Luomuvalvontaan liittyminen

Luomuvalvontaan ilmoittaudutaan luomuvalvontalomakkeella 1. Lisäksi täytetään sen luomuvalvontajärjestelmän täydennyslomake, johon halutaan ilmoittautua. Mikäli toimija kuuluu jo ennestään valvontajärjestelmään jonkin tuotantosuunnan osalta, riittää ainoastaan täydennyslomakkeen täyttäminen.  

Kaikkiin ilmoituksiin tulee liittää myös luomusuunnitelma. Elintarvikkeiden valvontajärjestelmään ilmoittautuvien tulee liittää ilmoituksen lisäksi myös kaupparekisteriote, joka saa olla korkeintaan 3 kuukautta vanha.

Ilmoituksen liitteet

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen  

Luomuelintarvikkeisiin, luomurehuihin ja luomulisäysaineiston pakkaustoimintaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan Ruokaviraston kirjaamoon.

Ensimmäinen tarkastus

Ilmoituksen ja sen liitteiden läpikäynnin jälkeen tehdään ensimmäinen tarkastus toimijan tiloissa, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuuksia noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Ensimmäisestä tarkastuksesta laadittavan tarkastuskertomuksen ja ilmoituksen perusteella toimija liitetään valvontajärjestelmään.

Käsittelyajat

Valvontaan liittäminen tehdään jätetyn ilmoituksen ja toimijan tiloissa tehdyn ensimmäisen tarkastuksen perusteella. Luomuelintarvikevalvontaan ilmoittautuvien toimijoiden on hyvä varautua 1 -3 kk käsittelyaikaan siitä, kun kaikki vaadittavat asiakirjat on toimitettu viranomaiselle.  Ilmoitusten käsittelyssä saattaa aika ajoin olla ruuhkaa. Ilmoitus valvontaan onkin hyvä jättää hyvissä ajoin ennen luomutoiminnan aloittamista.

Ilmoitukset, joissa on kaikki tarvittavat tiedot ja liiteasiakirjat, käsitellään saapumisjärjestyksessä. Puutteellisia ilmoituksia ei oteta käsittelyyn eikä ensimmäisiä tarkastuksia suoriteta, ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot liiteasiakirjoineen on toimitettu. Toimijalle annetaan määräaika ilmoituksen täydentämiselle. Määräaikaa voidaan toimijan pyynnöstä pidentää. Jos ilmoitusta ei täydennetä määräaikaan mennessä, ei toimijaa voida liittää luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

Maksut

Ilmoituksen käsittelystä ja ensimmäisestä tarkastuksesta peritään Ruokaviraston viranomaispalvelusta annetun hinnaston mukainen maksu.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.9.2021