Eläinrekisterisovellukset

Ajankohtaista eläinrekistereistä

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Lammas- ja vuohirekisteri

 Sikarekisteri

Nautarekisteri

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Päivitetty tiedote eläinrekistereissä ilmenneisiin ongelmiin

8.2.2019

Haaskaruokintapaikkoja saa jälleen perustaa

Haaskaruokintapaikkoihin liittyvä ongelma on korjattu. Puuttuvat haaskaruokintapaikat on palautettu ja uusia saa jälleen perustaa.

Kunnaneläinlääkäreitä pyydetään tarkastamaan oman alueensa haaskaruokintapaikkojen tietojen oikeellisuuden.

31.1.2019

Sikojen merkintätunnusongelma on osittain korjattu

Nolla-alkuiset merkintätunnukset toimivat nyt sikarekisterissä ja vanhat tapahtumat, joista merkintätunnus on poistettu, on palautettu entiselleen.

Merkintätunnukset ovat olleet aiemmin nelinumeroisia, mutta toukokuusta lähtien on tunnusten loppuessa siirrytty viisinumeroisiin tunnuksiin. Tämä on aiheuttanut ongelmia teurastamoiden tekemiin ilmoituksiin teurastamoiden järjestelmien teknisistä syistä johtuen. Ongelmasta neuvotellaan teurastamoiden kanssa ja pyritään saamaan asiaan ratkaisu, jolla tilanne saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti.

Eläintenpidon passivoituminen Eläintenpitäjärekisterissä

Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä ilmoitusten tekeminen ei onnistu sähköisesti mikäli eläintenpitäjä ei ole rekisteröitynyt kyseisen eläinlajin pitäjäksi. Nyt kun uusi viranomaisten Eläintenpitäjärekisteri otettiin käyttöön, passivoitui osalta eläintenpitäjistä rekisteröityminen. Tämä johtui siitä, että pitopaikkaan ei ole tallennettu eläinlajia eikä tuotantomuotoa vanhassa Eläintenpitäjärekisterissä. Ruokavirasto on selvittänyt tällaiset tapaukset ja tulee lisäämään puuttuvat tiedot perustuen eläinrekisterin tietoihin esim. yksilöeläinten käyttötapaan. Epäselvissä tapauksissa eläintenpitäjään tullaan olemaan yhteydessä. Ilmoitukset voi kuitenkin tehdä asiakaspalvelun kautta. Yhteystiedot alemmassa tiedotteessa.

Haaskaruokintapaikkoja ei saa ilmoittaa Eläintenpitäjärekisteriin ennen 10.2.2019

Eläintenpitäjärekisterissä ilmenneiden ongelmien takia osa haaskaruokintapaikoista puuttuu. Puuttuvia paikkoja ei saa perustaa uudelleen, koska ne tullaan palauttamaan järjestelmään. Jos haaskaruokintapaikkoja ilmoitetaan ennen korjausajankohtaa, tulee tiedot ottaa ylös ja kirjata ne järjestelmään kun ongelma on saatu korjattua.

Lammas-, vuohi ja sikarekisterissä laajamittaisia häiriöitä

29.1.2019

Ruokavirasto on julkaissut uuden viranomaisten Eläintenpitäjärekisterin viikolla 4. Käyttöönoton yhteydessä on havaittu lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin vaikuttavia merkittäviä ongelmia, jotka estävät joiltain käyttäjiltä tapahtumien tallennuksen.

Asiakaspalvelumme pystyy vastaanottamaan ilmoitukset, joten ongelmatilanteessa ota yhteys asiakaspalveluumme, lammas ja vuohi: 09 85 666 002, sika 09 85 666 003. Lisätietoa verkkosivuillamme: Ruokavirasto > Viljelijät > Eläintenpito > Eläinten merkintä ja rekisteröinti > Eläinrekisterisovellukset

Sikarekisteri

Merkintätunnus tulee muuttumaan Maa- ja metsätalousministeriön asetusmuutoksen myötä pitopaikkakohtaiseksi. Niille sikojen pitäjille, joilla on useampi pitopaikka, on luotu uusia merkintätunnuksia, jotka ovat entisen nelinumeroisen tunnuksen sijaan viisinumeroisia. Tämä on aiheuttanut teknisiä ongelmia teurastamoiden tekemissä ilmoituksissa.

