Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu kaikkien eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet. 

Eläintenpitäjärekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjärekisteriin ilmoitetaan eläinten pitopaikat ja eläinten pidon aloitus ja lopetus tällaisessa pitopaikassa. Eläintenpidon ja pitopaikan rekisteröimisen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi.

Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin (epr.ruokavirasto.fi) kautta ilmoitetaan myös haaskaruokintapaikat ja eläinsuojelulain 24 § mukaiset ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon ilmoitukset. Jos ilmoitat nämä lomakkeina, ne toimitetaan kunnaneläinlääkärille (haaskaruokinta) ja aluehallintovirastoon (ammattimainen eläintenpito).

Vesiviljelyrekisteri

Vesiviljelyrekisteriin ilmoitetaan kalojen, vesiäyriäisten ja  vesinilviäisten pito. Rekisteriin ei ilmoiteta koristetarkoituksessa tapahtuvaa pitoa sellaisessa altaassa, jonka vesi puhdistetaan ennen sen pääsyä luontoon.

Eläinrekisterit

Eläinrekistereitä on neljä: nautarekisteri, lammasrekisteri, vuohirekisteri ja sikarekisteri. 
Lammas- ja vuohirekisterit käyttävät samoja lomakkeita. Yleisimmin käytetyt lomakkeet löytyvät linkkeinä alla olevasta taulukosta. Koko lomakevalikoima on taulukon alla.
  Naudat Lampaat ja vuohet Siat
Rekisterisovelluksen käyttöohje   X

X

Eläinluettelomalli X X

X

Syntymäilmoitus X X  
Ostoilmoitus

X

X

X

Poistoilmoitus X X

X

Eläinmääräilmoitus

 

 

X

Korvamerkkien tilaus

X

X

 
Maahantuonti-ilmoitus X

X

X

 

Nautarekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjän ilmoituslomakket

Teurastamoiden ja eläinvälittäjien ilmoituslomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Lammas- ja vuohirekisterin lomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Sikarekisterin ilmoituslomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Tunnustilauslomake (pelkkien EU-tunnusten tilaaminen)

Eläintenpitäjien ja teurastamoiden käyttöoikeushakemus eläinrekistereihin

Eläintenpitäjät saavat nauta-, sika-, lammas- ja vuohirekistereiden verkkosovellukseen käyttöoikeuksia kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta alla olevalla lomakkeella. Teurastamot ja välittäjät täyttävät saman lomakkeen soveltuvin osin ja palauttavat sen Ruokavirastolle.