Eläinten suojelu ja kuljetus

Eläinsuojelu ja -jalostus

Alustava selvitys koirien jalostukseen liittyvistä ongelmista ja puuttumiskeinoista (pdf)

Kissojen hyvinvointi Suomessa 2019  (pdf)

Eläinsuojelulainsäädäntöoppaat

Oppaan julkaisun jälkeen lampaita koskeva lainsäädäntö on jonkin verran muuttunut. Ajan tasalla oleva lainsäädäntö kannattaa tarkistaa. Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Oppaan julkaisun jälkeen sikoja koskeva lainsäädäntö on jonkin verran muuttunut. Ajan tasalla oleva lainsäädäntö kannattaa tarkistaa. Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Eläinten kuljetus

Tarkastuslomakkeet

Ohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 26.9.2022