Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu kaikkien eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet sekä käyttöohjeet. 

Lomakkeissa on saavutettavuuspuutteita.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ilmoitetaan eläinten pitopaikat ja eläinten pidon aloitus ja lopetus tällaisessa pitopaikassa. Eläintenpidon ja pitopaikan rekisteröimisen voi tehdä alla olevilla lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (tai sähköisesti osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi).
 
Huomaathan täyttää ja palauttaa sekä pitopaikka- että eläintenpitoilmoituksen, jos teet uutta ilmoitusta.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta ilmoitetaan myös haaskaruokintapaikat ja eläinsuojelulain 24 § mukaiset ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura- ja harrastuseläinten pidon ilmoitukset. Jos ilmoitat nämä lomakkeina, ne toimitetaan kunnaneläinlääkärille (haaskaruokinta) ja aluehallintovirastoon (ammattimainen eläintenpito).

Vesiviljelyrekisteri

Vesiviljelyrekisteriin ilmoitetaan kalojen, vesiäyriäisten ja  vesinilviäisten pito. Rekisteriin ei ilmoiteta koristetarkoituksessa tapahtuvaa pitoa sellaisessa altaassa, jonka vesi puhdistetaan ennen sen pääsyä luontoon.

Eläinrekisterit

Eläinrekistereitä on neljä: nautarekisteri, lammasrekisteri, vuohirekisteri ja sikarekisteri. 
Lammas- ja vuohirekisterit käyttävät samoja lomakkeita. Yleisimmin käytetyt lomakkeet löytyvät linkkeinä alla.

Koirarekisteri

Nautarekisterin lomakkeet

Eläintenpitäjän ilmoituslomakkeet

Muut lomakkeet ja ohjeet

Lammas- ja vuohirekisterin lomakkeet (uusilla yhteystiedoilla)

Muut lomakkeet ja ohjeet

Sikarekisterin ilmoituslomakkeet (uusilla yhteystiedoilla)

Muut lomakkeet ja ohjeet

Tunnustilauslomake (pelkkien EU-tunnusten tilaaminen)

Eläintenpitäjien ja teurastamoiden käyttöoikeushakemus eläinrekistereihin

Eläintenpitäjät saavat sika-, lammas- ja vuohirekistereiden verkkosovellukseen käyttöoikeuksia kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta alla olevalla lomakkeella. Teurastamot ja välittäjät täyttävät saman lomakkeen soveltuvin osin ja palauttavat sen Ruokavirastolle.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.1.2023