Aivastustauti

Aivastustauti aiheuttaa nimensä mukaisesti sioille ylempien hengitysteiden tulehduksen. Aivastustaudin aiheuttaja on toksiinia tuottava (toksinen) Pasteurella multocida -bakteeri.

Oireet

Aivastustautiin liittyvät oireet alkavat yleensä 4–12 viikon iässä. Tyypillisiä oireita ovat aivastelu, niiskutus ja sierainvuoto, joka voi olla kirkasta tai sameaa. Selvästi sairailla yksilöillä voi voimakkaan aivastelun lisäksi esiintyä nenäverenvuotoa. Aivastustaudille tyypillistä ovat myös silmämääräisesti näkyvät muutokset pään alueella eli esimerkiksi yläleuan lyhentyminen tai kärsän vääntyminen sivusuuntaan. Aivastustautiin voi liittyä myös kyynelvuotoa. Kliinisen aivastustaudin yhteydessä saattaa esiintyä myös kasvun hidastumista.

Pääsääntöisesti toksisen Pasteurella multocidan esiintyminen tilalla aiheuttaa myös tyypillisiä kliinisiä oireita. Sierainontelon limakalvon vaurioituminen esimerkiksi muun bakteeri-infektion seurauksena sekä tuotantoympäristöön ja hoitoon liittyvät tekijät voivat vaikuttaa osaltaan siihen, miten paljon kliinisiä oireita esiintyy.

Taudinmääritys ja näytteenotto

Aivastustautidiagnoosi voidaan tehdä, kun tilan sikojen näytteissä voidaan osoittaa toksinen Pasteurella multocida -bakteeri. Näytteet bakteriologiseen tutkimukseen aivastustaudin aiheuttajan varalta voidaan ottaa patologis-anatomisen tutkimuksen yhteydessä tai sierainlimanäytteitä voidaan ottaa tilalla tyypillisesti oireilevista elävistä eläimistä. Sierainlimanäytteet lähetetään kuljetuselatusaineputkissa Ruokavirastoon tutkittavaksi.

Leviäminen

Tilalta toiselle aivastustauti voi levitä tartuntaa kantavien sikojen mukana.

Ennaltaehkäisy ja seuranta

Aivastustauti ei kuulu enää lakisääteisesti vastustettaviin eläintauteihin, mutta se on kuitenkin kuukausittain ilmoitettava eläintauti. Tällä hetkellä tilojen aivastustautivapautta valvotaan kliinisen seurannan avulla elinkeinon toimeksiannosta Sikava -terveysluokitusrekisterin erityistason ja kansallisen tason sikaloissa. Suomessa aivastustautivapautta valvottiin aikaisemmin koeryhmiä koeasemille lähettävien jalostussikaloiden terveysvalvontaohjelmassa (D85).

Esiintyminen Suomessa ja muualla

Suomessa toksinen Pasteurella multocida on viimeksi todettu yksittäisissä näytteissä vuonna 2001. Tartunnan alkuperää ei silloin saatu selville.

Aivastustautia on 2000 -luvullakin esiintynyt useissa Euroopan maissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2019