Eläinten lääkitseminen

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö muuttuu 28.1.2022, jolloin alkaa EU:n eläinlääkeasetuksen 2019/6 ja EU:n lääkerehuasetuksen 2019/4 ja näiden nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Muutokset (16/2022) lakiin eläinten lääkitsemisestä (387/2014) astuvat voimaan 28.1.2022. Lain nojalla annettuihin kansallisiin asetuksiin on tulossa muutoksia myöhemmin tänä vuonna.

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään lievittämään, parantamaan tai ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä esiintyviä sairauksia ja niiden oireita.

Lääkkeitä on käytettävä eläimille siten, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lääkkeiden käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haittaa ihmisille, eläimille, eläimistä saataville elintarvikkeille tai ympäristölle.

Lääkkeitä käytetään eläimille monien erilaisten sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Esimerkiksi antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien tulehdussairauksien hoidossa ja kipulääkkeitä kivun lievittämiseen. Sairauksien ennaltaehkäisyyn voidaan käyttää muun muassa rokotteita tai vitamiineja.

Lääkkeiden käyttöä eläimille voidaan lainsäädännön perusteella tarvittaessa rajoittaa tai kieltää, jos lääkkeiden käyttö voi vaarantaa elintarvikkeiden turvallisuuden tai laadun, lääke aiheuttaa muuta merkittävää haittaa eläimille, ihmisille tai ympäristölle tai lääkettä käytetään eläinten kasvun tai tuotannon lisäämiseen.

Lainsäädäntö

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2022