Ravintolisien valvonta

Ravintolisien, kuten muidenkin elintarvikkeiden, valvonnasta vastaavat kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset. Maahantuotavia tuotteita valvoo Tulli. Valvontaa johtavana viranomaisena myös Ruokavirasto osallistuu valvontaan teettämällä tarvittaessa omia tutkimuksiaan. Virasto myös tekee koko maata kattavat myyntikieltopäätökset. 

Valvontaviranomaiset puuttuvat yksittäisen tuotteen myyntiin silloin, kun on aihetta epäillä tuotteen olevan terveydelle haitallinen tai jos tuotteesta annetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä tai muuten säännösten ja määräysten vastaisia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2018