Hengitystiesairaudet

ETU-terveydenhuollon kansallisella tasolla valvottavat hengitystiesairaudet

Porsasyskä

Porsasyskä on merkittävä sikojen hengitystiesairaus, jonka aiheuttaja on Mycoplasma hyopneumoniae.

Aivastustauti

Aivastustauti aiheuttaa nimensä mukaisesti sioille ylempien hengitysteiden tulehduksen. Aivastustaudin aiheuttaja toksiinia tuottava (toksinen) Pasteurella multocida -bakteeri.

Muita Suomessa esiintyviä hengitystiesairauden aiheuttajia

Sikojen hengitystietulehduksia voivat aiheuttaa myös sellaiset bakteerit, joita esiintyy terveidenkin sikojen hengitysteissä. Näiden bakteereiden aiheuttamat sairastumiset ovat yleensä seurausta altistavien tekijöiden vaikutuksesta. Tällaisia asioita voivat olla erilaiset sikoihin kohdistuvat stressitekijät kuten eläinten siirrot ja ryhmittelyt, ympäristön liian alhainen lämpötila tai lämpötilan vaihtelut, suuri eläintiheys ja riittämätön ilmanvaihto tai muuhun taudinaiheuttajaan liittyvä samanaikainen hengitystietulehdus.

Tilalta toiselle tartunta siirtyy yleensä tartuntaa kantavien sikojen mukana. Siasta toiseen tartunta siirtyy pisaratartuntana tai suorassa kontaktissa.

Bakteerien aiheuttamia hengitystietulehduksia

Actinobacillus pleuropneumoniae

Actinobacillus pleuropneumoniae -bakteeri voi aiheuttaa sioille paiseisen keuhko- ja keuhkokalvontulehduksen. Keuhkomuutosten voimakkuus vaikuttaa sioilla esiintyviin oireisiin. Osassa tapauksista keuhkomuutokset ja yskäoireet voivat olla melko lieviä, mutta joissakin tilanteissa sioille voi kehittyä äkillinen voimakasoireinen keuhkotulehdus. Taudinpurkauksiin, joissa sikojen oireet ovat hyvin voimakkaat, liittyy usein myös kuolleisuutta.

Actinobacillus pleuropneumoniaen aiheuttama keuhko- ja keuhkokalvontulehdus on sikojen sairaus, joka ei tartu ihmiseen.

Pasteurella multocida

Pasteurella multocida -bakteeri voi aiheuttaa sioilla voimakkaan keuhkotulehduksen. Pasteurella multocida on harvoin itsenäinen keuhkotulehduksen aiheuttaja. Tulehduksille on tyypillistä, että altistavana tekijänä toimii joku muu taudinaiheuttaja kuten esimerkiksi porsasyskää aiheuttava Mycoplasma hyopneumoniae.

Bordetella bronchiseptica

Bordetella brochiseptica voi aiheuttaa sioille ylempien hengitysteiden tulehdusta tai keuhkotulehdusta. Porsailla ja nuorilla sioilla Bordetella bronchiseptican aiheuttamat oireet ovat yleensä aivastelua ja niiskutusta. Joissakin tapauksissa Bordetella bronchiseptica voi aiheuttaa myös keuhkotulehduksen. Yleensä keuhkotulehdukseen sairastuneet porsaat ovat emakon alla olevia porsaita.

Taudinmääritys ja näytteenotto

Diagnoosi A. pleuropneumoniaen, P. multocidan ja B. bronchiseptican aiheuttamista hengitystietulehduksista voidaan tehdä bakteriologisen viljelytutkimuksen avulla. Näytteet voidaan ottaa patologisanatomisen tutkimuksen yhteydessä kokonaisen kuolleen sian keuhkoista tai tutkittavaksi lähetetyistä keuhkonäytteistä.

Bordetella bronchiseptican aiheuttamaa sierainontelotulehdusta epäiltäessä elävistä eläimistä voidaan ottaa sierainlimanäytteitä, jotka lähetetään kuljetuselatusaineputkissa Ruokavirastoon viljelytutkimukseen.

Ehkäisy ja hoito

Ongelmatilanteissa mahdolliset altistavat tekijät tulee selvittää, ja altistavien tekijöiden vähentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lääkitystarve arvioidaan tapaus- ja tilakohtaisesti taudinaiheuttajan mukaan.

Sikojen vastustuskykyä on mahdollista parantaa rokottamalla siat Actinobacillus pleuropneumoniae -tartuntaa vastaan.

Virustartuntoihin liittyviä hengitystietulehduksia

Sikainfluenssa

Sikainfluenssa on merkittävä sikojen hengitystiesairaus, jonka aiheuttaja on influenssa A-virus.

Sikojen circovirus (Porcine circovirus type 2, PCV2)

Sikojen circovirus voi aiheuttaa joissakin tilanteissa hengitystieoireita esimerkiksi PMWS -taudin yhteydessä.

Hengitystiesairauden oireita aiheuttavia virustartuntoja, joita ei ole todettu Suomessa

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

PRRS on merkittävä sikojen virustauti, jonka oireisiin kuuluvat hengitystieoireet erityisesti kasvavilla sioilla. PRRS -taudin aiheuttaja kuuluu arteriviruksiin. PRRS -tauti kuuluu eläintautilainsäädännön nojalla vastustettaviin eläintauteihin.

Aujeszkyn tauti (AD)

Aujeszkyn tauti merkittävä sikojen virustauti, jonka oireisiin kuuluvat hengitystieoireet erityisesti kasvavilla sioilla. Aujeszkyn taudin aiheuttaja on herpesvirus. Aujeszkyn tauti kuuluu eläintautilainsäädännön nojalla vastustettaviin eläintauteihin.

Porcine respiratory coronavirus (PRCV)

Sioilla esiintyy koronavirusta, joka voi joissain tilanteissa aiheuttaa hengitystieoireita. PRCV on eläintautilainsäädännössä luokiteltu muihin ilmoitettaviin eläintauteihin.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.7.2022