Eläinrekisterisovellukset

Ruokavirasto ylläpitää useita erilaisia eläinrekisterisovelluksia.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja. Voit asioida Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä sähköisen asiointisovelluksen avulla. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.

Nautarekisterissä ylläpidetään tietoa kaikkien nautojen syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteriin tallentavat tietoja eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä verkossa Minun Maatilani -sovelluksella tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella. Välittäjien ja teurastamoiden ilmoituksia varten on oma sovelluksensa. Nautarekisteri on uudistumassa. Uudistamishankkeeseen liittyvistä asioista olemme koonneet tietoa hankesivulle.

Lammas- ja vuohirekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot lampaiden ja vuohien syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Sikarekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat sekä kuukausittaisista eläinmääristä. Sikarekisterissä tuottaja voi valtuuttaa teurastamon tekemään puolestaan osan ilmoituksista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Kaikkien sovellusten ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta. Lammas-, vuohi ja sikarekisterisovelluksen käyttäjätunnuksia hallinnoi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Käyttöoikeushakemus on saatavilla lomakesivuilta.

 

 

Ajankohtaista eläinrekistereistä

8.2.2019

Haaskaruokintapaikkoja saa jälleen perustaa

Haaskaruokintapaikkoihin liittyvä ongelma on korjattu. Puuttuvat haaskaruokintapaikat on palautettu ja uusia saa jälleen perustaa.

Kunnaneläinlääkäreitä pyydetään tarkastamaan oman alueensa haaskaruokintapaikkojen tietojen oikeellisuuden.

31.1.2019

Sikojen merkintätunnusongelma on osittain korjattu

Nolla-alkuiset merkintätunnukset toimivat nyt sikarekisterissä ja vanhat tapahtumat, joista merkintätunnus on poistettu, on palautettu entiselleen.

Merkintätunnukset ovat olleet aiemmin nelinumeroisia, mutta toukokuusta lähtien on tunnusten loppuessa siirrytty viisinumeroisiin tunnuksiin. Tämä on aiheuttanut ongelmia teurastamoiden tekemiin ilmoituksiin teurastamoiden järjestelmien teknisistä syistä johtuen. Ongelmasta neuvotellaan teurastamoiden kanssa ja pyritään saamaan asiaan ratkaisu, jolla tilanne saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti.

Eläintenpidon passivoituminen Eläintenpitäjärekisterissä

Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä ilmoitusten tekeminen ei onnistu sähköisesti mikäli eläintenpitäjä ei ole rekisteröitynyt kyseisen eläinlajin pitäjäksi. Nyt kun uusi viranomaisten Eläintenpitäjärekisteri otettiin käyttöön, passivoitui osalta eläintenpitäjistä rekisteröityminen. Tämä johtui siitä, että pitopaikkaan ei ole tallennettu eläinlajia eikä tuotantomuotoa vanhassa Eläintenpitäjärekisterissä. Ruokavirasto on selvittänyt tällaiset tapaukset ja tulee lisäämään puuttuvat tiedot perustuen eläinrekisterin tietoihin esim. yksilöeläinten käyttötapaan. Epäselvissä tapauksissa eläintenpitäjään tullaan olemaan yhteydessä. Ilmoitukset voi kuitenkin tehdä asiakaspalvelun kautta. Yhteystiedot alemmassa tiedotteessa.

Haaskaruokintapaikkoja ei saa ilmoittaa Eläintenpitäjärekisteriin ennen 10.2.2019

Eläintenpitäjärekisterissä ilmenneiden ongelmien takia osa haaskaruokintapaikoista puuttuu. Puuttuvia paikkoja ei saa perustaa uudelleen, koska ne tullaan palauttamaan järjestelmään. Jos haaskaruokintapaikkoja ilmoitetaan ennen korjausajankohtaa, tulee tiedot ottaa ylös ja kirjata ne järjestelmään kun ongelma on saatu korjattua.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2021