Traces kasvien ja puutavaran tuonnissa

Mikä on Traces?

Traces on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System. Traces on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten ja kasvien sekä eläin-, luomu-, ja kasvituotteiden jäljitettävyys ja valvonta niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio.

Lisätietoa Traces-järjestelmästä löydät alla olevista linkeistä:

Traces otetaan Suomessa kasvien ja kasvituotteiden tuonnissa käyttöön vaiheittain

Kasvien, kasvituotteiden ja puutavaran tuonnissa Traces-järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Tällä hetkellä pääosa istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuontieristä kirjataan Traces-järjestelmään, samoin osa Venäjältä ja muualta kuin Venäjältä tuotavista puutavaroiden tuontieristä. Tavoitteena on, että pääosa tuontieristä siirtyy Tracesiin syksyn 2019 aikana.
Uuden kasvinterveysasetuksen (EU/2016/2031) myötä järjestelmän käyttö on velvoittavaa 14.12.2019 alkaen. Maahantuojien kannattaa ottaa huomioon, että edellä mainitun päivämäärän jälkeen jokainen kasvinterveystodistusta vaativa tuontierä on kirjattava Traces-järjestelmään (Kasvinterveystodistusvaatimukset pdf).

Traces-järjestelmän käyttöönoton vaikutukset tuontiprosessiin

Suurin muutos kasvien, kasvituotteiden ja puutavaran tuontiprosessissa on se, että maahantuoja tai maahantuojaa edustava huolitsija täyttää Traces-järjestelmässä kasvinterveydellisen tuonti-ilmoituksen eli CHED-PP:n (Common Health Entry Document for Plants, Plant Products and Plant propagating material). CHED-PP:n täyttöön voi käydä tutustumassa komission verkkosivuilla:
Create a new CHED-PP in a few steps...

Uuden järjestelmän käyttöönottoon liittyy aina ennakoimattomia tilanteita. Pyrimme Ruokaviraston kasvinterveysyksikössä ottamaan eri maahantuojien erityispiirteet huomioon käyttöönottoa suunnitellessamme. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että alkuvaiheessa järjestelmän käyttö voi lisätä maahantuontiprosessiin kuluvaa aikaa ja siten syntyviä kustannuksia. Otattehan tämän toiminnassanne huomioon. Olemme suurimpiin maahantuojiin ja huolitsijoihin yhteydessä vuoden 2019 aikana, ja pyrimme kehittämään tuontiprosessit sujuviksi yhdessä yritysten kanssa. Ruokavirasto suosittelee, että mikäli maahantuojan tuonnin volyymi on suuri, yritys ottaisi Tracesin käyttöön jo ennen pakollista määräaikaa.

Miten pääsen kasvinterveyden Traces-käyttäjäksi?

Ruokaviraston sivuilta löytyy ohje henkilökohtaisten Traces-tunnusten hakemiseksi. Henkilökohtaisia tunnuksia haetaan aina tiettyyn maahantuontia tai huolintaa tekevään yritykseen. Ensimmäinen yritykseen Traces-tunnuksia hakeva henkilö on automaattisesti kyseisen yrityksen Traces-pääkäyttäjä. Yritysten tulee tästä eteenpäin itse huolehtia itse Traces-käyttäjätunnusten hallinnasta.

Ruokaviraston kasvinterveysyksikkö on luonut maahantuontia ja huolintaa tekevät yritykset Tracesiin valmiiksi. Mikäli yrityksenne ei kuitenkaan löydy järjestelmästä, ilmoita yritystietosi (yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot) osoitteeseen kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi. Ilmoittamisen jälkeen Ruokaviraston vahvistaa, kun henkilökohtaisia tunnuksia voi hakea.

Huomaattehan, että ennen maahantuonnin aloittamista yrityksen tulee huolehtia siitä, että yritys kuuluu kasvinsuojelurekisteriin  ja EORI-rekisteriin. Ohjeet EORI-rekisteröitymiseen löytyvät Tullin sivuilta. EORI-rekisteröityminen on tulliselvitysilmoitusten edellytys.

Koulutukset

Tracesiin liittyvää koulutusta järjestettiin huolitsijoille ja maahantuojille Lappeenrannassa 10.10. ja Helsingissä 1.11.2019.

 

Katso koulutusmateriaali (pdf)

Neuvonta ja ohjeistus  

Pyydämme ystävällisesti osoittamaan Traces-järjestelmään liittyvät kysymykset ja palautteen osoitteeseen: kasvinterveys.traces@ruokavirasto.fi