Koirat, kissat ja fretit

Koirilta, kissoilta tai freteiltä ei tällä hetkellä edellytetä tunnistusmerkintää tai rekisteröintiä, jos niitä pidetään harrastus- tai lemmikkieläiminä eikä siirretä maasta. Koirien pakollisesta tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on kuitenkin jo säädetty, ja vaatimus astuu voimaan 1.1.2023. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Koirarekisteri.

Koirien, kissojen ja frettien pitopaikkaa ei tarvitse rekisteröidä, jos niitä pidetään lemmikkieläiminä kotitalouksissa eikä siirretä maiden välillä. Jos koirien, kissojen tai frettien pito on ammattimaista tai muutoin laajamittaista, toiminnasta tulee tehdä eläinsuojelulain mukainen ilmoitus Aluehallintovirastoon ja toimintaa koskee myös eläinterveysäännöstön (EU) 2016/429 mukainen pitopaikan rekisteröintivelvollisuus. Käytännössä nämä velvollisuudet voi hoitaa samalla ilmoituksella Aluehallintovirastoon, jolloin toimintapaikka rekisteröidään eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin ja se saa pitopaikan yksilöllisen rekisterinumeron. Ilmoitusvelvollisuus koskee seura- ja harrastuseläinten ammattimaista tai muutoin laajamittaista myymistä, välittämistä, vuokraamista, kasvattamista, valmentamista ja kouluttamista sekä säilytettäväksi ja hoidettavaksi ottamista ja opetuksen antamista eläinten käytössä. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito. Toimintaa koskee myös sekä eläinsuojelulain että eläinterveyssäännöstön mukainen velvollisuus pitää kirjaa toiminnan kohteena olevista eläimistä.

Merkintä- ja rekisteröintivaatimukset lemmikkien siirron yhteydessä

Koirien, kissojen ja frettien tulee olla tunnistusmerkittyjä ja niillä tulee olla tunnistusasiakirja, jos ne siirretään maasta. Lisätietoa löytyy Ruokaviraston sivulta Tuonti ja vienti / Koirat, kissat ja fretit.

Pitopaikkojen rekisteröinti lemmikkien kaupallisen siirron yhteydessä

21.4.2021 voimaan tullut EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää, että koirien, kissojen ja frettien jäsenvaltioiden välisissä kaupallisissa siirroissa käytettäviin terveystodistuksiin merkitään lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero.

Mikäli siirto tapahtuu muutoinkin ilmoitusta edellyttävän toiminnan yhteydessä (esimerkiksi eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläinten välitystoiminta), terveystodistuksessa voi käyttää Aluehallintoviraston rekisteröimän toimintapaikan yksilöllistä rekisterinumeroa. Oman pitopaikkasi yksilöllisen rekisterinumeron saat tarvittaessa varmistettua Aluehallintovirastosta. Jos kyseessä on toiminta, joka ei edellytä muuta ilmoitusta, terveystodistusta varten tarvittavan pitopaikkatunnuksen saa rekisteröimällä paikan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisessa.

Vaatimus lähtö- ja määränpääpitopaikan rekisteröimisestä astuu voimaan terveystodistusmalleja koskevan siirtymäajan jälkeen lokakuussa 2021, mutta jäsenvaltioiden käytännöt saattavat vaihdella - osassa jäsenvaltioista pitopaikan rekisteröintiä saatetaan vaatia jo sitä ennen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2021