohkot kartalla.

Kuvakaappaus Vipusta Lohkolle ei ole ilmoitettu kasvulohkoja huomautus.Kuva 8. Punainen huomautus kun peruslohkolle ei ole ilmoitettu kasvulohkoja

Jos haluat myöhemmin vaihtaa esitäyttötapaa, voit esitäyttää kasvulohkotiedot myös valitsemalla peruslohkoluettelon alla olevan Kasvulohkojen ryhmätoiminnot -pudotusvalikosta Kaikkien kasvulohkojen poisto ja esitäyttö

Kuvakaappaus vipusta, kasvulohkojen esitäyttö uudelleenKuva 9. Kasvulohkojen esitäyttötavan valinta

HUOMIO! Jos olet poistanut lohkon hallinnastasi, kasvulohkojen esitäyttö edellisvuoden tiedoilla palauttaa lohkon uudelleen hallintaasi. Tästä syystä kannattaa lohkojen esitäyttö tehdä ennen peruslohkojen hallinnanmuutoksia. Kun tiedot lähetetään viljelysuunnitteluohjelmasta, esitäyttö lisää automaattisesti tilan hallintaan aineiston sisältämät uudet peruslohkot ja poistaa hallinnasta sellaiset tilalla aiemmin olleet peruslohkot, joille ei ole ilmoitettu kasvulohkoja esitäyttöaineistossa. Näistä lisäyksistä ja poistoista tulee erillinen ilmoitus enne siirtymistä lohkotietonäkymään.

3.1. Esitäyttö jos tilalla on uusi tilatunnus (osio lisätty 10.5.2023)

Tilanne jos tilallasi on uusi tilatunnus eikä sinulla ei ole peruslohkoja hallinnassa:

Kun Vipu-palvelussa valitset Peltotukien haun niin alussa tulee esille esitäyttönäkymä. Mikäli tilallasi ei ole peruslohkoja hallinnassa voit valita jommankumman esitäyttö-valinnoista. Esimerkkikuvassa (Kuva 9a) on valittuna esitäytöksi ”Vain peruslohkot”. Sen jälkeen paina Suorita esitäyttö.

Tämän jälkeen esille tulee näyttö Peruslohkon hallintaanotto (kuva 9b) jonka avulla voit liittää uusia peruslohkoja.

Tilanne jos tilallasi on jo peruslohkoja hallinnassa:

Mene Vipu-palveluun, valitsee Peltotukien haun ja kuvan 9a mukaisesti valitset esitäytön Vain peruslohkot. Tämän jälkeen peltotukien haussa Lohkotiedo-välilehdellä voit liittää uusia peruslohkoja hallintaan toiminnolla +Liitä uusi peruslohko hallintaan, joka löytyy peruslohkolistan alla.

EsitäyttöKuva 9a. Esitäyttö

Peruslohkon hallintaottoKuva 9b. Peruslohkon hallintaanotto

Liitä uusi peruslohko hallintaanKuva 9c. Liitä uusi peruslohko hallintaan

4. Lohkotiedot

4.1. Peruslohkolista

Esitäytön jälkeen peruslohkolistassa on listattu kaikki tilan hallinnassa olevat lohkot. Peruslohkosta näytetään peruslohkon tunnus, nimi ja pinta-ala.

Kuvakaappaus Vipusta PeruslohkolistaKuva 10. Peruslohkolista

Peruslohkot, jotka ovat tilan hallinnassa ja joilla ei ole erityistä statusta, listataan ensin. Peruslohkot näytetään peruslohkotunnuksen mukaisessa järjestyksessä pienimmästä tunnuksesta suurimpaan. Voit vaihtaa peruslohkojen järjestystä tunnuksen, nimen tai pinta-alan mukaan.

Lohkot, joilla on erityinen status, ovat hallintaan otettuja lohkoja, uusia lohkoja, hallinnasta poistettuja lohkoja tai maatalouskäytöstä poistettuja lohkoja.

Tilan hallintaan otetut lohkot näytetään tähdellä merkittynä. Voit ottaa peruslohkon hallintaan joko peruslohkomuutoksissa tai peltotukien haussa, käyttämällä joko linkkiä +Lisää uusi peruslohko hallintaan tai ottamalla lohko hallintaan kartalla samannimisellä toiminnolla.

Kuvakaappaus Vipusta Liitä uusi peruslohko hallintaa -kohtaKuva 11. Liitä uusi peruslohko hallintaan

Kun perustat täysin uuden lohkon peruslohkomuutoksissa, perustettu uusi lohko, joilla ei vielä ole uutta peruslohkotunnusta, näytetään tunnuksella U ja juoksevalla numeroinnilla. Myös silloin kun jaat peruslohkon tai yhdistät peruslohkoja keskenään, muodostuu uudet peruslohkot.

Hallinnasta poistetut lohkot näytetään peruslohkolistassa yliviivattuna. Voit ottaa peruslohkon uudestaan hallintaan painikkeella Palauta lohko hallintaan.

Kuvakaappaus Vipusta Palauta lohko hallintaan -painikkeestaKuva 12. Palauta lohko hallintaan -painike

Kokonaan maatalouskäytöstä poistetut lohkot näkyvät peruslohkolistassa harmaina ja niistä lohkoista ei näytetä kartalla peruslohkon rajoja. Voit tehdä maatalouskäytöstä poiston vain peruslohkomuutoksissa.

Kun peruslohko on värjätty punaisella värillä peruslohkolistassa, peruslohkolta puuttuvat joko kaikki kasvulohkotiedot tai sitten lohkon perus- tai kasvulohkon tiedoissa on jokin virhe. Puuttuvista kasvulohkoista tai virheistä perus- tai kasvulohkolla on erilliset huomautukset, jotka kertovat mistä virheestä tai puutteesta on kyse. Et voi lähettää tukihakemusta ennen kuin kaikki tiedot lohkoille on annettu.

4.2. Peruslohkon tiedot

Kun valitset peruslohkolistasta yhden lohkon, näet sen perustiedot.
Perustietoja ovat peruslohkon tunnus, nimi, pinta-ala ja kartta.
Valittu peruslohko näkyy kartalla oranssilla reunaviivalla.
Kartan alapuolella peruslohkosta näytetään lisäksi seuraavat tiedot: hallinnan peruste, maakäyttölaji, viljelijän ilmoitus hukkakaurasta, tieto siitä, onko lohkolla tuulensuojaistutuksia sekä lisätiedot.
Mikäli kyseessä on U-lohko, näkyy lisäksi tieto siitä, onko lohko ollut viljelykelpoinen 31.12.2022.
Painikkeesta Avaa kartta pääsee tarkastelemaan peruslohkoa tarkemmin isolla kartalla ja tekemään tarvittavia rajakorjauksia sis. saarekkeiden lisäykset ja poistot sekä piirtää kasvulohkoja.
Pystyt myös tarkastelemaan eri karttatasoja, hyödyntämään mittaustyökaluja, tulostamaan kartan, hakemaan ilmakuvatietoja sekä zoomata karttaa.

Kuvakaappaus Vipusta Valittu peruslohko näkyy kartalla Kuva 13. Valittu peruslohko näkyy kartalla

Kuvakaappaus Vipusta Peruslohkon tiedotKuva 14. Peruslohkon tiedot

Peruslohkon tietoja pääset muokkaamaan Muokkaa peruslohkon tietoja -painikkeesta.

Kuvakaappaus Vipusta Muokkaa peruslohkon tietoja -painikeKuva 15. Peruslohkotietojen muokkaamisen -painike

Pakollisia tietoja ovat hallinnan peruste, maanäyttölaji sekä viljelijän ilmoitus hukkakaurasta. Kun hallinta perustuu maanvuokrasopimukseen (kirjalliseen tai suulliseen), myös vuokranantajan nimi on pakollinen tieto.

Valitse peruslohkotiedoissa lohkolla on tuulensuojaistutuksia -kohta, jos peruslohkon reunaan on istutettu tuulensuojaistutusta eroosion ehkäisemiseksi.

Peruslohkolla voi olla useampi viljelijä. Tällöin peruslohkolle on ilmoitettava yhteiskäyttöisyys. Se tehdään peruslohkotasolla. Tarkempaa tietoa yhteiskäyttöisyydestä saat kohdasta yhteiskäyttöiset lohkot.

4.3. Viranomaistiedot

Viranomaistiedot-osa on kaikille peruslohkoille yhtenäinen. Sanastolinkki avautuu omaan ikkunaan ja siitä pääsee tarkemmin katsomaan, mitä milläkin tiedolla tarkoitetaan.

Kuvakaappaus Vipusta Lohkon viranomaistiedotKuva 16. Viranomaistiedot

Kuvakaappaus Vipusta Jatkoa lohkon viranomaistiedoista.Kuva 17. Viranomaistiedot

4.4. Kasvulohkojen ryhmätoiminnot

Voit aloittaa kaikkia tukihakemuksesi peruslohkoja koskevia toimintoja kasvulohkojen ryhmätoimintojen kautta.

Kasvulohkojen ryhmätallennus on kätevä apuväline, kun useammalle peruslohkolle halutaan muodostaa samanlainen kasvulohko. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos kymmenelle peruslohkolle tulee kauraa ja kaikkien kasvulohkojen siemen on samanlaista.

Kuvakaappaus Vipusta Kasvulohkojen ryhmätoiminnotKuva 18. Kasvulohkojen ryhmätallennuksen valinta

Aloita ryhmätallennus valitsemalla ensin kasvitiedot. Kun olet antanut kaikki tiedot, valitse peruslohkot, joille haluat muodostaa yhden kasvulohkon. Kun olet valinnut peruslohkot, Muodosta valituille kasvulohkot -painike aktivoituu.  Sen jälkeen, kun olet muodostanut kasvulohkot, voit vielä poistaa tarpeettomia kasvulohkoja, käyttämällä toimintoa Palauta. Tällöin kasvulohko poistetaan valituilta peruslohkoilta ja näille peruslohkoille voit tehdä uuden ryhmätäytön.

