Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu kaikkien eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet. 

Eläintenpitäjärekisterin lomakkeet
Eläintenpitäjärekisteriin ilmoitetaan eläinten pitopaikat ja eläinten pidon aloitus ja lopetus tällaisessa pitopaikassa. Eläintenpidon ja pitopaikan rekisteröimisen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi.

Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin (epr.ruokavirasto.fi) kautta ilmoitetaan myös haaskaruokintapaikat ja eläinsuojelulain 24 § mukaiset ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon ilmoitukset. Jos ilmoitat nämä lomakkeina, ne toimitetaan kunnaneläinlääkärille (haaskaruokinta) ja aluehallintovirastoon (ammattimainen eläintenpito).

Vesiviljelyrekisteri
Vesiviljelyrekisteriin ilmoitetaan kalojen, vesiäyriäisten ja  vesinilviäisten pito. Rekisteriin ei ilmoiteta koristetarkoituksessa tapahtuvaa pitoa sellaisessa altaassa, jonka vesi puhdistetaan ennen sen pääsyä luontoon.

Eläinrekisterit
Eläinrekistereitä on neljä: nautarekisteri, lammasrekisteri, vuohirekisteri ja sikarekisteri. 
Lammas- ja vuohirekisterit käyttävät samoja lomakkeita. Yleisimmin käytetyt lomakkeet löytyvät linkkeinä alla olevasta taulukosta. Koko lomakevalikoima on taulukon alla.
  Naudat Lampaat ja vuohet Siat
Rekisterisovelluksen käyttöohje   X

X

Eläinluettelomalli X X

X

Syntymäilmoitus X X  
Ostoilmoitus

X

X

X

Poistoilmoitus X X

X

Eläinmääräilmoitus

 

 

X

Korvamerkkien tilaus

X

X

 
Maahantuonti-ilmoitus X

X

X

 

Nautarekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjän ilmoituslomakket

Teurastamoiden ja eläinvälittäjien ilmoituslomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Lammas- ja vuohirekisterin lomakkeet

       Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Sikarekisterin ilmoituslomakkeet

       Muut lomakkeet ja ohjeet

 

Tunnustilauslomake (pelkkien EU-tunnusten tilaaminen)

Eläintenpitäjien ja teurastamoiden käyttöoikeushakemus eläinrekistereihin

Eläintenpitäjät saavat nauta-, sika-, lammas- ja vuohirekistereiden verkkosovellukseen käyttöoikeuksia kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta alla olevalla lomakkeella. Teurastamot ja välittäjät täyttävät saman lomakkeen soveltuvin osin ja palauttavat sen Ruokavirastolle.