Kylvösiementen sisämarkkinakauppa

Edellytykset
Markkinoitaessa kylvösiementä Euroopan Unionin (EU) jäsenmaista Suomeen on vaatimuksena, että

markkinoida saa siementä vain lajikkeista, jotka on merkitty EU:n lajikeluetteloon

siemenerät on sertifioitu

  • siemenerien pakkaukset on varustettu vaatimusten mukaisella virallisella vakuustodistuksella
  • viljakasvien osalta esitetään todistus hukkakaurattomuudesta
  • kasvipassi

Markkinointia, maahantuontia ja maasta vientiä koskeva ilmoitusvelvollisuus
Tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta rekisteröityminen markkinoijaksi.

Todistus hukkakaurattomuudesta
Markkinoitaessa viljansiemenerien muista jäsenvaltioista Suomeen, markkinoijan on esitettävä Eviran siemenyksikölle viranomaisen antama todistus, josta selviää, että viljelys, jonka satoa erä on, on virallisessa tarkastuksessa todettu vapaaksi hukkakaurasta ja erästä otettu vähintään 1 kg:n näyte on viranomaisen tarkastuksessa todettu vapaaksi hukkakaurasta. Jos viljelyksellä ei ole tehty hukkakauratarkastusta, pitää esittää virallinen todistus, jossa 3 kg:n näyte on todettu vapaaksi hukkakaurasta.

Tutkimustodistukset
Tutkimustodistukset tulee toimittaa seuraavissa tapauksissa siemenyksikköön

  • erät, joita käytetään siementuotannon kantasiemenenä (=korkeammat siemenluokat), lisäksi kenttäkoetodistus tai kenttänäyte
  • erät, jotka pakataan uudelleen Suomessa
  • erät, joita käytetään siemenseoksiin
  • erät, joista tutkitaan laatuvaatimusten täyttyminen ylivuotisina

Kun tehdään seosilmoituksia, joihin sisältyy eriä, joiden laatu on tarkastettu muualla kuin Suomessa, on tutkimustodistukset toimitettava seosilmoituksen mukana siemenyksikköön. Tällöin seoksen pakkaajaksi merkitään se, joka seoksen pakkaukset sulkee. Kun tehdään uudelleenpakkausilmoitus, jonka laatu tarkastettu muualla kuin Suomessa, on tutkimustodistus toimitettava uudelleenpakkausilmoituksen mukana siemenyksikköön. Tällöin seoksen pakkaajaksi merkitään se, joka seoksen pakkaukset sulkee. Ulkomaisen tutkimustodistuksen tulee olla voimassa markkinoitaessa erä Suomeen. Voimassaolo alkaa tarkastuskauden alusta eli 1.7 ja päättyy yksivuotisilla lajeilla seuraavan vuoden kesäkuun viimeinen päivä ja monivuotisilla lajeilla seuraavan vuoden lokakuun viimeinen päivä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2020