Voit tehdä ryhmätäytön monta kertaa peräkkäin samalla näytöllä. Ryhmätäytön voi tehdä niin monesti kuin on olemassa peruslohkoja, joille voi muodostaa kasvulohkon. Sen jälkeen, kun olet muodostanut ryhmätallennuksella kaikki halutut kasvit ja kasvulohkot, valitse Tallenna.

Kuvakaappaus Vipusta Kasvulohkojen ryhmätallennusKuva 19. Kasvulohkojen ryhmätallennus

Kaikkien kasvulohkotietojen poisto ja esitäyttö -toiminnolla voit aloittaa koko tukihakemuksen tietojen täytön alusta. Kun olet valinnut toiminnon, saat näkyviin esitäytön vaihtoehdot uudestaan ja mikäli valitset esitäytön uudelleen, kaikki aiemmat tallennukset poistetaan.

Uusien kasvulohkojen luomuvaiheen oletusvalinta -toiminnolla saat esitäytettyä kaikille tuleville kasvulohkoille luomun vaiheen. Tämä on kätevää silloin, kun kaikilla kasvulohkoilla on sama luomun vaihe.

4.5. Kasvulohkojen tiedot

Kasvulohkotiedoissa on joitakin pakollisia tietoja riippuen valitusta kasvista.

Pakollisia tietoja ovat aina

 • kasvi
 • luomun vaihe.

Luomussa tai siirtymävaiheessa oleville kasvulohkoille on aina tehtävä aluskasvista. Oletuksena kohdassa on Ei aluskasvia ja valinnan voi vaihtaa tarvittaessa.

Muita pakollisia tietoja ovat myös

 • luonnonhoitonurmien perustamisaika
 • hampun siemenmäärä sekä suunniteltu kylvöpäivämäärä.

Lisätietoja kylvetyistä kasveista tai muista tiedoista on annettava avokesannolle, monimuotoisuuskasveille, maanparannus- ja saneerauskasvien seoksille sekä silloin, jos kasvikoodilistasta ei löydy sopivaa koodia ja joutuu käyttämään koodeja muut lupiinit, muut vihannekset, muut hedelmät tai muut marjakasvit. Myös erilaisista seoksista, siemen- ja maustekasveista sekä viljelemättömästä alasta pitää antaa lisätietoja

Viljoilla, öljykasveilla ja joillakin erikoiskasveilla lajiketieto on esitäytetty kunkin kasvin ensimmäisenä listassa olevalla lajikkeella ja sitä voi vaihtaa. Kun kylvät sertifioidulla siemenellä, valitse ko. kohta lajiketiedon jälkeen.

Tarvittaessa tehtäviä valintoja ovat laidunnus sekä tiedot siitä, ovatko viljelykasvin juuret irti maasta ja käytetäänkö kasvia (avomaanvihannekset) muuhun kuin ihmisravinnoksi.

Laidunnurmien kohdalla on aina valittuna, että lohkoa laidunnetaan, muille nurmille hakija voi valita sen tarvittaessa.

Ahvenanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa on osan tiloista jätettävä vuosittain tuottamatonta alaa vähintään 4 % peltoalasta. Ilmoitus näistä aloista tehdään kasvulohkolla tasolla valitsemalla kohta, lohko lasketaan mukaan ehdollisuuden tuottamattomaan alaan.

Kasvulohkolla annetaan myös sellaisia tietoja, joilla on vaikutusta siihen mistä tuista ja/tai toimenpiteistä voi hakea tukea.

Tällaisia ovat esimerkiksi ympäristökorvauksen toimenpiteet. Kasvulohkolla on valittava se toimenpide, josta myöhemmin hakee tukea. Näitä ovat

 • kerääjäkasvi-
 • maanparannus- ja saneerauskasvit-
 • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu- sekä
 • turvepeltojen nurmet -toimenpide.

Viljelykierron välikasvi on vaihtoehtoinen kerääjäkasvi-toimenpiteen kanssa.

Viherlannoitusnurmelle on erikseen tehtävä Ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi kohdan valinta, jos haluaa ekojärjestelmätukea.

Kuvakaappaus Vipusta KasvulohkotiedotKuva 20. Kasvulohkon tiedoissa näkyy kasvulohkoille valitsemasi kasvi ja muut tiedot

Kuvakaappaus Vipusta Kasvulohkotiedoissa pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä.Kuva 21. Kasvulohkon tiedoissa pakolliset tiedot on merkitty punaisella tähdellä

4.5.1. Uusien kasvulohkojen lisääminen ja piirtäminen kartalla

Uuden kasvulohkon voit lisätä valitsemalla lohkotietosivulla Lisää uusi kasvulohko. Jos kasvulohko on peruslohkon ainut, täytä sen tiedot avautuvaan kasvulohkon valikkoon. Halutessasi useamman kasvulohkon, valitse uudelleen Lisää uusi kasvulohko. Tällöin avautuu iso kasvulohkokartta. Valitse piirtotoimintojen työkalu Lisää/jaa kasvulohko. Aloita piirtäminen klikkaamalla reilusti rajaviivan ulkopuolelta tai piirrä sisäkasvulohko klikkaamalla isomman kasvulohkon sisällä. Kun olet valmis, klikkaa Seuraava vaihe -painiketta.

Kuvakaappaus Vipun kartalta, Lisää jaa kasvulohko kartallaKuva 22. Lisää/jaa kasvulohko kartalla

Tähän kasvulohkojen piirtovaiheeseen pääset vaihtoehtoisesti myös suoraan lohkotietojen näkymästä valitsemalla ensin peruslohkon, jolle haluat piirtää kasvulohkoja ja klikkaamalla Avaa iso kartta.

Kuvakaappaus Vipusta, Kynä ikoniKuva 23. Siirry isolle kartalle kynä ikonin kautta

Kasvulohkojen piirtämisen jälkeen klikkaa Seuraava vaihe. Näin pääset kohdistamaan piirtämiäsi kasvulohkoja. Valitse vasemman puolen kasvulohkolistasta haluamaasi lohkoa ja klikkaa vastaavaa kasvulohkogeometriaa kartalla. Onnistuneen kohdistuksen merkiksi huutomerkki korvautuu kasvulohkon tunnuksella kartalla. Käy läpi kohdistukset kasvulohko kerrallaan kartalla. Kun jokainen kasvulohko on kohdistettu, paina Seuraava vaihe.

Kuvakaappaus vipusta, Kasvulohkojen kohdistaminen

Kuva 24. Kasvulohkojen kohdistaminen: Tässä kuvassa kasvulohko a:n kasvitieto on annettu jo aiemmin. Klikkaa haluamaasi kasvulohkoa listalla ja vastaavaa geometriaa kartalla.

Kohdistuksen jälkeen pääset siirtymään kasvitietojen lisäämiseen. Valitse kartalta kasvulohko, jolle tiedot haluat. Sen jälkeen kirjaa kasvulohkon tiedot (mm. kasvi, lajike, kylvösiemenen laatu, luomun vaihe). Tässä vaiheessa kasvulohkojen välillä voit siirtyä kartan lisäksi palkin kirjainpainikkeista (A, B) sekä nuolinäppäimillä. Lopuksi kun kaikki kasvitiedot on tallennettu paina Tallenna. Tässä vaiheessa sovellus huomauttaa, jos joltain kasvulohkolta puuttuu tietoja. Korjaa puutteellinen tieto, jolloin tallennus onnistuu.

Kuvakaappaus vipusta, Kasvulohkotietojen antaminen lohkoilleKuva 25. Kasvulohkotietojen antaminen

Huomaa, että jos haluat liikkua kasvulohkon työstön eri vaiheiden välillä, voit sen tehdä painamalla piirrä, kohdista ja kasvitiedot -palkkeja. Esimerkiksi kasvitiedot vaiheessa pääset näin palaamaan piirtovaiheeseen ja toisinpäin. Voit käyttää myös edellinen vaihe ja seuraava vaihe -painikkeita. Keskeytä painikkeella kartalla tekemäsi muutokset poistuvat ja näkymä palautuu alkutilaan.

Kuvakaappaus vipusta, Kasvulohkon työvaiheetKuva 26. Kasvulohkon työvaiheet

Tarkemmat ohjeet kasvu- ja peruslohkojen piirtämiseen löydät Vipun-ohjevideoista.

Yhteiskäyttölohkot voidaan piirtää Vipu-palvelussa, ja tämä on suositeltavin tapa. Yhteiskäyttölohkojen piirtämisestä ja ilmoittamisesta on erillinen ohje.

4.6. Kartan toiminnot

Sivun oikeassa alareunassa ensimmäisenä sijaitsevat +/- -toiminnot, joilla voit suurentaa ja pienentää karttanäkymää.

Seuraavana oikeassa alareunassa ovat peruslohkoihin keskittämisen -työkalut, ilmakuvatiedot, hae peruslohkohistoria, hae peruslohkoa, tulosta kartta sekä mittaustyökalut, joilla voit tehdä pituus- ja pinta-alamittauksia. Voit poistaa myös tekemäsi mittauksen tästä valikosta.

Sivun yläreunassa ensimmäisenä ovat kasvulohkojen piirtämiseen tarkoitetut työkalut. Kun aloitat kasvulohkojen piirtämisen, valitse Lisää/jaa kasvulohko.

