Hillerit (fretit)

Hillerin ja fretin pitopaikan on oltava sellainen, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Hillerin ja fretin pitopaikassa on oltava niille sopivia virikkeitä sekä asianmukainen pesälaatikko, -koppi, -onkalo tai muu vastaava pesätila. Jos samassa paikassa pidetään useampia eläimiä, on pesälaatikoita, koppeja, onkaloita tai muita vastaavia pesätiloja oltava niin monta, että kaikki eläimet voivat käyttää niitä samanaikaisesti ilman, että niistä syntyy tarpeetonta kilpailua. Pitopaikassa on oltava hiekkalaatikko tai hiekkalaatikoita taikka muita sopivia tiloja ulostamista ja virtsaamista varten. Pitopaikassa ei saa olla verkkolattiaa.

Pitopaikan pinta-alan on oltava vähintään 1 neliömetri ja korkeuden vähintään 0,6 metriä. Jos samassa pitopaikassa pidetään useita eläimiä, tilaa on oltava eläintä kohden vähintään 0,35 neliömetriä.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018