Ravintolisäilmoitus

Koska ravintolisät ovat elintarvikkeita siinä kuin tavallinen ruokakin, niiden myyntiin ei tarvita lupaa. Ravintolisillä ei siis ole olemassa ennakkotarkastusjärjestelmää, jossa kaikkien myyntiin tulevien tuotteiden koostumus ja turvallisuus etukäteen arvioitaisiin ja varmistettaisiin.

Ravintolisien markkinoille saattamisesta tulee kuitenkin tehdä ilmoitus

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen ravintolisistä 78/2010 mukaan elinkeinonharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastolle (entinen Evira). Ruokavirasto katsoo, että ravintolisän markkinoille saattamisesta vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan tulisi tehdä ravintolisiä koskeva ilmoitus viimeistään samanaikaisesti, kun tuote saatetaan markkinoille. Ilmoitus vaaditaan myös, kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu.

Ilmoitukseen liitetään pakollisena liitteenä malli valmisteen pakkauksessa käytettävistä suomen- ja ruotsinkielisistä pakkausmerkinnöistä.

Ravintolisäilmoitus tehdään Ruokaviraston sähköisessä asiointipalvelussa. Sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä ilmoituksen ravintolisän markkinoille saattamisesta sekä koostumuksen muuttamisesta. Ruokaviraston sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen avulla. Ilmoituksen lähdettyä onnistuneesti, saa ilmoituksen tekijä viestin ilmoituksen vastaanotosta. Ilmoitus lähtee tiedoksi ja valvontaa varten myös yrityksen sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Lisäksi Ruokavirasto lähettää tietoja ilmoituksista muille valvontaviranomaisille (Tulli, Fimea, Valvira). Mikäli elintarvikealan toimija ei jostain syystä pysty lähettämään ilmoitusta sähköisen asiointipalvelun kautta (esim. ulkomaiset yritykset), voi ravintolisäilmoituksen tehdä ilmoituslomakkeella lähettämällä se liitteineen Ruokaviraston kirjaamoon: Ruokavirasto / Kirjaamo, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki tai kirjaamo@ruokavirasto.fi.

Huomaa uudet käsittelyhinnat 1.1.2017 alkaen

Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden ilmoituksien vastaanoton käsittelymaksuihin on tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen. Jatkossa ilmoituksille on eri käsittelymaksut riippuen ilmoituksen toimitustavasta. Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista veloitetaan 42 euroa ilmoitukselta ja postitse (mukaan lukien sähköpostitse) saapuneista ilmoituksista 95 euroa ilmoitukselta (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).

Sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneiden ilmoitusten käsittely tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä lähettää ilmoituksen tiedot suoraan yritystä valvovaan kuntaan. Ilmoituksen tekijää pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ilmoituksessa annettavien tietojen oikeellisuuteen ennen kuin ilmoitus lähetetään asiointipalvelussa eteenpäin. Virheellisiä ilmoituksia ei korjata viraston toimesta. Kaikista virastoon sähköisen asiointipalvelun kautta saapuneista ilmoituksista (lukuun ottamatta maksutonta täydennetyn elintarvikkeen markkinoilta poistumisilmoitusta) peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).  

 

Ruokavirasto ei arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Ilmoituksen vastaanottaminen ei tarkoita sitä, että Ruokavirasto olisi hyväksynyt ilmoitetun ravintolisän elintarvikemääräysten mukaiseksi.

Elinkeinonharjoittaja vastaa itse siitä, että tuote on ravintolisäasetuksen ja muiden elintarvikkeita koskevien määräysten mukainen. Tätä edellyttää myös elintarvikelaissa elinkeinonharjoittajalle säädetty velvollisuus suorittaa omavalvontaa.

Ravintolisäilmoitusten vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).

Sivu on viimeksi päivitetty 3.11.2021