Luomutuotteiden ainesosaluettelot

Kun toimija ilmoittaa tuottamansa tai valmistamansa luomutuotteen pakkausmerkinnöissä tuotteen tai sen ainesosien olevan luonnonmukaisia, merkinnöissä on myös aina ilmoitettava toimijaa valvovan valvontaviranomaisen tai -laitoksen tunnusnumero. Kyseinen valvontaviranomainen valvoo luomumerkintöjä tehnyttä toimijaa.

Jalostamattomat luomumaataloustuotteet

Luomumaataloustuotteiden pakkausmerkinnöissä ei tarvitse ilmoittaa ainesosia, jos tuote koostuu vain yhdestä ainesosasta ja tuotteen myyntinimi on sama kuin ainesosan nimi.

Jalostetut luomuelintarvikkeet

Jalostettujen luomuelintarvikkeiden ainesosaluettelosta on käytävä ilmi, mitkä ainesosat ovat luonnonmukaisia. Luomuainesosien kokonaisprosenttiosuutta kaikista maataloustuotteista ei tarvitse ilmoittaa, koska aina vähintään 95 % tuotteen sisältämistä maataloustuotteista on luonnonmukaisia.

Tavanomaiset, luomuainesosia sisältävät tuotteet

Myös näiden tuotteiden ainesosaluettelossa on ilmoitettava luonnonmukaiset ainesosat. Tuotteiden sisältämistä maataloustuotteista vähemmän kuin alle 95 % on luonnonmukaisia. Koska kyseessä ei ole luomutuote, on tuotteen ainesosaluettelossa ilmoitettava luonnonmukaisesti tuotettujen ainesosien kokonaisprosenttiosuus tuotteen kaikista maataloustuotteista. 

Luomuilmaisua ei saa yhdistää luonnonvaraisesta metsästyksestä tai kalastuksesta saatuun ainesosaan. Kyseisiä ainesosia ei lueta luonnonmukaisiksi tuotteiksi.  

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018