Sivun yläreunassa seuraavana on peruslohkoa koskeva työkaluvalikko. Näillä työkaluilla voit korjata peruslohkon rajoja tai piirtää saarekkeen olemassa olevan peruslohkon sisälle. Saarekkeen pinta-ala vähennetään peruslohkon pinta-alasta.

Kun olet piirtänyt kasvulohkon, voit vielä korjata kasvulohkon rajoja valitsemalla toiminnon Muokkaa kasvulohkon rajoja. Jos huomaat myöhemmin, että teit peruslohkolle liian monta kasvulohkoa, valitse toiminto Poista/yhdistä kasvulohkoja. Tällä työkalulla voit yhdistää kasvulohkoja ja näin ollen poistaa ylimääräisiä kasvulohkoja. Voit valita myös toiminnon Poista kaikki kasvulohkorajat. Tämä työkalu poistaa kaikki valitun peruslohkon kasvulohkopiirrokset ja voit aloittaa piirtämisen alusta.

Täällä voit myös liittää uuden peruslohkon hallintaasi Lisää uusi Peruslohko hallintaan -työkalulla.

Kuvakaappaus vipusta, peruslohkotyökaluKuva 27. Peruslohkotyökalut peltotukihaun kartalla

Kuvakaappaus vipusta, kasvulohkotyökalutKuva 28. Kasvulohkotyökalut

4.6.1 Karttatasot

Kuvakaappaus vipusta, karttatasotKuva 29. Karttatasot

Ennen karttatasoja listalla on toiminto Lisää kartalle oma aineisto. Tämän avulla voit tuoda omia shp-tiedostoja isolla kartalla Vipuun. Tarkemmat ohjeistukset tästä löydät sovelluksesta.

Kartan vasemmalla puolella ovat erilaiset karttatasot.

Vipu-vesistöt -tietotuote uudistettiin vuodelle 2021 siten, että Vipu-vesistöt kuvataan nyt myös MML:n maastotietokannan jokialueina niiltä osin kuin ne kattavat SYKEn uomaverkoston pohjalta muodostetut Vipu-uomat.  Lisäksi Vipu-vesistöt -tietotuotteen kattavuus laajennettiin myös merisaaristoon.

Vipu-vesistöt -tietotuotteen aineistot perustuvat SYKEn ja MML:n avoimiin aineistoihin. Vipu-vesistöt on tuotettu Ruokaviraston ylläpitämää viljelijöiden verkkoasiointipalvelua (Vipu-palvelu) varten, jossa aineistoa hyödynnetään ympäristökorvausjärjestelmän tukena vesistöjen kuvaamiseen. Aineisto on katseltavissa myös ympäristöhallinnon sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa paikkatietojärjestelmissä.
Vipu-vesistön järvet ja jokialueet ovat MML:n aineisto.

Erilaisten karttatasojen kautta pääset näkemään mm. edellisen vuoden perus- ja kasvulohkojen geometriat/rajat, maanparannus- ja saneerauskasvitason, pysyvät nurmet (ennen tukihakua) ja nurmivuosia 4 tai 5 (ennen tukihakua). Karttatasoista pääset näkemään myös mm. valtaojat, pohjavedet, Natura2000-alueet, vipu-vesistöt ja vähintään 15 % kaltevat alueet. Tämän lisäksi näet myös kiinteistötunnukset- ja rajat, vilkkaat tiet, hukkakauralohkot sekä kipsinlevitykseen soveltuvat lohkot.

Voit poistua isolta kartalta Poistu isolta kartalta -työkalulla.

Kuvakaappaus vipusta, poistu isolta kartaltaKuva 30. Poistu isolta kartalta

Maatalouskäytöstä poistuva ala

Mikäli peruslohkosi poistuu maatalouskäytöstä, voit poistaa sen Peruslohkomuutoksissa. Poista peruslohko maatalouskäytöstä painike löytyy peruslohkolistauksen alapuolelta. Nämä tehtävä ennen tukihaun lähettämistä. Lisätietoa saat myös hakuoppaasta kappaleesta 2. Maatalousmaan ilmoittaminen ja muutokset

Kuvakaappaus vipusta,Poista peruslohko maatalouskäytöstä Kuva 31. Poista peruslohko maatalouskäytöstä 

Jos maatalouskäytöstä poistuva lohko poistetaan ennen kuin lähetät tukihakemuksen, lohko näkyy lohkolistauksessasi harmaana ja sille ei pysty lisäämään kasvulohkotietoa. Mikäli lohko on poistettu maatalouskäytöstä ennen peltotukihaun peruslohkojen esitäyttöä, ei tämä lohko tule lohkolistaukseen.

5. Hakijan tiedot

Va­lit­se ensin tuenhakija Hakijan tiedot -välilehdellä (Kuva 1) alas­veto­va­li­kon lis­tas­ta, jos­sa on listattuna kaik­ki ti­lan osal­li­set.

Kuvakaappaus Vipusta Hakijan tiedot -välilehtiKuva 32. Hakijan tiedot -välilehti

Jos valitset tuenhakijaksi luonnollisen henkilön (henkilöhakija), sinun on täytettävä seuraavaksi tuenhakijan Y-tunnus. Jos tuenhakijaksi valitulle on tallennettu jossain aiemmassa tukihaussa Y-tunnus, Vipu esitäyttää Y-tunnuksen kyseiseen kohtaan.

Vipu näyttää huomautuksen, jos ilmoitat henkilöhakijalle muun kuin yksityisen elinkeinonharjoittajan (toiminimi) Y-tunnuksen. Sovellus kehottaa sinua joko vaihtamaan tuenhakijaa tai ilmoittamaan toisen Y-tunnuksen.

Jos sinulla ei ole Y-tunnusta, valitse Ei Y-tunnusta ja toimita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle todisteet maataloustoiminnan harjoittamisesta aktiiviviljelijäehdon tarkastelua varten peltotukihaun loppuun mennessä. Jos olet saanut Euroopan unionin suoria viljelijätukia edellisenä tukivuonna enintään 5 000 euroa, olet aktiiviviljelijä. 

Jos tuenhakijaksi valitaan maatilan osallisista yhteisöhakija (esimerkiksi koulutila tai maatalousyhtymä), näytetään tuenhakijan Y-tunnus-kentässä yhteisöhakijan Y-tunnus, eikä sitä voi muokata.

Jos tuenhakijaksi on valittu muu yhteisö (esimerkiksi osakeyhtiö tai maatalousyhtymä), ilmoita seuraavaksi tilan vastuuhenkilö (Kuva 2). Ilmoita vastuuhenkilöksi se henkilö, joka on päätösvaltainen ja/tai kantaa taloudellisen vastuun tilaan liittyvissä asioissa. Tieto tilan vastuuhenkilöstä tarvitaan sukupuolijakauman tilastointia varten (EU) 2021/2290.

Kuvakaappaus Vipusta Hakijan tiedotKuva 33. Hakijan tiedot, yhteisöhakijan tilan vastuuhenkilö.

Tukihaussa on ilmoitettava, jos tuenhakija on osa konsernia. Rastita tässä tapauksessa kohta Tuenhakija on osa konsernia ja ilmoita konsernin emo- ja/tai tytäryritykset. Konsernikysymys näytetään vain yhteisöhakijoille.

Y-tunnuksen ilmoittamisen jälkeen sinun on täytettävä aktiiviviljelijän tarkisteet. Valitse tuenhakijan päätoimiala alasvetovalikon listasta. Mikäli päätoimialasi ei ole mikään listatuista, valitse Muu toimiala. Ilmoita tämän jälkeen, onko tuenhakija arvonlisäverovelvollinen (ALV) alkutuottaja. Voit tarkastaa Y-tunnuksesi päätoimialan ja ALV-velvollisuuden Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshausta www.ytj.fi.

Jos päätoimialasi ei liity maatalouteen tai et ole ALV-velvollinen alkutuottajana, sinun on todistettava täyttäväsi aktiiviviljelijän ehto muilla todisteilla. Toimita todisteet aktiiviviljelijän ehdon tarkastelua varten peltotukien haun loppuun mennessä. Lue lisää ruokavirasto.fi/aktiiviviljelija.

Aktiiviviljelijävaatimus ei koske sellaisia tuenhakijoita, jotka hakevat ainoastaan ympäristösopimuksia. Tässäkin tapauksessa tuenhakijan on täytettävä aktiiviviljelijän tarkisteet voidakseen edetä peltotukien haun seuraavalle välilehdelle. Tuenhakijan ei kuitenkaan tarvitse toimittaa todisteita aktiiviviljelijän ehdon tarkastelua varten, vaikka Vipu asiasta huomauttaisi.

Välilehden tiedot tallentuvat automaattisesti, kun siirryt seuraavalle välilehdelle.

6. Haettavat tuet

Rastita Haettavat tuet -välilehdellä ne tuet, joita haet. Joistakin tuista kysytään lisäkysymyksiä.

Kuvakaappaus Vipusta Rastita haettavat tuet.Kuva 34. Haettavien tukien valitseminen

6.1. Ekojärjestelmätuki

Kun valitset Ekojärjestelmätuen, avautuu erillinen ikkuna, jossa sinun tulee valita, mihin ekojärjestelmätuen toimenpiteisiin sitoudut. Voit valita yhdestä neljään ekojärjestelmätuen toimenpiteistä, jotka ovat talviaikainen kasvipeitteisyys, luonnonhoitonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit. Tallenna tiedot. Huomioi, että toimenpiteeseen Talviaikainen kasvipeite pitää sitoutua jo peltotukien haussa. Tarkemmat kasvipeitteisyystiedot ilmoitetaan kuitenkin vasta syysilmoituksella.

