Tukiehdot: uudelleenjakotulotuki 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Uudelleenjakotulotuki on EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki, joka on kohdennettu erityisesti pienemmille tiloille. Tuki maksetaan vuotuisena tuotannosta irrotettuna tukena tukikelpoista hehtaaria kohden viljelijöille, joille maksetaan myös perustulotukea.

Tuen hakeminen ja tukiehdot

Voit hakea uudelleenjakotulotukea vuosittain sähköisesti Vipu-palvelussa peltotukien haussa. Peltotukien hakemisesta ja päivämääristä on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaalla.

Tukea maksetaan kaikille tiloille, mutta enintään 50 hehtaarille. Pienin kasvulohko, josta tukea voidaan maksaa, on 0,05 hehtaaria. Tukea ei myönnetä sellaiselle alalle, jolla viljelykasvin juuret eivät ole yhteydessä maaperään.

Uudelleenjakotulotuessa tukikelpoista on ala, joka on maatalousmaata tukihaun päättymisestä kasvukauden loppuun, kuitenkin vähintään 15.9. saakka. Maatalousmaan tukikelpoisuusvaatimuksista voit lukea peltotukien hakuoppaan luvusta Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.

Tukikohtaisten ehtojen lisäksi sinun on

  1. oltava aktiiviviljelijä
  2. noudatettava ehdollisuuden vaatimuksia. 
  3. harjoitettava maatalousmaalla maataloustoimintaa.

Tuen määrä

Tilallesi myönnettyjen suorien tukien yhteismäärän pitää olla tukivuonna vähintään 500 euroa, jotta EU:n suorat tuet voidaan maksaa. Suoria tukia ovat perustulotuen lisäksi ekojärjestelmätuki, eläinpalkkiot, erikoiskasvipalkkio, nuorten viljelijöiden tulotuki, tärkkelysperunapalkkio ja uudelleenjakotulotuki.

Kasvien tukikelpoisuuden uudelleenjakotulotuessa voit tarkistaa Peltotukien hakuoppaan luvusta Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot.

Tukea voidaan myöntää vuonna 2024 enintään 26,1 miljoonaa euroa.

Tuen arvioitu määrä vuonna 2024 on 17,75 euroa/hehtaari. Tuen määrä tarkennetaan ennen sen maksamista, kun tukikelpoinen pinta-ala on tiedossa.