Ilmoitukset ja kirjanpito

Ilmoittautuminen valvontarekisteriin

Toimijan on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen, markkinoinnin tai tuonnin aloittamista tehtävä kirjallinen toiminnan aloitusilmoitus Ruokavirastoon. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tiedot tuotteista ja omavalvontasuunnitelma. Toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti.

Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelu Toukon kautta. Ennen Toukoon kirjautumista yrityksen pitää valtuuttaa haluamansa henkilö Suomi.fi-palvelussa. Yrityksen valtuuttama henkilö kirjautuu Toukoon Suomi.fi- tunnistautumisen kautta osoitteessa https://touko.ruokavirasto.fi/. Ilmoitukset voi tehdä myös Ruokaviraston julkaisemilla lomakkeilla.

Rekisteröityminen on edullisempaa sähköisen asiointipalvelun Toukon kautta kuin lomakkeella. 

Kirjanpito ja vuosi-ilmoitus

Toimijan on pidettävä tiedostoa tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi. Tiedostoon on merkittävä lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden ostot ja alkuperä, valmistettujen tuotteiden määrät, tuotteiden luovutukset sekä varastopaikat. Lisäksi tuotteiden ja raaka-aineiden maahantuonti- ja vientimääristä on pidettävä kirjaa.

Toimijan on kerran vuodessa ilmoitettava Ruokavirastolle tiedot valmistetuista tai markkinoille saatetuista lannoitevalmisteista. Vuosi-ilmoitus toimitetaan Ruokavirastoon toimintavuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Vuosi-ilmoituslomakkeet julkaistaan Ruokaviraston internetsivuilla vuoden vaihteessa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.8.2020