Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmät Suomessa

Luomutuotteiden tuotantoa ja markkinointia Suomessa valvovat Ruokavirasto, ELY-keskukset, Valvira, kunnat ja Tullilaitos.

Ruokavirasto valvoo

 • luomuelintarvikkeiden valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastoijia,
  varastointia, tukkukauppoja ja tukkukauppaa 
 • luonnonmukaisen kylvösiemenen ja taimiaineiston pakkaamista, varastointia
  ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä
 • luomurehujen valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastointia, kaupan
  pitämistä ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita
 • toimijoita, jotka tuovat maahan EU:n ulkopuolisista maista luomumaataloustuotteita ja –elintarvikkeita.

Paikalliset ELY-keskukset valvovat

 • luonnonmukaisten maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa 
 • maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla
 • luonnonmukaisten maataloustuotteiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä.

Kuntien terveystarkastajat valvovat

 • luomuelintarvikkeiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä.

Valvira valvoo

 • luomualkoholijuomien valmistusta, valmistuttamista, varastointia, kaupan
  pitämistä ja tukkukauppaa sekä luomualkoholijuomien kolmasmaatuontia harjoittavia toimijoita.

Tullilaitos valvoo

 • EU:n ulkopuolisista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston maahantuontia.

Ahvenanmaan maakuntahallitus valvoo

 • kaikkea luonnonmukaista tuotantoa Ahvenanmaan alueella.