Peltovalvonta

Kesän peltovalvonta

Kesän peltovalvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit sekä niiden pinta-alat ja tarkastaa, että tilallasi on noudatettu tukiehtoja. Tukiehtojen noudattamista tarkastetaan myös asiakirjoista.

Pellolla tarkastaja muun muassa varmistaa, että valtaojiin tai vesistöihin rajoittuvilla pelloilla on vaadittava piennar tai suojakaista. Muut maastossa tarkastettavat tukiehdot määräytyvät sen mukaan, mitä toimenpiteitä olet valinnut ympäristökorvauksessa.

Tarkastaja varmistaa myös, että ilmoittamasi lohkot ovat tukikelpoista maatalousmaata. Hän mittaa lohkojen pinta-alat kokonaan tai osittain GPS-laitteella maastossa tai määrittää ne sähköisesti karttasovelluksessa.  Jos peruslohkon pinta-alassa on virheitä, esimerkiksi raja on metsän puolella tai tien päällä, tarkastaja korjaa lohkon rajausta poistamalla tukikelvottoman alan. Saat uuden rajauksen ja pinta-alan käyttöösi seuraavassa tukihaussa.

Lisäksi valvonnassa tarkastetaan, että olet noudattanut täydentäviä ehtoja. Tämä pitää sisällään muun muassa sen, että huolehdit rikkakasvien ja hukkakauran torjunnasta ja olet jättänyt pellolle valtaojan ja vesistön reunaan metrin kasvipeitteisen pientareen.

Talven asiakirjavalvonta

Tilakäynnin jälkeen valvonta jatkuu talvella tehtävänä asiakirjavalvontana. Asiakirjavalvonnassa tarkastetaan ympäristökorvauksen ja täydentävien ehtojen noudattamista (esimerkiksi lannoitus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö). Tarkastaja pyytää sinua lähettämään ELY-keskukseen tarkastusta varten kopiot lohkomuistiinpanoista, viljavuustutkimuksista, lanta-analyysistä ja muista tarvittavista asiakirjoista. Asiakirjavalvonnassa ei tehdä tilakäyntiä.

Kasvipeitteisyysvalvonta

Jos olet sitoutunut ympäristökorvaukseen ja valinnut yhdeksi toimenpiteeksi talviaikaisen kasvipeitteisyyden, se tarkastetaan yleensä erikseen alkukeväästä.

Kasvipeitteisyysvalvonnassa varmistetaan, että lohkon kasvipeitteisyys on ehtojen mukainen, ja että se on myös säilytetty ehtojen mukaisesti. Tarkastuksesta ei yleensä ilmoiteta etukäteen.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.4.2022