Siipikarjatukien tilavalvonta

Eläintukien valvonnan tilakäynnillä tarkastetaan pitopaikassa oleva eläinmäärä eläinkirjanpidon sekä eläinten osto- ja myyntitositteiden avulla. Eläinmäärä tarkastetaan ensisijassa kalenterivuoden alkuun asti. Lisäksi hakemistasi tuista riippuen, tarkastetaan erilaisia asiakirjoja sekä eläinten pito-olosuhteita.

Lue lisää siipikarjan tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

Eläinkirjanpidosta tarkastetaan eläinten:

  • tilalle tulo- ja poistopäivät
  • pitopaikan kuukausittaiset eläinmäärät.

Valvonnassa tarkastettavat asiakirjat

Eläintukien valvonnassa tarkastettaviin asiakirjoihin vaikuttaa se, mitä tukia olet hakenut ja mikä on tilasi tuotantosuunta. Ota tukiehdoissa vaaditut asiakirjat esille ja käy ne läpi jo ennen tarkastusta niin, että ne ovat saatavilla tarkastusta tehtäessä. Asiakirjat voivat olla myös sähköisessä muodossa, eikä niitä tarvitse valvonnan takia erikseen tulostaa. Puuttuva asiakirja johtaa yleensä tukivähennykseen.

Tarkastettavia asiakirjoja ovat esimerkiksi:

  • eläinten osto- ja myyntitositteet (Pidä tositteet helposti saatavilla 12 kuukauden ajan tapahtumasta.)
  • eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneilta tarkastetaan lisäksi mm.
    • siipikarjan hyvinvointisuunnitelma: ruokintasuunnitelma ja viljan valkuaisanalyysi
    • siipikarjan olosuhteiden parantaminen: kirjanpidot olosuhteiden parantamiseksi tehdyistä toimista, käytössä olevista virikkeistä sekä  munintakanoilla ja niiden emoilla ilman ammoniakkipitoisuuden mittausten kirjanpito
    • sitoumusehdoissa on kerrottu tarkemmin eri toimenpiteissä vaadittavat asiakirjat.

Eläinten pito-olosuhteiden tarkastaminen

Eläinten hyvinvointikorvauksen ja alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen tilavalvonnassa tarkastetaan myös eläinten pito-olosuhteet. Näiden tukien tarkemmat vaatimukset löydät sitoumus- ja sopimusehdoista.

Katso myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 24.5.2024