Dysenteria

Sikojen dysenteriaksi kutsutun paksusuolentulehduksen aiheuttaja on Brachyspira hyodysenteriae -bakteeri. Dysenterian yhteydessä suolistotulehdusoireita todetaan tyypillisesti vieroitetuilla porsailla ja lihasioilla.

Oireet

Dysenterian oireita ovat ripuli ja kasvun heikkeneminen. Ilman lääkitystä tartunta voi joidenkin sikojen kohdalla johtaa kuolemaan. Dysenteriaan sairastuneiden sikojen ulosteessa todetaan tyypillisesti limaa, minkä lisäksi ulosteessa voi olla verta.

Taudinmääritys ja näytteenotto

Dysenteriadiagnoosi voidaan tehdä, kun tilan sikojen näytteissä osoitetaan Brachyspira hyodysenteriae -bakteeri. Näytteet tutkimukseen dysenterian aiheuttajan varalta voidaan ottaa patologis-anatomisen tutkimuksen yhteydessä. Toinen mahdollisuus on lähettää tilalla tyypillisesti oireilevista elävistä eläimistä otettuja ulostenäytteitä Ruokavirastoon bakteriologiseen tutkimukseen. Ulostenäytteet lähetetään mieluiten kuljetuselatusaineputkissa.

Leviäminen

Dysenteria leviää ulosteperäisenä tartuntana. Tartunnan saaneet siat erittävät bakteeria ulosteessa. Bakteeri säilyy jonkun aikaa myös karsinaympäristössä ja lietteessä, jolloin tartuntalähteenä voi sikojen lisäksi toimia myös puhdistamaton karsinaympäristö.

Ehkäisy ja seuranta

Dysenteria ei ole lainsäädännön nojalla vastustettava eläintauti, mutta se on kansallisessa eläintautilaissa luokiteltu muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi (kuukausittain ilmoitettava, MMMa 325/2021).

Dysenteriavapautta valvotaan kliinisen seurannan avulla elinkeinon toimesta Sikava -terveysluokitusrekisterin erityistason ja kansallisen tason sikaloissa. Jos tartunta todetaan yhdessä sikalassa, tartunnanlähde ja mahdolliset kontaktitilat, joihin tartunta olisi voinut levitä, pyritään selvittämään. 

Sikatila voi saneeraustoimenpiteiden avulla vapautua todetusta dysenteriatartunnasta. Pääsääntöisesti tartunnan löytyminen johtaa tilakohtaisten saneeraustoimenpiteiden käynnistämiseen elinkeinon toimesta.

Esiintyminen 

Dysenteriaa esiintyy edelleen Suomessa, vaikka taudista on tullut harvinainen. Vuosien välillä on eroja tapausten esiintymisessä. Joinakin vuosina on todettu vain yksittäistapauksia, ja joinakin vuosina todetaan pieniä taudinpurkauksia, jolloin tartuntojen jäljityksen seurauksena tartunta löytyy useammalta tilalta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.7.2022