Ne sikojen pitäjät, joilla on merkintätunnuksessa nolla/nollia (0) tunnuksen alussa, eivät ole pystyneet tallentamaan ilmoituksia viikolla 4.

Lammas- ja vuohirekisteri

Vanhassa Eläintenpitäjärekisterissä on ollut eräiden eläintenpitäjien osalla puutteellisia tietoja, mikä on aiheuttanut tietojen siirron yhteydessä pitopaikkatunnuksen passivoitumisen, joten tapahtumien ilmoitus ei ole mahdollista.

Eläintenpito

Lammas-, vuohi- ja sikarekisterissä ei ole mahdollista tehdä ilmoituksia, jos eläintenpitäjä ei ole rekisteröitynyt kyseisen eläinlajin pitäjäksi. Tällaisessa tapauksessa tulee ottaa yhteys omaan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ongelman korjaamiseksi.  

Häiriön kesto

Ongelmien selvitystyöt ovat meneillään, mutta tarkkaa päivämäärää, jolloin ongelmat ovat kaikilta osin ohi, ei pysty tässä vaiheessa valitettavasti sanomaan.

Toiminta häiriöiden aikana

Mikäli ilmoitusten tekemisessä ilmenee ongelmia, suosittelemme, että ongelmasta ilmoitetaan sähköpostitse osoitteeseen elainrekisterit@ruokavirasto.fi.  Tee ilmoitukset näissä tilanteissa joko lomakkeella sähköpostitse tai tekemällä ilmoitus soittamalla asiakaspalveluun, jolloin voidaan välttyä mahdollisilta ilmoitusviiveiltä.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:

Lammas-vuohirekisteri

 Sikarekisteri

Lomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme.

 

Huoltokatko 4.5.2018 klo 16:15 – 7.5.2018 klo 8:00

30.4.2018

Eläinrekisterissä on huoltokatko perjantain 4.5.2018 kello 16:15 ja maanantain 7.5.2018 klo 8:00 välisenä aikana. Sovellus ei ole tuona aikana käytettävissä.

Eläinrekistereiden pankkitunnuskirjautumisessa ei katkoja

28.12.2017

Aiemmin tiedottamamme mahdollinen katko eläintietojärjestelmän pankkitunnuskirjautumisessa ei toteudu. Tarvittavat muutostyöt on saatu tehtyä ja pankkitunnuksilla pääsee kirjautumaan normaalisti.

Pankkitunnistautumista ennen ja sen jälkeen näytettävä sivu on muuttunut hieman erinäköiseksi. Uuteen tunnistautumispalveluun siirtyminen toi mukaan uusia pankkeja. Jatkossa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin asiakkaat voivat käyttää pankkitunnuksia kirjautumiseen.

Palveluun siirtyminen kirjautumisen jälkeen kestää tällä hetkellä normaalia kauemmin.

Sellaisille viranomaisille, joilla on omaa eläintenpitoa ja viranomaistoimintaa, joudutaan tekemään manuaalisesti muutoksia käyttäjätunnuksiin. Tällaisesta tapauksesta voi ilmoittaa suoraan Ruokavirastoon asian korjaamiseksi osoitteeseen lammasvuohi@ruokavirasto.fi

Kirjautumisessa esiintyy hitautta

28.12.2017

Eläinrekisteri on siirtynyt käyttämään Suomi.fi-tunnistautumista. Palveluun kirjautuminen saattaa kestää pidemmän aikaa kuin normaalisti. Mikäli tunnistautuminen ei onnistu, pyydämme ilmoittamaan siitä lammasvuohi@ruokavirasto.fi -osoitteeseen. Pankkitunnuskirjautumisen uudistuksesta tullaan tiedottamaan lisää lähiaikoina. 

