Hätäteurastus alkutuotantotilalla

Kotieläimenä pidettävälle sorkka- tai kavioeläimelle voidaan erikoistapauksessa suorittaa hätäteurastus jo alkutuotantotilalla (EY N:o 853/2004). Hätäteurastus voidaan suorittaa ainoastaan muutoin terveelle eläimelle, joka on joutunut äkilliseen onnettomuuteen ja joka tämän takia ei ole kuljetuskuntoinen. Ennen hätäteurastusta alkutuotantotilan toimijan tai vastaanottavan teurastamon on tehtävä rekisterikysely teurastettavasta nautaeläimestä ja virkaeläinlääkärin on suoritettava eläimelle ante mortem -tarkastus. Eläimen teurastuksen saa suorittaa ainoastaan henkílö, jolla on lopetusasetuksen (EY N:o 1099/2009) mukainen kelpoisuus. Tainnutetusta eläimestä, josta on laskettu veri, saa alkutuotantotilalla poistaa mahat ja suolet, mikäli tämä tehdään eläinlääkärin valvonnassa ja poistetut suolet toimitetaan eläimen mukana teurastamoon. Teurastettu eläin on kuljetettava teurastamoon hygieenisesti ja ilman tarpeetonta viivytystä. Tarkemmin hätäteurastuksesta ja esimerkiksi teurastamolle toimitettavista asiakirjoista on kerrottu Eviran ohjeessa ”Eläimen elävänä tarkastaminen (ante mortem -tarkastus) osana lihantarkastusta”, johon on linkki oikeassa palkissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018