Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmät Suomessa

Luomutuotteiden tuotantoa ja markkinointia Suomessa valvovat Ruokavirasto, ELY-keskukset, Valvira, kunnat ja Tullilaitos.

Ruokavirasto valvoo

  • luomuelintarvikkeiden valmistusta ja valmistajia, valmistuttajia, tukkukauppoja ja varastointi harjoittavia toimijoita
  • luonnonmukaisen kylvösiemenen ja taimiaineiston pakkaamista, varastointia
    ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä
  • luomurehujen valmistajia, valmistuttajia, valmistusta, varastointia, kaupan
    pitämistä ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita
  • toimijoita, jotka tuovat maahan EU:n ulkopuolisista maista luomumaataloustuotteita ja –elintarvikkeita

Paikalliset ELY-keskukset valvovat

  • luonnonmukaisten maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa 
  • maatilalla harjoitettua omien maataloustuotteiden käsittelyä vähäiseksi valmistukseksi katsottavalla tavalla
  • luonnonmukaisten maataloustuotteiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä

Kuntien terveystarkastajat valvovat

  • luomuelintarvikkeiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä

Valvira valvoo

  • luomualkoholijuomien valmistusta, valmistuttamista, varastointia, kaupan
    pitämistä ja tukkukauppaa sekä luomualkoholijuomien kolmasmaatuontia harjoittavia toimijoita

Tullilaitos valvoo

  • EU:n ulkopuolisista maista tuotavien luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden, rehujen, alkoholijuomien, kylvösiementen ja taimiaineiston maahantuontia

Ahvenanmaan maakuntahallitus valvoo

  • kaikkea luonnonmukaista tuotantoa Ahvenanmaan alueella