Käyttökatko eläinrekisterien pankkitunnuskirjautumisessa

18.12.2017

Eläintietojärjestelmään (lammas- ja vuohirekisteri, sikarekisteri) kirjautuminen pankkitunnuksilla on nykyisin toteutettu Vetuma- tunnistautumisen kautta. Palvelun toiminta päättyy kokonaisuudessaan 31.12.2017. Kaikkien Vetuma- palvelua käyttävien palveluiden tulee siirtyä käyttämään uutta tunnistautumispalvelua.

Jatkossa Eläintietojärjestelmän tunnistautuminen pankkitunnuksilla kirjauduttaessa tulee tapahtumaan Suomi.fi- tunnistautumisen kautta. Palvelu otetaan käyttöön mahdollisimman pian mutta 1.1.2018 alkaen voi pankkitunnuksilla kirjautumisessa esiintyä katkoa. Katko kestää arviolta noin viikon.

Poikkeus koskee ainoastaan pankkitunnuksilla kirjautumista. Rekisteriin pääse tänä aikana kuitenkin kirjautumaan kunnasta saadulla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi kirjautumiseen tarvitaan avainlukulista. Jos sinulla ei ole tarvittavia tunnuksia tallessa, tulee tunnukset noutaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

 

Ilmoitukset lammas- ja vuohirekisteriin

 • Asiakaspalvelu ja weblammas toimivat normaalisti vuodenvaihteen jälkeen.
 • Käytä kunnasta saatua käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa lammas- ja vuohirekisteriin (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Weblammas- sovellus toimii normaalisti
 • Asiakaspalvelu
  • lomake (word-, pdf- tai kuvatiedostona tai skannattuna) toimitetaan sähköpostilla: lammasvuohi@mtech.fi
   • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
  • lomake postitse: Lammas- ja vuohirekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
   • postitettaessa lomakkeita on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
  • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 002, avoinna arkisin 8:15–16:00
 • Kaikki lomakkeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta

 

Sikarekisterin ilmoitukset

 • Asiakaspalvelu toimii normaalisti vuodenvaihteen jälkeen. Samoin teurastamo pystyy tekemään ne ilmoitukset, joihin tuottaja on annetut valtuutuksen.
 • Käytä kunnasta saatua käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa kirjautuessasi sikarekisteriin (https://niemi.mmm.fi/elain/)
 • Asiakaspalvelu:
  • lomake (word-, pdf- tai kuvatiedostona tai skannattuna) toimitetaan sähköpostilla: sikarekisteri@mtech.fi
   • sähköpostitse toimitettua lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa
  • lomake postitse: Sikarekisteri, PL 63, 01301 Vantaa
   • Postitettaessa lomakkeita on syytä muistaa, että postinkulkuun voi kulua useita päiviä
  • asiakaspalvelun puhelinpalvelu: 09 85 666 003, avoinna arkisin 8:15–16:00
 • Kaikki lomakkeet löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta

 

Huoltokatko 19.5.2017 klo 16:15 – 22.5.2017 klo 8:00

16.5.2017

Eläinrekisterissä on huoltokatko perjantain 19.5.2017 kello 16:15 ja maanantain 22.5.2017 kello 8:00 välisenä aikana. Sovellus ei ole tuona aikana käytettävissä.

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoittaminen

25.4.2016

Asiakaspalvelun puheluiden nauhoitus alkaa toukokuun aikana. Nauhoitus tehdään eläinrekisterien puhelinpalvelun laadun ja asiakkaille annettavien vastausten sekä tallennettavien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Soitettaessa tulee tiedote, jossa kerrotaan nauhoituksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2021