Munien myynti

Kananmunien suoramyynti alkutuotantopaikalta

Kananmunien tuottaja voi luovuttaa tuottamiaan kananmunia suoraan lopulliselle kuluttajalle alkutuotantopaikalta. Tuottaja saa myydä munia myös paikallisella torilla tai ovelta ovelle myyntinä. Näin suoramyytävien munien sallittu enimmäismäärä on 20 000 kg vuodessa (Elintarvikehygienia-asetus 318/2021 14 § kohta 1). Munien ei tarvitse olla laatu- eikä painoluokiteltuja. Torilla myytäviin kananmuniin on leimattava tuottajakoodi. Jos tuottajalla on enintään 50 munivaa kanaa, vapautetaan hänet munien leimauksesta torimyynnissä (tuottajan nimi ja osoite on kuitenkin ilmoitettava myyntipaikalla). Myöskään poikkeusalueen kananmunien tuottajan ei tarvitse leimata torilla myytäviä kananmunia.

Kananmunien tuottaja ei saa toimittaa tuottamiaan kananmunia ilmoitettuihin elintarvikehuoneistoihin eikä laitoksiin. Niin kutsutun poikkeusalueen, joka käsittää entiset Lapin, Oulun ja Ahvenanmaan läänit sekä Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat, tuottaja voi toimittaa alkutuotannon toimijana tuottamiaan kananmunia poikkeusalueella suoraan kuluttajille kananmunia myyvien kauppojen lisäksi kuluttajille ruokaa valmistaville ja tarjoileville toimijoille, kuten ravintoloihin ja lounaspaikkoihin enintään 30 000 kg vuodessa ilman kananmunien laatu- ja painoluokitusta sekä leimausta (Elintarvikehygienia-asetus 318/2021 14 § kohta 2).

Muiden linnunmunien suoramyynti alkutuotantopaikalta

Muita linnunmunia kuin kananmunia (esimerkiksi viiriäinen, hanhi, ankka, strutsi) tuottaja saa myydä tai luovuttaa suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kg vuodessa (Elintarvikehygienia-asetus 318/2021 14 § kohta 3).

Muita linnunmunia tuottaja voi toimittaa suoraan tilalta paikalliseen vähittäismyyntiin enintään 5 000 kg vuodessa (Elintarvikehygienia-asetus 318/2021 14 § kohta 4 ).

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2021