Eläintenpitäjä ja pitopaikkarekisteri

Tervetuloa, tämä on Ruokaviraston saavutettavuusseloste

Eläintenpitäjä - ja pitopaikkarekisterin asiointipalvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA. Eläintenpitäjä - ja pitopaikkarekisteri on julkaistu 22.01.2019. Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 26.9.2020. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Ruokavirasto yhteistyössä palvelun teknisen toimittajan kanssa.

PALVELUN/SIVUSTON SAAVUTETTAVUUDEN TILA:
• Täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainintaan jäljempänä.

PALVELU/SIVUSTO TÄYTTÄÄ SEURAAVAT A -TASON SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

Yhteenveto Päivitetty
WCAG 2.1 / Syöte - TASO A huhtikuuta 03, 2020
WCAG 2.1 / Liikeohjaus - TASO A huhtikuuta 03, 2020
WCAG 2.1 / Osoitineleet - TASO A huhtikuuta 08, 2020
WCAG 2.1 / Virheen tunnistaminen - TASO A

maaliskuuta 26, 2020

PALVELU/SIVUSTO TÄYTTÄÄ SEURAAVAT AA -TASON SAAVUTETTAVUUSVAATIMUKSET

Yhteenveto Päivitetty
WCAG 2.1 / Virheen korjausehdotus - TASO AA huhtikuuta 03, 2020
WCAG 2.1 / Johdonmukainen tunnistaminen - TASO AA huhtikuuta 08, 2020
WCAG 2.1 / Responsiivisuus - TASO AA maaliskuuta 26, 2020
WCAG 2.1 / Asento - TASO AA

maaliskuuta 26, 2020

WCAG 2.1 / Otsikot ja nimilaput - TASO AA

maaliskuuta 19, 2020

WCAG 2.1 / Tekstiä esittävät kuvat - TASO AA

maaliskuuta 19, 2020

DIGIPALVELUN EI SAAVUTETTAVA SISÄLTÖ:

VISUAALISET PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Tekstivastineet kaikelle ei-tekstimuotoiselle sisällölle   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.1.1 EI TEKSTUAALINEN SISÄLTÖ
Audio muotoiselle sisällölle on olemassa vastaavan informaation sisältävä tekstimuotoinen vastine   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.1 PELKKÄ AUDIO TAI PELKKÄ VIDEO (TALLENNETTU)
Tekstitykset on tarjottu kaikelle nauhoitetulle audio sisällölle   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.2 TEKSTITYS (TALLENNETTU)
Videoille on olemassa kuvaileva tekstivastine tai kuvaileva ääniselite   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.3 ÄÄNISELITE TAI MEDIAVASTINE (TALLENNETTU)
Suoran videosisällön ääniraita on tekstitetty   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.4 TEKSTITYS (SUORISSA LÄHETYKSISSÄ)
Erillinen kuvaileva ääniselite on tarjolla kaikelle videosisällölle.   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.2.5 ÄÄNISELITE (TALLENNETTU)
Sisällön eri osien merkitys on ymmärrettävissä eri esitystavoilla   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.1 INFORMAATIO JA SUHTEET
Sisällön lukemisjärjestys on looginen ja intuitiivinen   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.2 MERKITYKSEEN VAIKUTTAVA JÄRJESTYS
Palvelun/verkkosivuston käyttämiseen tarkoitetut ohjeet toteutettu niin, että niiden ymmärtäminen ei vaadi kykyä kuulla tai nähdä   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.3 AISTINVARAISET OMINAISPIIRTEET
Kysyttävän tiedon yhteyteen on lisätty tarkoitusta kuvaava kuvake tai kertooko ruudunlukuohjelma kentän tarkoituksen ääneen luettuna   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.3.5 MÄÄRITTELE SYÖTTEEN TARKOITUS
Käytetäänkö muitakin visuaalisia keinoja kuin väriä välittämään informaatiota palvelussa/verkkosivulla   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.1 VÄRIEN KÄYTTÖ
Käytettävissä on mekanismi äänen pysäyttämiseksi, hiljentämiseksi tai sen voimakkuuden säätämiseksi   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.2 AUDION KONTROLLOINTI
Tekstin tai tekstiä esittävän kuvan kontrastisuhde on vähintään 4,5:1   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.3 KONTRASTI (MINIMI)
Elementtien tummuuskontrastisuhde viereiseen väriin/väreihin tulee olla suurempi kuin 3:1   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.11 EI -TEKSTIMUOTOISEN KONTRASTI
Hiiren osoittimen vieminen elementin päälle tai näppäimistön fokuksen siirtäminen elementtiin tuo näkyviin lisää sisältöä   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 1.4.13 SISÄLTÖ OSOITTIMEN ALLA TAI FOKUSOITAESSA