Kuvakaappaus Vipusta Ekojärjestelmätuen valintaKuva 35. Ekojärjestelmätuen valinta

6.2. Nuorten viljelijöiden tuet

Kun valitset Nuorten viljelijöiden tulotuen tai C-tukialueen Nuorten viljelijöiden tuen, avautuu erillinen ikkuna, jossa sinun tulee ilmoittaa lisätietoja. Lisätiedot ovat tilanpidon aloitusvuosi pääasiallisena yrittäjänä ja tukeen liittyvät henkilöt. Tallenna tiedot.

Kuvakaappaus Vipusta Nuorenviljelijän tuen valintaKuva 36. Nuorenviljelijän tuet valinta 

Kuvakaappaus Vipusta Henkilön lisääminen hakemukselleKuva 37. Henkilön lisääminen hakemukselle

Antamasi lisätiedot tulevat valmiiksi täytettynä, kun valitset toisen Nuorten viljelijöiden tuen. Tiedot näkyvät lisätietolaatikossa. Voit vielä muokata tietoja Muokkaa -painikkeesta. Tallenna muutokset.

Viime vuonna nuorten viljelijöiden tukea hakenut: ilmoita muutokset

Avautuvassa ikkunassa on esitäytettynä aiemmin ilmoitettu tilanpidon aloitusvuosi sekä tukeen liittyvät henkilöt. Tarkista tiedot ja tee tarvittaessa muutokset.

Ilmoita aloitusvuoden muutos perusteluineen Yhteenveto- ja lähetyssivun Lisätiedot-laatikossa.  Jos tukeen liittyviin henkilöihin on tullut muutoksia, liitä uudet mukaan tulleet henkilöt henkilötietoineen ja poista poistuneet henkilöt roskakori -ikonilla. Ikkunassa näkyy myös molempien tukien ajanjakso, jolloin tukia on mahdollista myöntää.

Hakurastin poistaminen

Kun poistat tukihakurastin, ilmestyy jokaisesta tuesta oma varmistushuomautus. Alla esimerkki:

Kuvakaappaus Vipusta Huomautus hakurastin poistostaKuva 38. Huomautus hakurastin poistamisesta

6.3. Ympäristösitoumus

Sitoudut 5-vuotiseen ympäristösitoumukseen tekemällä valinnat tilakohtaiseen toimenpiteeseen ja mahdollisiin lohkokohtaisiin toimenpiteisiin.

Tilakohtaiset toimenpiteet

Kun valitset Ympäristökorvaus - Ympäristösitoumus, avautuu erillinen ikkuna, jossa sinun tulee valita kaksi tilakohtaisen toimenpiteen valinnaista toimenpidettä. Vaihtoehtoja on seitsemän, joista sinun tulee siis valita kaksi. Enempää et voi valita, koska muuten et pääse seuraavaan vaiheeseen.

Kuvakaappaus Vipusta Tilakohtaisten toimenpiteiden valintaKuva 39. Tilakohtaisten toimenpiteiden valinta

Ilmasto-ympäristökoulutus: Valinnasta ei aukea lisävalintoja

Orgaaniset ravinteet: Valinnasta aukeaa lisävalinta, jossa valitset yhden neljästä vaihtoehdosta

Kasvintuhoojien ja kasvitautien tunnistus- ja seurantamenetelmät: Valinnasta esitetään infoteksti, mutta lisävalintoja ei tarvitse tehdä

Täsmäviljelymenetelmät: Valinnasta aukeaa lisävalinta, jossa valitset yhden viidestä vaihtoehdosta

Pölyttäjien ravintokasvit: Voit valita tämän, jos sinulla on vähintään kaksi ehtojen mukaista peruslohkoa. Perus- ja kasvilohkoilla ilmoitettu pinta-ala näytetään toimenpiteen yhteydessä. Näet ilmoittamasi kasvulohkot, kun avaat ”Näytä kasvulohkot”

Maaperän seuranta: Valinnasta aukeaa lisävalinta ”Valitse peruslohkot”, jonka avaamalla voit valita listasta kaksi peruslohkoasi, et enempää. Valinnan jälkeen peruslohkot listautuvat toimenpiteen alle.

Monivuotiset monimuotoisuuskaistat: Valinnasta aukeaa lisävalinta ”Valitse peruslohkot”, jonka avaamalla voit valita listasta kaksi peruslohkoasi, et enempää. Valinnan jälkeen peruslohkot listautuvat toimenpiteen alle.

Kun olet valinnut kaksi tilakohtaista valinnaista toimenpidettä ja tehnyt niihin tarvittavat lisävalinnat, valitse siniseksi muuttunut Seuraava-painike, jolloin voit valita lohkokohtaiset toimenpiteet.

Lohkokohtaiset toimenpiteet

Lohkokohtaisia toimenpiteitä on kahdeksan, ja voit niistä valita haluamasi määrän. Yhtään lohkokohtaista toimenpidettä ei ole pakko valita. Vipu huomauttaa, jos et voi ilmoittaa toimenpidettä tai et ole ilmoittanut toimenpiteeseen edellytettyjä valintoja kasvulohkotiedoissa.

Muista valita kaikki toimenpiteet, joille voit saada maksun. Valitse myös syysilmoituksella ilmoitettavat alat, joita ovat Lintupellot, Kiertotalouden edistäminen ja Valumavesien hallinta.

Ilmoita tässä kohdassa Lintupellot- ja Valumavesien hallinta- toimenpiteille myös peruslohkot, joilla toteutat toimenpidettä, vaikka maksuun oikeuttava ala ilmoitetaan vasta syysilmoituksella.

Tallenna ympäristösitoumukseen liittyvät valintasi Tallenna-painikkeella.

Kuvakaappaus Vipusta Lohkokohtaisten toimenpiteiden valintaKuva 40. Lohkokohtaisten toimenpiteiden valinta

Seuraava huomautus tulee, jos poistat valinnan Ympäristökorvaus- Ympäristösitoumus- kohdasta. Tiedot poistuvat, jos painat Poista-painiketta. Voit valita uudelleen Ympäristökorvaus- Ympäristösitoumus, mutta valinnat pitää silloin tehdä uudelleen.

Kuvakaappaus Vipusta Huomautus valinnan poistamisestaKuva 41. Huomautus valinnan poistamisesta

6.4. Sopimukset

Kun täytät hakurastin ympäristösopimukset -kohdassa, avauttuu sinulle uusi välilehti Luomu ja sopimukset. Uudella välilehdellä valitse lohkoja sopimushakemukseen Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus ja/tai Kosteikkojen hoitosopimus. Lisätietoja sopimuksista löydät kappaleesta 7. Luomu ja sopimukset.

Hakurastin poistaminen

Jos poistat Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen tai kosteikkojen hoitosopimuksen tukihakurastin Haettavat tuet -välilehdeltä, ilmestyy alla oleva huomautus.

Kuvakaappaus Vipusta, maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus rasti.pngKuva 42. Hakurastin poistaminen

Kuvakaappaus Vipusta, huomautus hakurastin poistamisestaKuva 43. Huomautus hakurastin poistamisesta

Kuvakaappaus Vipusta, Huomautus kosteikkojen hakurastin poistamisesta.Kuva 44. Huomautus hakurastin poistamisesta

6.5. Luomu

Kun täytät hakurastin Luonnonmukaisen tuotannon korvaus -kohdassa avauttuu sinulle uusi välilehti Luomu ja sopimukset. Lisätietoja Luonnonmukaisen tuotannon korvaus kappaleesta 7. Luomu ja sopimukset.

Hakurastin poistaminen

Jos poistat Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tukihakurastin, ilmestyy alla oleva huomautus.

Kuvakaappaus Vipusta Luonnonmukaisen tuotannon korvaus.pngKuva 45. Luonnonmukaisen tuotannon hakurasti

Kuvakaappaus Vipusta Huomautus hakurastin poistostaKuva 46. Huomautus hakurastin poistamisesta

6.6. Liitteiden lisääminen

Voit palauttaa peltotukien haun yhteydessä liitteitä, jotka ovat esimerkiksi tietyn tuen myöntämisen ehtona. Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Valitse liitteen tyyppi alasvetovalikosta ja sen jälkeen hae liite painamalla Valitse tiedosto -painiketta.  Kun oikea liite on valittu, lisää se painamalla Avaa-painiketta. Lisätyt liitteet näet oikealla listauksena. Tässä vaiheessa voit vielä poistaa lisäämiäsi liitteitäkäyttämällä Poista-painiketta.

Vinkkejä liitteiden lisäämiseen Vipu-palvelussa

Kuvakaappaus Vipusta, Liitteiden lisääminenKuva 47. Liitteiden lisääminen

7. Luomu ja sopimukset

Tutustu luomunsitoumusehtoihin.

Luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja sitoumusta haetaan vuonna 2023 sähköisesti Vipu-palvelussa.

Hakiessasi uutta viisivuotista sitoumusta, sitoudut noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumusehtoja ja tuotantoehtoja 1.5.2023 alkaen.

Ilmoita luomuvaiheeseen kasvulohkoja, jotta voit hakea luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja sitoumusta.  Ilmoita lohkon luomuvaihe kasvulohkotiedoissa. Lohkon luomuvaiheet ovat: 1. vuoden siirtymävaihe, 2. vuoden siirtymävaihe, 3. vuoden siirtymävaihe, Luomuun siirrettävä, toistaiseksi tavanomaisessa viljelyssä ja Luomuviljelyssä.

Voimassa olevat sitoumukset ja niiden päivittäminen

Päivitä sitoumustyyppi, sitoumustyypin lisätieto ja sitoumuksen lohkotiedot, jos sinulla on vuosina 2020–2022 tehty viisivuotinen sitoumus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta ja olet ilmoittanut Ely-keskukseen pitäväsi vanhan sitoumuksesi voimassa alkuperäisen sitoumuskauden loppuun saakka. Päivittämällä sitoumustietosi sitoudut noudattamaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumusehtoja ja tuotantoehtoja 1.5.2023 alkaen alkuperäisen sitoumuskauden loppuun asti.

