Eläinten suojelu ja kuljetus

Eläinsuojelu ja -jalostus

Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista (pdf)

Kissojen hyvinvointi Suomessa 2019  (pdf)

Eläinsuojelulainsäädäntöoppaat

         Oppaan julkaisun jälkeen lampaita koskeva lainsäädäntö on jonkin verran muuttunut. Ajan tasalla oleva lainsäädäntö kannattaa tarkistaa. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200832

Oppaan julkaisun jälkeen sikoja koskeva lainsäädäntö on jonkin verran muuttunut. Ajan tasalla oleva lainsäädäntö kannattaa tarkistaa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170154

Eläinten kuljetus

Tarkastuslomakkeet

Ohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2020