Alueen liittäminen luomukeruuvalvontaan

Metsän tai muun keruualueen voi liittää luomuvalvontaan kahdella eri tavalla:

  • metsänomistaja tai esimerkiksi luomumaatila liittää omistamansa metsät luomuvalvontaan (perusmalli)
  • keruualueen selvittäjä liittää muiden omistamia metsiä luomuvalvontaan. Tämä edellyttää, että metsänomistaja on hyväksynyt tai tarjonnut metsänsä liitettäväksi luomuvalvontaan (selvittäjämalli)

Kaikissa tapauksissa keskeinen vaatimus on, että metsänomistaja sitoutuu noudattamaan luomutuotannon ehtoja metsässään. Ehdot tarkoittavat muun muassa, että jatkossa hän ei käytä luomussa kiellettyjä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita tai ilmoittaa etukäteen niiden käyttötarpeesta. Tällöin kyseisen alueen hyväksyntä perutaan ja käsitellyksi aiotut alueet poistetaan luomukeruualueista ennen käsittelyä kielletyillä aineilla. Sitoumus ei siis käytännössä vaikuta tavanomaisiin metsänhoitotoimiin.

Metsänomistaja voi antaa luomusitoumuksensa kahdella eri tavalla:

  • ELY-keskukseen lomakkeella: Ilmoittautumislomake 1 sekä lisälomake 1c Luonnonvaraisten kasvien keruualueet. Tämä on yleisin tapa luomutiloilla ja metsätilalla, eli Ruokaviraston ohjeessa kuvatussa Perusmallissa
  • Selvittäjälle suoraan tai Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Metsään.fi-palvelu vaatii kirjautumisen. Tässä mallissa metsänomistaja sitoutuu ehtoihin ja tarjoaa metsänsä liittämistä valvontaan. Liittämisen hoitaa niin kutsuttu keruualueen selvittäjä. Tätä tapaa kutsutaan Ruokaviraston ohjeessa selvittäjämalliksi.

Kerättävä tuote vaikuttaa metsätilan valvontaan liittymiseen

Jokamiehenoikeudella kerättävät tuotteet

Luomuvalvontaan liittyneet ostajayritykset voivat kerätä jokamiehen oikeudella kerättäviä tuotteita, kuten marjoja, sieniä, yrttejä ja kukkia niin kutsutun selvittäjämallin luomumetsässä ilman erillistä lupaa metsän omistajalta ja ilman, että metsänomistaja itse liittyy valvontaan.

Muut tuotteet

Jos keruu edellyttää lupa maanomistajalta, on metsänomistajan itse liityttävä luomuvalvontaan perusmallilla. Esimerkiksi kuusenkerkkien, pihkan, pakurikäävän tai mahlan keräämiseen tarvitaan lupa ja tällaisen luvan antaminen tai myyminen katsotaan tuotteen markkinoille saattamiseksi. Siksi metsänomistajan on ilmoitettava alueensa ja toimintansa valvontaan perusmallilla.

Alueen liittämisestä maksettavat maksut

Luomukeruualueen valvonnasta peritään maksu. Maksun suuruus on vuositasolla 280 - 1000 € riippuen toiminnan laajuudesta.

Selvittäjämallissa selvittäjä maksaa valvontamaksut, Metsänomistajalle luomuehtoihin sitoutuminen on ilmaista.

Perusmallissa valvontaan liittynyt metsänomistaja maksaa itse valvontamaksun. 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2019