Näin haet Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen

Kun rastitat Haettavat tuet -välilehdeltä Luonnonmukaisen tuotannon korvaus, aktivoituu Haettavat tuet-välilehden viereen uusi Luomu ja sopimukset- välilehti.

Kuvakaappaus Vipusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen valintaKuva 48. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen valinta

Siirry Luomu- ja sopimus- välilehdelle. Klikkaamalla Hae luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta pääset valitsemaan sitoumustyypin.

Kuvakaappaus Vipusta, luomu ja sopimukset -välilehtiKuva 49. Luomu ja sopimukset-välilehden sisältö

7.1. Sitoumustyyppi

Kun klikkaat Hae luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta, avautuu sitoumustyypin valinta. Sitoumustyypin valinnasta valitaan joko Kasvintuotannonsitoumus tai Kasvin- ja eläintuotannon sitoumus.

Kuvakaappaus Vipusta, sitoumustyypin valintaKuva 50. Sitoumustyypin valinta

7.1.1. Kasvintuotannonsitoumus, koko tilan sitoumus

Valitse sitoumustyypiksi Kasvintuotannonsitoumus ja valitse yksi Sitoumustyypin lisätiedoista

 • Myyntikasvivaatimus, kaikki tilan lohkot
 • Rehuntuotantosopimus tehty luomukotieläinsitoumuksen tehneen tilan ja/tai luomurehua välittävän yrityksen kanssa kanssa, kaikki tilan lohkot.

Kuvakaappaus VipustaKuva 51. Kasvintuotannositoumus ja sitoumustyypin lisätieto valinta

Jos valitset rehuntuotantosopimuksen, liitä kopio rehuntuotantosopimuksesta + Lisää rehuntuotantosopimus. Voit lisätä useamman rehuntuotantosopimuksen + Lisää rehuntuotantosopimus- toiminnon kautta.

Kuvakaappaus VipustaKuva 52. Rehuntuotantosopimuksen valinta ja sopimuksen liittäminen

Sinulle avautuu näkymä, jossa pääset liittämään rehuntuotantosopimuksen.
Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Rehuntuotantosopimus V. Viljelijä 2023.

Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Valmis-painiketta. Palaat Sitoumustyyppi-näkymään.

Kuvakaappaus Vipusta, luomun liitteiden lisääminenKuva 53. Liitteet-näkymä

Kuvakaappaus Vipusta, Onnistuneiden liitteiden lisäämisen ilmoitusKuva 54. Liitteen lisääminen onnistui -näkymä

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi

Lisää luomun peruskurssin kurssitodistukset + Lisää kurssitodistus -painikkeesta, jos et ole sitä aiemmin toimittanut

Jos sinulla on ollut luonnonmukaisen tuotannon sitoumus vuosina 2015-2022, sinun ei tarvitse liittää kurssitodistusta.

Kuvakaappaus Vipusta, luomun peruskurssiKuva 55. Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi

Sinulle avautuu näkymä, josta pääset liittämään kurssitodistuksen. Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Luomukurssitodistus V. Viljelijä 2023. Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Valmis-painiketta. Palaat Sitoumustyyppi-näkymään.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta ELY-keskus ei voi hyväksyä sitoumusta ennen kuin olet palauttanut vaaditut liitteet. Toimita puuttuvat liitteet mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

Voit poistaa liittämäsi liitteen punaisesta x Poista -linkistä mikäli liitit väärän liitteen.

Kuvakaappaus Vipusta, väärän liitteen poistaminenKuva 56. Väärän liitteen poistaminen

Kun olet valinnut Sitoumustyyppi -näkymässä sitoumustyypin, sitoumustyypin lisätiedon ja liittänyt mahdolliset liitteet, paina Seuraava- painiketta. Siirryt Sitoumukseen haettavat peruslohkot- näkymään.

7.1.2. Kasvintuotannonsitoumus, osittainen tilan sitoumus

Valitse sitoumustyypiksi Kasvintuotannonsitoumus ja Sitoumustyypin lisätiedoista Avomaanvihannekset, osa tilan lohkoista.

Kuvakaappaus VipustaKuva 57. Osittaisen sitoumuksen sitoumustyypin ja sitoutustyypin lisätiedon valinta

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi

Lisää luomun peruskurssin kurssitodistukset + Lisää kurssitodistus -painikkeesta, jos et ole sitä aiemmin toimittanut

Jos sinulla on ollut luonnonmukaisen tuotannon sitoumus vuosina 2015-2022, sinun ei tarvitse liittää kurssitodistusta.

Kuvakaappaus Vipusta, luomun peruskurssiKuva 58. Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi

Sinulle avautuu näkymä, josta pääset liittämään kurssitodistuksen. Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Luomukurssitodistus V. Viljelijä 2023. Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Valmis-painiketta. Palaat Sitoumustyyppi-näkymään.

Kun olet valinnut Sitoumustyyppi -näkymässä sitoumustyypin, sitoumustyypin lisätiedon ja liittänyt mahdolliset liitteet, paina Seuraava- painiketta. Siirryt Sitoumukseen haettavat peruslohkot, osittainen tilan sitoumus- näkymään.

7.1.3. Kasvi- ja eläintuotannon sitoumus, koko tilan sitoumus

Valitse sitoumustyypiksi Kasvi- ja kotieläintuotannon sitoumus ja valitse luomuvalvonnassa oleva eläinlaji/eläinlajit, joista haet sitoumusta. Lisäksi valitse yksi sitoumustyypin lisätieto.

Kuvakaappaus VipustaKuva 59. Sitoumustyyppinä kasvi- ja eläintuotannonsitoumus, sitoumukselle valittavat eläinlaji-/lajit sekä sitoumustyypin lisätieto valinta

Jos valitset rehuntuotantosopimuksen, liitä kopio rehuntuotantosopimuksesta + Lisää rehuntuotantosopimus. Voit lisätä useamman rehuntuotantosopimuksen + Lisää rehuntuotantosopimus- toiminnon kautta.

Kuvakaappaus VipustaKuva 60. Rehuntuotantosopimuksen valinta ja sopimuksen liittäminen

Sinulle avautuu näkymä, jossa pääset liittämään rehuntuotantosopimuksen.
Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Rehuntuotantosopimus V. Viljelijä 2023.

Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Valmis-painiketta. Palaat Sitoumustyyppi-näkymään.

Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi

Lisää luomun peruskurssin kurssitodistukset + Lisää kurssitodistus -painikkeesta, jos et ole sitä aiemmin toimittanut

Jos sinulla on ollut luonnonmukaisen tuotannon sitoumus vuosina 2015-2022, sinun ei tarvitse liittää kurssitodistusta.

Kuvakaappaus VipustaKuva 61. Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi

Sinulle avautuu näkymä, josta pääset liittämään kurssitodistuksen. Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Luomukurssitodistus V. Viljelijä 2023. Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Valmis-painiketta. Palaat Sitoumustyyppi-näkymään.

Kun olet valinnut sitoumustyyppi -näkymässä sitoumustyypin, eläinlajin/-lajit ja sitoumustyypin lisätiedon sekä liittänyt mahdolliset liitteet, paina Seuraava- painiketta. Tämän jälkeen siirryt Sitoumukseen haettavat peruslohkot- näkymään.

7.2. Sitoumuksen haettavat peruslohkot, koko tilan sitoumus

Sitoumukseen haettavat peruslohkot valintaikkunaan tuodaan kaikki hallinnassasi olevat korvauskelpoiset lohkot, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa.

Sitoumuksen ulkopuolelle jäävät peruslohkot laatikossa ovat ne hallinnassasi olevat lohkot, joilla ei ole korvauskelpoisuutta, mutta ovat maankäyttölajiltaan peltoa.

Jos sinulla ei ole tarvetta poistaa korvauskelpoista lohkoa sitoumukselta tai lisätä ei korvauskelpoista lohkoa sitoumukselle, tarkista, että kaikki haluamasi sitoumuslohkot näkyvät lohkolistalla ja paina sen jälkeen Tallenna-painiketta. Siirryt Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset -sivulle, jossa sinulle avautuu yhteenvetonäkymä antamistasi sitoumustiedoista.

Kuvakaappaus Vipusta, sitoumukseen haettavat peruslohkotKuva 62. Sitoumukseen haettavat peruslohkot

7.2.1. Korvauskelpoisen lohkon poistaminen sitoumukseen haettavista peruslohkoista

Klikkaa lohkon edessä olevaa ruksia, jos haluat poistaa Sitoumukseen haettavat peruslohkot- valintaikkunassa olevan lohkon sitoumuksen ulkopuolelle jääviin peruslohkoihin. Anna perustelu/syy lohkon poistamiselle sitoumukselta ja paina Valmis-painiketta. Palaat lohkonäkymään.

Kuvakaappaus VipustaKuva 63. Sitoumuslohkon perustelulaatikko, kun lohko halutaan siirtää pois sitoumuslohkoista.

Sitoumukselta poistamasi lohko näkyy Sitoumuksen ulkopuolelle jäävät peruslohkot- näkymässä. Pääset täydentämään antamaasi perustelua klikkaamalla sinisellä olevaa perustelutekstiä.

Kuvakaappaus VipustaKuva 64. Sitoumuksen ulkopuolelle jäävät peruslohkot ja perustelun muokkaus

Jos poistit vahingossa väärän lohkon sitoumuslohkoista, palauta lohko takaisin sitoumuslohkoihin klikkaamalla lohkon edessä olevaa ruutua. Lohko palautuu automaattisesti Sitoumukseen haettavat peruslohkot- lohkolistaan.

