Teurastamot ja välittäjät

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. . Myös nykyinen eläintunnistusjärjestelmälaki on muuttumassa. Uusi eläintunnistuslaki ja sen nojalla annettavat eläinlajikohtaiset MMM:n asetukset astuvat voimaan myöhemmin tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa tällä sivustolla uusista vaatimuksista niiden varmistuttua.

Eläinvälittäjän toiminta on elintarvikeketjussa yksi olennainen osa eläintautien torjunnassa ja siksi säädetyn ilmoitusmenettelyn noudattaminen on erittäin tärkeää. Eläinvälittäjien valvonta kuuluu Ruokavirastolle.  

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvälittäjärekisteristä (1308/2001) velvoittaa kaikkia niitä, jotka myyvät tai ostavat ammattimaisesti nautaeläimiä. Asetuksessa säädetään eläinvälittäjäksi rekisteröitymisestä sekä eläinvälittäjätunnuksesta ja sen käytöstä. Asetusta sovelletaan toimijaan (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö), joka itse tai toisen välityksellä myy tai ostaa ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia sekä on vastuussa eläimistä tilapäisesti, enintään 30 vuorokauden ajan. Myös sellainen toimija, joka ostaa nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia vain teurastamista varten, esimerkiksi teurastuspaikka, on eläinvälittäjä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2022