Luomuelintarvikkeiden hankinta

Kaupan on varmistuttava luomuelintarvikkeita hankkiessaan, että luomutuotteet ovat valvottuja ja että tuotteet vastaavat tilausta.

Varmista, että luomu on valvottua

Kaikkien, jotka toimittavat luomuelintarvikkeita vähittäismyyntiin, on kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Vähittäiskaupan on varmistuttava siitä hankkiessaan luomuelintarvikkeita.  Ensimmäisellä hankintakerralla valvontajärjestelmään kuuluminen varmistetaan asiakirjaselvityksestä. Varmistus tehdään uudelleen viimeistään silloin, kun asiakirjaselvityksen voimassaoloaika on päättymässä.

 
Asiakirjaselvitys eli luomutodistus pähkinänkuoressa

  • EU:n luomulainsäädännön mukainen asiakirja, josta käytetään myös ilmaisua luomutodistus tai ekointyg
  • valvontaviranomainen tai -laitos antaa määräaikaisena kaikille luomuvalvontaan kuuluville toimijoille
  • todistaa, että toimijan luomutoiminta on tarkastettu luomulainsäädännön mukaisesti ja että toiminta täyttää luomulainsäädännön vaatimukset
  • yksilöi tavarantoimittajan, luomutoiminnot (esim. tuotanto, elintarvikejalostus, tukku, varastointi, tuonti) ja tuoteryhmät sekä tarkastusviranomaisen, joka valvoo tavarantoimittajan luonnonmukaista tuotantoa
  • luettelee tuoteryhmät, joita tavarantoimittaja on hyväksytty välittämään.

 Varmista, että tuote vastaa tilausta

Vähittäiskaupan on tarkastettava kaikki myyntipisteeseen vastaanotettavat luomuelintarvikkeet. Tarkastuksessa varmistetaan, ettei tuote ole vaihtunut eikä sitä ole korvattu toisella tuotteella.

Suurin riski luomuelintarvikkeen vaihtumiselle on irtomyynnissä. Luomuelintarvikkeen lähetyksen mukana kulkevassa saateasiakirjassa on oltava merkintä tuotteen luonnonmukaisuudesta ja valvontaviranomaisen tunnusnumero. Saateasiakirja on voitava yksiselitteisesti yhdistää kyseiseen tuote-erään. Myyntipiste tarkastaa luomutuotteiden ja merkintöjen tai luomuasiakirjatietojen yhtäpitävyyden. Tarkastuksen tulos kirjataan muistiinpanoihin.

Jos tuotteen luonnonmukaisuudesta on epäselvyyttä, myyntipiste ei saa asettaa tuotetta myyntiin, ennen kuin epäselvyys on poistettu. Mikäli tuotteen luonnonmukaisuudesta ei saada varmuutta, luomumerkinnät on poistettava. Tuote voidaan myydä tavanomaisena ilman luomumerkintöjä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2018