7.2.2. Ei korvauskelpoisen lohkon lisääminen sitoumukseen haettaviin peruslohkoihin

Klikkaat lohkon edessä olevaa valintaruutua, jos haluat siirtää ei korvauskelpoisen lohkon Sitoumukseen haettavat peruslohkot-valintaikkunaan.  Anna perustelu/syy lohkon lisäämiselle sitoumukseen. Paina Valmis-painiketta ja palaat lohkonäkymään.

Kuvakaappaus Vipusta, kirjoita perustelut lohkon lisäykselleKuva 65. Ei korvauskelpoisen lohkon lisääminen sitoumukselle ja perustelun lisääminen

Ei korvauskelpoinen- lohko näkyy Sitoumukseen haettavat peruslohkot- näkymässä. Pääset täydentämään antamaasi perustelua klikkaamalla sinisellä olevaa perustelutekstiä.

Kuvakaappaus VipustaKuva 66. Ei korvauskelpoinen lohko on siirretty Sitoumukseen haettavat peruslohkot- näkymään ja lohkon perustelun muokkaus mahdollisuus

Jos siirsit väärän ei korvauskelpoisen lohkon Sitoumukseen haettaviin peruslohkoin, palauta lohko takaisin Sitoumuksen ulkopuolelle jääviin peruslohkoihin klikkaamalla lohkon edessä olevaa ruutua. Lohko palautuu automaattisesti Sitoumuksen ulkopuolelle jäävät peruslohkot- lohkolistaan.

Kun olet tehnyt mahdolliset lohkojen siirrot ja palautukset lohkonäkymässä, tarkista, että kaikki haluamasi sitoumuslohkot näkyvät lohkolistalla ja paina sen jälkeen Tallenna-painiketta. Siirryt Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset -sivulle, jossa sinulle avautuu yhteenvetonäkymä antamistasi sitoumustiedoista.

7.3. Sitoumukseen haettavat peruslohkot, osittainen tilan sitoumus

Sitoumukseen haettavat peruslohkot valintaikkunaan tuodaan kaikki hallinnassasi olevat korvauskelpoiset lohkot, jotka ovat maankäyttölajiltaan peltoa.

Sitoumuksen ulkopuolelle jäävät peruslohkot laatikossa ovat ne hallinnassasi olevat lohkot, joilla ei ole korvauskelpoisuutta, mutta ovat maankäyttölajiltaan peltoa.

Siirrä ne lohkot sitoumuksen ulkopuolelle jääviin peruslohkoihin, joilla et tule viljelemään avomaan vihanneksia sitoumuskauden aikana. Jätä ne lohkot Sitoumukseen haettaviin peruslohkoihin, joilla tulet viljelemään avomaanvihanneksia sitoumuskauden aikana.

Kuvakaappaus Vipusta, Kuva 67. Kasvintuotannonsitoumus, avomaanvihannekset ja haettavat peruslohkot aloitusnäkymä

7.3.1. Korvauskelpoisen lohkon poistaminen sitoumukselta, osittainen tilan sitoumus (avomaanvihannekset)

Kun poistat Sitoumukseen haettavat peruslohkot- valintaikkunassa olevan lohkon sitoumuksen ulkopuolelle jääviin peruslohkoihin, klikkaa lohkon edessä olevaa ruksia. Lohko siirtyy sitoumuksen ulkopuolisiin lohkoihin ja siirtoa ei tarvitse perustella.

Jos huomaat, että poistit vahingossa väärän lohkon sitoumuslohkoista, palauta lohko takaisin sitoumuslohkoihin klikkaamalla lohkon edessä olevaa ruutua. Lohko palautuu automaattisesti Sitoumukseen haettavat peruslohkot- lohkolistaan.

7.3.2. Ei korvauskelpoisen lohkon lisääminen sitoumukselle, osittainen tilan sitoumus (avomaanvihannekset)

Katso 2.2 Ei korvauskelpoisen lohkon lisääminen sitoumukseen haettaviin peruslohkoihin

Tarkista, että kaikki haluamasi sitoumuslohkot näkyvät lohkolistalla ja paina sen jälkeen Tallenna-painiketta. Siirryt Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset -sivulle, jossa sinulle avautuu yhteenvetonäkymä antamistasi sitoumustiedoista.

Kuvakaappaus Vipusta, osa lohkoista valittu sitoumukseen.Kuva 68. Vain osa lohkoista valittu Sitoumukseen haettavat peruslohkot-näkymään

7.4. Yhteenvedot

7.4.1. Luonnonmukaisen tuotannon sitoumus

Kun olet antanut vaaditut sitoumustiedot ja lohkotiedot sekä painanut Tallenna-painiketta, siirryt Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset -sivulle. Yhteenvetonäkymässä näkyy antamasi sitoumustiedot.

Yhteenveto-näkymästä pääset tarvittaessa muokkaamaan antamiasi tietoja Muokkaa-painikkeesta.

Näytä peruslohkot-linkistä näet sitoumuslohkot, jotka olet valinnut sitoumukselle.

Yhteenvetonäkymästä pääset myös avaamaan liittämäsi liitteet.

Kasvintuotannon yhteenveto:

Kuvakaappaus Vipusta

Kuva 69. Yhteenveto annetuista sitoumustiedoista, kasvintuotannonsitoumus

Osittaisen sitoumuksen yhteenveto:

Kuvakaappaus Vipusta, yhteenvetoKuva 70. Yhteenveto annetuista sitoumustiedoista, avomaanvihannekset

Kasvi- ja eläintuotannonsitoumuksen yhteenveto:

Kuvakaappaus Vipusta, yhteenveto annetuista sitoumustiedoistaKuva 71. Yhteenveto annetuista sitoumustiedoista, kasvi- ja eläintuotannon sitoumus

Hakurastin poistaminen

Jos poistat Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tukihakurastin, ilmestyy alla oleva huomautus.

Kuvakaappaus Vipusta, luonnonmukaisen tuotannon korvaus hakurastin poistaminenKuva 72. Hakurastin poistaminen

Kuvakaappaus Vipusta, huomautus hakurastin poistamisestaKuva 73. Huomautus hakurastin poistamisesta

7.5. Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus ja kosteikkojen hoitosopimus

Sopimusta ja korvauksen maksua haetaan vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa.

Vipu-palvelussa voit jättää vain yhden sopimushakemuksen Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksesta ja kosteikkojen hoitosopimuksesta.

Jos sinun on tarkoitus jatkaa vuonna 2019, 2020, 2021 tai 2022 alkanutta sopimusta sen alkuperäisen voimassaolokauden mukaisesti, sinun tulee ilmoittaa Vipu-palvelussa kaikki ko. sopimukseen liittyvät lohkot peltotukien haun yhteydessä. Myös uusia lohkoja voi liittää tällaiseen hakemukseen. Vipu-palvelussa tehdään sopimushakemus aina 5-vuotisena, mutta edellä mainituissa tilanteissa ELY-keskuksen sopimuskäsittelijä päättää sopimuksen siten kuin olet heille ilmoittanut.

Huomaa, että uudet peruslohkot pitää muodostaa ensin peruslohkohallinnassa ennen peltotukien haun avaamista, jotta ne voi valita sopimushakemukselle.

Ilmoita myös lohkojaot ja mahdolliset yhdistämiset Vipu-palvelussa toukokuun aikana, jotta saat korjatut, lopulliset peruslohkojen tiedot käyttöösi peltotukien hakuun.

Kuvakaappaus Vipusta, sopimukset välilehtiKuva 74. Luomu ja sopimukset välilehti. Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen välilehti on aktiivinen

Kun olet rastinut Haettavat tuet välilehdellä Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen tai kosteikkojen hoitosopimuksen maksurastin, sinulle avautuu Luomu ja sopimukset välilehti. Rastimasi välilehti on aktiivinen ja voit alkaa täyttämään sopimushakemusta.

Kuvakaappaus Vipusta, sopimukselle valittavat peruslohkotKuva 75. Sopimukselle valittavat peruslohkot taulukko avautuu

Klikkaamalla linkistä Hae maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta tai kosteikkojen hoitosopimusta avautuu peruslohkojen valintaikkunaan sopimukseen valittavat peruslohkot. Jos olet hakemassa Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta, valittavana on lohkot, joiden maankäyttölajiksi olet ilmoittanut luonnonlaidun ja niitty, metsämaa tai muuta aluetta. Jos olet hakemassa kosteikkojen hoitosopimusta, valittavana on lohkot, joiden maankäyttölajiksi olet ilmoittanut muuta aluetta.

Peruslohkojen valintaikkunassa, jossa voit valita sopimukselle peruslohkot laittamalla rastin kunkin peruslohkon peruslohkotunnuksen vasemmalla puolella olevaan ruutuun. Jos valitsit vahingossa väärän lohkon, poista rasti lohkon edestä.

Peruslohkovalinnan jälkeen avautuu kullekin peruslohkolle erikseen ilmoitettavat lohkokohtaiset tiedot.

Kuvakaappaus Vipusta, peruslohkokohtaiset kysymyksetKuva 76. Peruslohkokohtaiset kysymykset (Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus)

Kuvakaappaus Vipusta, peruslohkokohtaisiin kysymyksiin on vastattuKuva 77. Peruslohkokohtaisiin kysymyksiin on vastattu. Voit muokata vastauksia ja liitteitä Muokkaa- painikkeesta

Valitse lohkon tyyppi:

Luonnonlaidun ja perinnebiotooppi ovat tukitasoltaan 460 €/ha. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas lohko on tukitasoltaan 610 €/ha. Voit valita arvokkaanperinnebiotoopin, jos lohkosi löytyy Vipu-palvelun karttatasolta Ympäristösopimus, ylempi. Jos tiedät, että lohko on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas, eikä sitä löydy karttatasolta, sinun tulee liittää hakemukseen ELY-keskukselta pyydettävä lausunto.

