Eläinrekisterisovellukset

Ruokavirasto ylläpitää useita erilaisia eläinrekisterisovelluksia.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin avulla hallinnoidaan eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyviä ilmoituksia. Järjestelmä sisältää myös haaskaruokintapaikkarekisterin, jolla hallinnoidaan luonnonvaraisena elävien eläinten haaskaruokintapaikkoja. Voit asioida Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä sähköisen asiointisovelluksen avulla. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi/.

Nautarekisterissä ylläpidetään tietoa kaikkien nautojen syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteriin tallentavat tietoja eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä naurarekisterin asiointisovelluksella tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Lammas- ja vuohirekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot lampaiden ja vuohien syntymistä, kuolemista ja sijainneista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Sikarekisteriin eläintenpitäjät, eläinvälittäjät ja teurastamot tallentavat tiedot sikojen osto-, myynti- ja siirtotapahtumat sekä kuukausittaisista eläinmääristä. Sikarekisterissä tuottaja voi valtuuttaa teurastamon tekemään puolestaan osan ilmoituksista. Rekisteri-ilmoitukset voi tehdä rekisterisovelluksessa tai asiakaspalveluun puhelimitse tai lomakkeella.

Kaikkien sovellusten ilmoituslomakkeet löytyvät lomakesivuilta. Lammas-, vuohi ja sikarekisterisovelluksen käyttäjätunnuksia hallinnoi kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Käyttöoikeushakemus on saatavilla lomakesivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2022