Alkutuotantoilmoitus ja rekisteröityminen

Tuotantotilasta, jolla alkutuotantoa harjoitetaan, tulee tehdä alkutuotantoilmoitus. Alkutuotantoilmoitus tehdään kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle elintarvikelain 22 §:n mukaisesti. Tilalta tapahtuvasta munien suoramyynnistä ilmoitetaan alkutuotantoilmoituksen yhteydessä.

Ihmisravinnoksi tarkoitettuja kananmunia saa tuottaa myyntiin vain sellaisessa kanalassa, joka on merkitty eläintenpitäjärekisterin kanalarekisteriin. Kaikkien siipikarjan pitäjien on ilmoittauduttava eläintenpitäjäksi ja rekisteröitävä myös eläinten pitopaikka.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018