TEKNISET PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä näppäimistön kautta   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.1 NÄPPÄIMISTÖ
Näppäimistöllä voidaan siirtyä johonkin sivun elementtiin, siitä on mahdollista näppäimistön avulla siirtyä myös pois   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.2 EI NÄPPÄIMISTÖÄ - ANSA
Näppäinoikotiet   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.1.4 KIRJAINNÄPPÄINOIKOTIET
Aikaraja, onko käyttäjän mahdollista kytkeä aikaraja pois päältä, säätää sitä tai jatkaa sitä   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.2.1 SÄÄDETTÄVÄ AJOITUS
Automaattisesti käynnistyvä liikkuva, välkkyvä tai vierivä sisältö voidaan keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa käyttäjän toimesta   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.2.2 KESKEYTÄ, PYSÄYTÄ, PIILOTA
On mahdollista ohittaa verkkopalvelun toistuvat rakenteet, esimerkiksi joka sivulla toistuvat navigointirakenteet.   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.1 OHITA LOHKOT
Jokaisen linkin tarkoitus voidaan selvittää yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sen kontekstista yhdessä   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.4 LINKIN TARKOITUS (KONTEKSTISSA)
Sivu on löydettävissä sivustolta useammalla kuin yhdellä tavalla. Sivu löytyy vähintään kahdella tapaa   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.4.5 USEITA TAPOJA
Toiminnallisuuteen, jota voidaan käyttää yhden osoittimen avulla, pätee vähintään yksi ehto   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.2 OSOITTIMEN PERUUTUS
Käyttöliittymäkomponenteilla on olemassa ohjelmallisesti selvitettävä nimi ja visuaalisesti näkyvillä oleva nimi   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 2.5.3 NIMILAPPU NIMESSÄ

SISÄLLÖN PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Oletusarvoinen luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 3.1.1 SIVUN KIELI
Sisällön jokaisen tekstikatkelman tai ilmaisun luonnollinen kieli voidaan selvittää ohjelmallisesti   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 3.1.2 OSIEN KIELI
Toimintatapa on sellainen, että elementit avaavat sivun heti fokuksen saatuaan.   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 3.2.1 FOKUSOINTI
Voiko käyttäjä peruuttaa, tarkistaa tai vahvistaa lähettämänsä syötteen   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 3.3.4 VIRHEIDEN ENNALTAEHKÄAISY (LAKIIN PERUSTUVA, TALOUDELLINEN DATA)

MUUT PUUTTEET

Saavutettavuusvaatimuksen kuvaus Tiedon/palvelun saa vaihtoehtoisella tavalla Syy noudattamatta jättämiselle Saavutettavuusvaatimuksen WCAG 2.1 kriteeri
Palvelun/sivun sisältämä koodi on sellaista, että käytettävät ohjelmat esim. selaimet ja ruudunlukuohjelmat pystyvät esittämään ja jäsentämään sen oikein   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.1 JÄSENTÄMINEN
Kaikki käyttöliittymäkomponentit ovat toteutettu niin, että niitä voidaan käyttää ohjelmallisesti   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.2 NIMI, ROOLI, ARVO
Tärkeät ilmoitusviestit ovat toteutettu niin, että viesti tulee luetuksi ääneen myös ruudunlukuohjelmilla   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana WCAG 2.1 KRITEERI 4.1.3 TILASTA KERTOVAT VIESTIT
Palvelussa/sivustolla julkaistut PDF-, Word- ja PowerPoint-tiedostot tai niitä vastaavat avoimen lähdekoodin tiedostot ovat saavutettavia   Ei ole vielä vaatimuksen mukainen: Suunnitelma vaatimuksen noudattamiseksi 2022 aikana Saavutettavuusvaatimukset eivät koske verkkosivustoilla olevia tiedostoja takautuvasti eli ennen 23.9.2018 julkaistuja toimisto-ohjelmistojen tiedostoja ei tarvitse muokata saavutettaviksi. Kuitenkin jos tiedostot sisältävät sellaista tietoa, jota käyttäjä tarvitsee henkilön etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, tällaiset tiedostot on tarvittaessa annettava saavutettavassa muodossa.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme/sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi


SÄHKÖPOSTILLA: kirjaamo(at)ruokavirasto.fi


Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot


Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2021