Kuvakaappaus Vipusta, Yllä: Harmaa kuvio keltaisella pohjalla: Ympäristösopimus lausuntoKuva 78. Yllä: Harmaa kuvio keltaisella pohjalla: Ympäristösopimus lausunto

Kuvakaappaus vipusta, Sininen kuvio keltaisella pohjalla: Ympäristösopimus ylempi = ylemmän korvaustason lohko, ei tarvi pyytää lausuntoaKuva 79. Yllä: Sininen kuvio keltaisella pohjalla: Ympäristösopimus ylempi = ylemmän korvaustason lohko, ei tarvitse pyytää lausuntoa

Kuvakaappaus vipusta, Musta kuvio keltaisella pohjalla: Ympäristösopimus alempi = alemman korvaustason lohko, ei tarvi pyytää lausuntoaKuva 80. Yllä: Musta kuvio keltaisella pohjalla: Ympäristösopimus alempi = alemman korvaustason lohko, ei tarvitse pyytää lausuntoa

Lausunnon pyytämisen ohjeet

Julkinen rahoitus:

Jos lohkolle on maksettu tavarana tai palveluna jotain muuta julkista rahoitusta, kerro se tässä. Kaksinkertaisen rahoituksen ohje.

Aion toteuttaa lohkokohtaisesti:

Tässä kohdassa voit ilmoittaa suunnitellun ajankohdan sille kunnostustoimenpiteelle, jonka aiot lohkolla toteuttaa. Kunnostustoimenpiteestä lisää ohjeessa: Linkki. Maksua voit hakea suunnittelemallesi kunnostustoimenpiteelle Vipu-palvelun lohkotiedoissa.

Kosteikkojen hoitosopimuksen lohkokohtaisena kysymyksenä on ainoastaan julkisen rahoituksen kysymys.

Tässä kohtaa sinun tulee lisätä myös sopimushakemukseen kuuluvat liitteet. Lisätyn liitteen voi myös poistaa ja vaihtaa tilalle toisen.

Tallenna liite PDF/A-tiedostomuodossa. Liite voi olla kooltaan enintään 5 Mb. Liitteet kannattaa nimetä kuvaavasti, esim. Hoitosuunnitelma tai esim. Vuokrasopimus (lohkot: XX, XXX, XXXX jne). Valitse liite omista tiedostoista ja lopuksi paina Valmis-painiketta.

Voit lähettää hakemuksen ilman liitteitä, mutta ELY-keskus ei voi hyväksyä sopimusta tai tehdä maastokatselmointia ennen kuin olet palauttanut vaaditut liitteet. Toimita puuttuvat liitteet heti haun päättymisen jälkeen ELY-keskukseesi esimerkiksi sähköpostilla.

 • Vuokrasopimus
 • Hoitosuunnitelma (pakollinen kaikille hakijoille)
 • RY:n kokouspöytäkirja
 • Muu liite (esim. lausunto arvokkaasta alasta koskien Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusta)

Tarkista, että kaikki haluamasi sopimuslohkot näkyvät lohkolistalla ja paina sen jälkeen Tallenna-painiketta. Siirryt Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus- välilehdelle tai kosteikkojen hoitosopimus-välilehdelle.

Yhteenvetonäkymä

Kun olet antanut vaaditut lohkotiedot sekä klikannut Tallennapainiketta, siirryt juuri täyttämäsi sopimushakemuksen välilehden etusivulle. Yhteenvetonäkymässä näkyy antamasi sopimuslohkotiedot

Yhteenveto-näkymästä pääset tarvittaessa muokkaamaan antamiasi tietoja Muokkaa-painikkeesta.

Näytä peruslohkot-linkistä näet sopimuslohkot, jotka olet valinnut sopimukselle.

Kuvakaappaus vipusta, sopimusten yhteenvetonäkymäKuva 81. Yhteenvetonäkymä

Hakurastin poistaminen

Jos poistat Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksen tai kosteikkojen hoitosopimuksen tukihakurastin Haettavat tuet -välilehdeltä, ilmestyy alla oleva huomautus. 

Kuvakaappaus vipusta, Kosteikko ja maatalous maisemanhoitosopimus poistorastit.pngKuva 82. Hakurastin poistaminen

Kuvakaappaus vipusta, hakurastin poitamisesta huomautusKuva 83. Huomautus hakurastin poistamisesta

Kuvakaappaus vipusta, hakurastin poitamisesta huomautusKuva 84. Huomautus kosteikkojen hakurastin poistamisesta

8. Lohkotietojen yhteenveto

Lohkotietojen yhteenveto -välilehdellä näet yhteenvedon tallennetuista kasvilajitiedoista, kasvulohkoista sekä peruslohkojen rajakorjauksista. Saat tiedot näkyville klikkaamalla vihreitä paneeleita.

Kuvakaappaus vipusta, lohkotietojen yhteenvetoKuva 85. Kuva lohkotietojen yhteenvedosta

Haitarin Yhteenveto peruslohkoittain sisällä näkyvät edelleen sarakkeet ympäristösitoumus ja luomusitoumus. Ohjelmakaudella 2023–2027 ympäristösitoumus tehdään kaikille niille peruslohkoille, jotka ovat korvauskelpoisia. Varsinaisia ympäristökorvauksen sitoumuslohkoja ei enää erikseen ole, vaikka sarake edelleen näkyy. Sarake tullaan poistamaan myöhemmin, kun koko Lohkotietojen yhteenveto- välilehti uudistetaan.

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen yhteydessä sitoumuslohkot edelleen säilyvät. Ahvenanmaalla samalla tilalla voi olla sekä tilakohtainen ympäristösitoumus että luonnonmukaisen tuotannon sitoumus, mutta lohko voi kuulua vain toiseen sitoumukseen.

Rajakorjauksia voi tehdä sekä peruslohkomuutosten yhteydessä että pelkästään peltotukien haussa. Huomioi, että pelkät rajakorjaukset lähtevät vasta peltotukien haun lähetyksen yhteydessä eteenpäin.

9. Maatilan tiedot

Maatilan tiedot -välilehdellä tarkista ja muokkaa tarvittaessa tilan perustietoja Muokkaa toiminnolla. Perustiedot on esitäytetty edellisen vuoden tiedoilla. Jos teet muutoksia esitäytettyihin tietoihin, paina lopuksi Tallenna -painiketta.

Kuvakaappaus vipusta, maatilan tiedot -välilehtiKuva 86. Maatilan tiedot

Siirry seuraavaksi Vipuneuvoja-välilehdelle.

10. Vipuneuvoja

Vipuneuvoja välilehti on tukihakemuksen tietoja yhteen kokoava välilehti. Näet Vipuneuvoja välilehden näkymästä suoraan kaikki huomautukset. Vipuneuvojasta voit tarkistaa, oletko syöttänyt hakemuksellesi tiedot oikein vai esiintyykö tallentamissasi tiedoissa ristiriitaisuuksia. Osa Vipuneuvojan huomautuksista on lähetyksen estäviä huomautuksia, jolloin sinun tulee korjata hakemustasi voidaksesi lähettää hakemuksen. Osa huomautuksista on lähetyksen sallivia, jolloin hakemuksen lähettäminen onnistuu huomautuksesta huolimatta. Huomaa, että sinun on itse tunnettava tukien ehdot. Vipuneuvoja ei kerro tukiehdoista, se ilmoittaa pääsääntöisesti pelkästään hakemuksen ristiriitaisuuksista.

Vipuneuvojasta voit tarkistaa maatilasi peltoalan, pysyvän nurmen ja pysyvien kasvien hehtaarimäärän ja näiden yhteenlasketun määrän.

Kuvakaappaus vipusta, vipuneuvoja-välilehtiKuva 87. Vipuneuvoja

Vipuneuvoja näyttää myös laskelman viljelykiertovaatimuksen täyttymisestä. Laskelmassa kerrotaan, toteutuuko tilallasi yksivuotinen viljelykiertovaatimus vai ei tai koskeeko vaatimus tilaasi lainkaan. Yksivuotisen viljelykierron vaatimuksena tilasi yksivuotisten kasvien pinta-alasta tulee vaihtua vähintään 33 % toiseksi kasviksi. Jos laskelma näyttää, että viljelykiertovaatimus ei toteudu, voit muuttaa viljelysuunnitelmaasi ja palata vaihtamaan kasvulohkoille ilmoittamiasi kasveja.

Jos viljelykiertovaatimus ei koske tilaasi, näet huomautuksena ”yksivuotinen viljelykiertovaatimus ei koske tilaa” ja perustelut siihen, miksei vaatimus koske tilaasi. ”Näytä lohkokohtaiset tiedot” painikkeen kautta voit tarkastaa kasvulohkotasolla tarkemmin, miten viljelykierto on toiminut.

Kuvakaappaus Vipusta, vipuneuvojan huomautuksiaKuva 88A. Kuva Vipuneuvojan huomautuksista

Kuvakaappaus vipusta, vipuneuvojan huomauksistaKuva 88B. Kuva Vipuneuvojan huomautuksista, jossa auki lohkokohtaiset tiedot

Jos tilasi sijaitsee Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa tai Ahvenanmaalla, näet Vipuneuvojassa laskelman siitä, täyttyykö tilaasi koskeva tuottamattoman alan vaatimus vai ei tai koskeeko vaatimus tilaasi lainkaan. Tuottamattoman alan vaatimuksena tilasi peltoalasta pitää olla 4 % tuottamatonta alaa. Jos laskelma näyttää, että tuottamattoman alan vaatimus ei toteudu, voit muuttaa hakemustasi ja palata kasvulohkotietoihin lisäämään tuottamattoman alan määrää. Huomioi, että muutosvaiheen aikana lisäämäsi tuottamaton ala ei kasvata prosenttiosuutta.

