Luomutuotteiden ainesosaluettelot

Kun toimija ilmoittaa tuottamansa tai valmistamansa luomutuotteen pakkausmerkinnöissä tuotteen tai sen ainesosien olevan luonnonmukaisia, merkinnöissä on myös aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumero. Kyseinen valvontaviranomainen valvoo luomumerkintöjä tehnyttä toimijaa.

Luomuelintarvikkeen ainesosaluettelot

 • ainesosaluettelossa tulee mainita mitkä ainesosat ovat luomua

 Jalostamattomat luomumaataloustuotteet

 • jos tuote koostuu vain yhdestä ainesosasta ja tuotteen myyntinimi on sama kuin ainesosan nimi, ainesosaluetteloa ei tarvitse ilmoittaa pakkausmerkinnöissä

Jalostamattomia luomuelintarvikkeita ovat esimerkiksi

 • maito
 • kananmuna

Jalostetut luomuelintarvikkeet

 • Jalostettujen luomuelintarvikkeiden ainesosaluettelosta on käytävä ilmi, mitkä ainesosat ovat luonnonmukaisia.

Jalostettuja luomuelintarvikkeita ovat esimerkiksi

 • makeutetut jogurtit 
 • marjahillot
 • leivät ja
 • lihajalosteet

Tavanomaiset luomuainesosia sisältävät elintarvikkeet

 • ainesosaluettelossa saa mainita mitkä raaka-aineet ovat luomua
 • valvovan viranomaisen tunnus tulee mainita
 • luomuainesosien prosenttiosuus tulee kertoa esimerkiksi seuraavasti: ”luomuainesosien kokonaisprosenttiosuus maatalousperäisten ainesosien kokonaismäärästä on x % ”.

Luomuilmaisua ei saa yhdistää luonnonvaraisesta metsästyksestä tai kalastuksesta saatuun ainesosaan. Kyseisiä ainesosia ei lueta luonnonmukaisiksi tuotteiksi. Ne ovat aina tavanomaisia ainesosia.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2021