Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu kaikkien eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet. 

Eläintenpitäjärekisterin lomakkeet
Eläintenpitäjärekisteriin ilmoitetaan eläinten pitopaikat ja eläinten pidon aloitus ja lopetus tällaisessa pitopaikassa. Eläintenpidon ja pitopaikan rekisteröimisen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi.
Eläintenpitäjärekisteriin ilmoitetaan myös haaskaruokintapaikat ja eläinsuojelulain 24 § mukaiset ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon ilmoitukset

Vesiviljelyrekisteri
Vesiviljelyrekisteriin ilmoitetaan kalojen, vesiäyriäisten ja  vesinilviäisten pito. Rekisteriin ei ilmoiteta koristetarkoituksessa tapahtuvaa pitoa sellaisessa altaassa, jonka vesi puhdistetaan ennen sen pääsyä luontoon.

Eläinrekisterit
Eläinrekistereitä on kolme: nautarekisteri, lammas- ja vuohirekisteri sekä sikarekisteri. 
Yleisimmin käytety lomakkeet löytyvät alla olevasta taulukosta. Koko lomakevalikoima on taulukon alla.
  Naudat Lampaat ja vuohet Siat
Rekisterisovelluksen käyttöohje   X

X

Eläinluettelomalli X X

X

Syntymäilmoitus X X  
Ostoilmoitus

X

X

X

Poistoilmoitus X X

X

Eläinmääräilmoitus

 

 

X

Korvamerkkien tilaus

X

X

 
Maahantuonti-ilmoitus X

X

X

 

Nautarekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjän ilmoituslomakket

Teurastamoiden ja eläinvälittäjien ilmoituslomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Lammas- ja vuohirekisterin lomakkeet

       Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Sikarekisterin ilmoituslomakkeet

       Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Tunnustilauslomake (pelkkien EU-tunnusten tilaaminen)

Eläintenpitäjien ja teurastamoiden käyttöoikeushakemus eläinrekisteriin