Porsasyskä

Porsasyskä on merkittävä sikojen hengitystiesairaus, jonka aiheuttaja on Mycoplasma hyopneumoniae.

Eläinlääkintölainsäädännössä porsasyskä kuuluu kuukausittain ilmoitettaviin muihin tarttuviin eläintauteihin.

Suomessa porsasyskävapautta edellytetään elinkeinon toimesta Sikava -terveysluokitusrekisterin erityistason ja kansallisen tason tiloilta. Nykyään porsasyskätartunta on harvinainen suomalaisissa sikaloissa.

Oireet

Mycoplasma hyopneumoniae aiheuttaa sioille pitkäkestoisen keuhkotulehduksen. Porsasyskän yhteydessä sikojen sairastuvuus on suuri, mutta kuolleisuus jää yleensä pieneksi. Siat sairastuvat tavallisimmin 7–14 vuorokauden kuluessa tartunnan saamisesta, jolloin tyypillisenä oireena on kuivahko yskä. Sikojen ruokahalu voi myös heiketä. Tilalla porsasyskätartuntaan liittyvät oireet kestävät viikoista jopa kuukausiin. Mikäli tilalle syntyy jatkuvasti uusia tartunnalle herkkiä eläimiä, oireita voi jatkossa esiintyä säännöllisesti esimerkiksi lihasikavaiheessa.

Porsasyskän merkittävyyttä siankasvatuksen kannalta lisää se, että Mycoplasma hyopneumoniae -tartunta altistaa sian muiden mikrobien aiheuttamille keuhkotulehduksille. Voimakkaammat yleisoireet kuten kuume, ruokahaluttomuus ja vaikeutunut hengitys liittyvät yleensä bakteerien aiheuttamiin jälkitauteihin.

Taudinmääritys ja näytteenotto

Tilakohtainen porsasyskädiagnoosi tehdään seerumin vasta-ainetutkimusten avulla.

Näytteenoton kohdentaminen on erityisen tärkeää, jos tilalla epäillään uutta porsasyskätartuntaa. Koska porsasyskän itämisaika on melko pitkä, vasta-aineita voidaan yleensä jo todeta sellaisilla yksilöillä, joilla yskäoireet ovat alkaneet muutamia päiviä aikaisemmin. Tautiepäilytilanteissa näytteenotto tulisi tämän vuoksi kohdistaa nimenomaan yskiviin sikoihin ja niiden kanssa samoissa karsinoissa oleviin sikoihin.

Leviäminen

Tartunta leviää tilalta toiselle erityisesti tartunnan saaneiden nuorien sikojen tai vastikään tartunnan saaneiden sikojen välityksellä. Tila voi saada tartunnan myös, jos tilalla ei ole asianmukaista lastaustilaa ja eläimiä hakevassa kuljetusautossa on porsasyskätartunnan saaneita sikoja. Suora ilmayhteys kuljetusautosta sikalaan lastauksen aikana mahdollistaa tartunnan siirtymisen sikalan eläimiin.

Ehkäisy

Porsasyskä ei ole lainsäädännön nojalla vastustettava eläintauti, mutta se on kansallisessa eläintautilaissa luokiteltu muuksi ilmoitettavaksi eläintaudiksi (kuukausittain ilmoitettava, MMMa 325/2021).

Porsasyskävapautta edellytetään elinkeinon toimesta Sikava -terveysluokitusrekisterin erityistason ja kansallisen tason tiloilta. Porsasyskän vastustus koordinoidaan elinkeinon toimesta.

Porsasyskätartunta voidaan saneerata sikatilalta. Saneeraustapoja on useita ja se edellyttää tarkkaa etukäteissuunnitelmaa ja toimintaa etenkin niissä tilanteissa, joissa osa tilan eläimistä halutaan säilyttää.

Seuranta

Ruokavirasto tekee porsasyskävasta-ainetutkimuksia sekä Sikavan edellyttämistä näytteistä että näytteistä, jotka on lähetetty tutkittavaksi porsasyskäepäilyn perusteella. Sikava -terveysluokitusrekisteri seuraa porsasyskävapautta myös eläinlääkäreiden tekemien säännöllisten tilakäyntien avulla. Tiloilla ja teurastamoyrityksissä seurataan myös raportteja lihantarkastuslöydöksistä, jotka kuvaavat hengitystiesairauksien esiintymistä.

Esiintyminen

Suomi kuuluu niihin harvoihin maihin, joissa porsasyskätartunnasta on aktiivisesti haluttu päästä eroon. Vastaavia ohjelmia on ollut esimerkiksi Norjassa ja Sveitsissä. Vuonna 2017 porsasyskätartunta todettiin yhdellä sikatilalla.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.7.2022