Luomuelintarvikkeiden esillepano

Luomuelintarvikkeet on pidettävä erillään vähittäiskaupassa.

Irtomyyntiin tarkoitetut luomuelintarvikkeet on varastoitava myyntipisteessä erillään tavanomaisista tuotteista. Erilläänpito voi olla ajallista (tuote varastoidaan eri ajankohtina) tai paikallista (tuotteilla on eri varastointialueet). Tavoitteena on, etteivät luomutuotteet ja tavanomaiset tuotteet sekoitu keskenään ja ettei kuluttajaa johdeta harhaan.

Irto- ja palvelutiskimyyntiin tarkoitettuja luomuelintarvikkeita on käsiteltävä kaikissa vaiheissa vastaanottamisesta aina esillepanoon saakka siten, etteivät ne sekoitu tai vaihdu vastaaviin tavanomaisiin tuotteisiin.

Pelkästään luomutuotteille tarkoitettuihin myyntipisteisiin ei saa sijoittaa tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita.

Esimerkki:
Palvelutiskillä myytävät luomutuotteet on pidettävä erillään vastaavista tavanomaisista tuotteista, jotta myyjä ei vahingossa vaihda tai sekoita niitä keskenään.

Esimerkki:
Kaupassa on usein varattu luomutuotteille oma myyntialue. Luomuelintarvikkeet sijoitetaan erilleen vastaavista tavanomaisista tuotteista, jotta ne eivät sekoittuisi myyntialtaissa tai asiakkaat eivät vahingossa siirtäisi tuotteita vääriin altaisiin.

Erilläänpito ei koske valmiiksi pakattuja elintarvikkeita

Valmiiksi pakatuissa (EU:ssa tuotetuissa)  elintarvikkeissa on oltava eurolehtitunnus, jonka avulla tuote selkeästi tunnistetaan luomutuotteeksi. Valmiiksi pakatut luomutuotteet voidaan sijoittaa tavanomaisten tuotteiden rinnalle.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018