Jos tuottamattoman alan vaatimus ei koske tilaasi, näet huomautuksena "Tuottamattoman alan vaatimus ei koske tilaa" ja perustelut siihen, miksei vaatimus koske tilaasi.

Kuvakaappaus vipusta, tuottamattoman alan vaatimusKuva 89. Tuottamattoman alan vaatimus

11. Yhteenveto ja lähetys

Sähköpostikenttään esitäytetään ensisijaisen viljelijän sähköpostiosoite Vipun osallisen tiedoista. Voit kirjoittaa myös muita sähköpostiosoitteita, joihin haluat tiedon sähköisen hakemuksen lähetyksestä. Kenttään voi kirjoittaa useamman sähköpostiosoitteen, kun erotat osoitteet toisistaan pilkulla. Ilmoittamaasi osoitteeseen menee vahvistusviesti onnistuneesti lähetetystä hakemuksesta. Lähetä käsiteltäväksi -painike aktivoituu, kun kenttään on ilmoitettu sähköpostiosoite. Tarkista hakemukselle tallennetut tiedot ja lähetä hakemus käsiteltäväksi.

Kuvakaappaus vipusta, yhteenveto ja lähetys -välilehti. Kuva 90. Yhteenveto ja lähetys -välilehti

11.1. Lähettämisen jälkeen

Klikkaa Tulosta yhteenveto -painiketta. Tarkista, että avautuvan sivun ylälaidassa on tieto hakemuksen lähettämisestä käsiteltäväksi ja lähetysaika. Mikäli tukihakemusta ei ole lähetetty, yhteenvetotulosteen oikeassa yläreunassa näkyy punaisella teksti ”esikatseluversio”. Voit tallentaa yhteenvedon koneelle tai tulostaa sen. Nyt voit palata sähköisen asioinnin etusivulle tai sulkea sähköisen asioinnin.

Kuvakaappaus Vipusta, lähetyksen peruuttaminenKuva 91. Kuva lähetyksen peruuttamisesta

Lähetyksen peruuttaminen

Jos hakemuksen tietoihin on tarpeen tehdä muutoksia lähettämisen jälkeen, voit tehdä muutokset menemällä uudelleen sähköisen asioinnin Peltotukien haku -osioon. Yhteenveto ja lähetys -välilehdeltä voit peruuttaa lähetyksen. Hakemuksen lähetyksen peruutuksen jälkeen voit muuttaa hakemuksen tietoja. Peltotukihaun aikana voi tehdä muutoksia haun päättymispäivään 15.6.2023 asti. Kun olet korjannut hakemusta, muista aina lähettää hakemus uudelleen.

12. Hakemuksen muuttaminen 15.6. jälkeen

Voit tehdä muutoksia palauttamaasi peltotukien hakemukseen 22.6.– 2.10.2023 välisenä aikana, jos huomaat, että et pysty tekemään pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet hakemuksella ilmoittanut sitoutuvasi tekemään tai huomaat tukihaun jälkeen, että olet tehnyt virheen hakemuksen täyttämisessä.

Kun teet muutoksia peltotukihakemukseesi, muutokset tallentuvat automaattisesti. Sinun ei tarvitse palauttaa hakemusta uudelleen.

Pääset muuttamaan peltotukihakemusta Vipu-palvelussa Peltotukien haku -linkistä.

Kuvakaappaus Vipusta,valitse Peltotukien haku -linkki siirtyäksesi tekemään hakemukselle muutoksia.Kuva 1. Valitse Peltotukien haku päästäksesi muuttamaan ilmoittamiasi tietoja

Ilmoittamasi tiedot avautuvat välilehdittäin kuten peltotukien hakuaikana. Voit muuttaa useimpia hakemuksen tietoja, esimerkiksi tehdä muutoksia kasvulohkotietoihin, hakijan tietoihin ja haettaviin tukiin.

Kuvakaappaus Vipusta, muutosvaihe kuvaKuva 2. Voit muuttaa eri välilehdillä useimpia hakemuksen tietoja muutosvaiheen aikana

12.1. Mitä tietoja voin muuttaa Vipu-palvelussa muutosvaiheen aikana?

Voit muuttaa seuraavia hakemustietoja:

 1. kasvulohkon kasvi ja kasville annettavat lisätiedot.
 • Voit lisätä tai poistaa ympäristökorvauksen ja ekojärjestelmätuen valinnaisia toimenpiteitä.
 1. kasvulohkon rajat
 • Voit poistaa kasvulohkoja tai lisätä kasvulohkoja peruslohkolle.
 1. peruslohkotiedoista voit muuttaa samoja tietoja kuin peltotukien haussa
 • peruslohkon nimi
 • hallinnan peruste ja vuokranantaja
 • maankäyttölaji
 • ilmoituksesi hukkakaurasta.
 1. tuenhakija ja hakijaan liittyvät lisätiedot.
 2. hakea vuosittain haettavia tukia, joita et hakenut tukihakuaikana

Jos et ole voinut toteuttaa pellolla niitä toimenpiteitä, joita olet sitoutunut tekemään, voit perua kasvulohkolta tai kasvulohkon osalta tuet valitsemalla kasvilistasta koodin ’Tuen peruminen’.

12.2. Mitä muutoksia peltotukihakemukseen et voi tehdä enää 15.6. jälkeen?

Hakuajan jälkeen et voi

 • lisätä hakemukselle uusia peruslohkoja
 • tehdä peruslohkomuutoksia: muuttaa peruslohkon rajoja, yhdistää peruslohkoja tai jakaa peruslohkoailmoittaa peruslohkoa yhteiskäyttöön tai poistaa tai muuttaa yhteiskäyttölohkojen kasvulohkogeometriaa.
  • Jos sinun pitää muuttaa edellä mainittuja yhteiskäyttölohkon tietoja, ilmoita asiasta kuntaasi kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella.
 • muuttaa luomusitoumusten ja ympäristösopimusten tietoja Vipu-palvelussa.
  • Voit muuttaa tietoja ilmoittamalla ELY-keskukseesi kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella
 • hakea ympäristö- tai luomusitoumusta tai ympäristösopimuksia.
 • perua tukihakuaikana haettuja tukia
  • jos halut perua koko peltotukihakemuksesi tai yksittäisen tuen, ilmoita asiasta kuntaasi kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella
 • lisätä tai poistaa liitteitä.

 

Ne kohdat, joita ei voi muuttaa muutosvaiheessa, on estetty Vipu-palvelussa.

Kuvakaappaus Vipusta, Muutosvaiheessa osa toiminnoista on estetty.Kuva 3. Kuvassa näet, että peruslohkotyökaluja ei voi käyttää hakemuksen muutosvaiheessa, niiden käyttö on estetty.

Kuvakaappaus Vipusta, muutosvaiheessa voit lisätä yksivuotisia tukihakurasteja.Kuva 4. Muutosvaiheessa et pysty poistamaan tukihakurasteja, mutta yksivuotisten tukihakurastien lisääminen on mahdollista

Liitteiden lisääminen

Et voi muutosvaiheessa liittää liitteitä peltotukihakemukseesi Vipu-palvelussa.  Toimita liitteet kuntaan esimerkiksi sähköpostilla.

Tämän ohjeen alusta ohjeelta ’Lohkotietojen ilmoittaminen ja peltotukien haku 2023’ löydät tarkemmat tiedot esimerkiksi kasvulohkojen piirtämiseen ja kasvitietojen muuttamiseen.

Tiedot, jotka voit muuttaa vain kirjallisella ilmoituksella

 • Tiedot lohkon yhteiskäyttöisyydestä – vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus kuntaan.
 • Muutokset hakemaasi luomusitoumukseen tai ympäristösopimukseen – vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus ELY-keskukseen.
 • perua koko peltotukihakemusta tai yksittäistä tukihakemusta – vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus kuntaan.

Olet palauttanut peltotukien hakemuksen paperilla

Jos olet palauttanut peltotukien hakemuksen paperilla myöhästyneenä (myöhästymispäivien puitteissa), muutokset tulee siitä huolimatta tehdä Vipu-palvelussa. Vipuun kirjauduttaessa näet kunnan tallentaman hakemuksen, jota voit tarvittaessa muokata.

Vipuneuvoja

Kun olet muuttanut hakemustasi, muista käydä Vipuneuvoja-välilehdellä tarkistamassa, että muuttamasi tiedot ovat ehtojen mukaisia!

Kuvakaappaus Vipusta, muista käydä Vipuneuvoja-välilehdellä tekemiesi muutosten jälkeen.Kuva 5. Muista käydä Vipuneuvoja-välilehdellä

Etkö pääse muuttamaan hakemustasi?

Tilallesi voi on tulossa peltovalvonnan tarkastuskäynti ja tällöin et voi enää korjata hakemustasi. Jos et pääse muuttamaan yksittäisen lohkon tietoja (lohkon tiedot näkyvät harmaana), kyseinen lohko on valikoitunut valvottavaksi. Hakemuksen tiedot kannattaa siis pitää ajan tasalla.

Lisätietoja hakuoppaalta Hakemuksen muuttamiseen ja selvityspyyntöön vastaamiseen 
Hakemuksen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen 2023

Lopuksi voit sulkea peltotukien muutosvaiheen.

Kuvakaappaus Vipusta, lopuksi voit poistua hakemuksen muutosvaiheesta.Kuva 6. Muutokset tehtyäsi voit poistua peltotukien muutosvaiheelta