Etelä-Afrikka

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Etelä-Afrikkaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Etelä-Afrikkaan viime vuosina esimerkiksi myllyteollisuustuotteita, rehuraaka-aineita ja maitotuotteita.

Tutustu Etelä-Afrikan vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Kalastustuotteet

Luonnonvaraisista kaloista ja makean veden kaloista saatavien tuotteiden viennissä Etelä-Afrikkaan ei tietojemme mukaan tarvita eläinterveystodistusta. Varmista tämä esimerkiksi kauppakumppanisi kautta ennen vientiä.

Kun yrityksesi vie merialueilla kasvatetuista kaloista saatavia tuotteita, tarvitset vietävän erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Maito ja maitotuotteet

Kun yrityksesi vie maitoa tai maitotuotteita Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Munatuotteet

Kun yrityksesi vie munatuotteita Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan ja tarvittaessa lisälehdet Ruokavirastosta.

Sian- ja siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä sian- tai siipikarjanlihaa Etelä-Afrikkaan. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2015 lähtien käynnissä sian- ja siipikarjanlihan markkinoillepääsyhankkeet, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi

Eläimet, alkiot ja sukusolut

Naudan siemenneste

Kun yrityksesi vie naudan siemennestettä Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Rehut, sivutuotteet ja lannoitteet

Käsitellyt eläinvalkuaiset

Käsitellyn eläinvalkuaisen vienti lemmikkiruoaksi tai kalanrehuksi Etelä-Afrikkaan on mahdollista ainoastaan Etelä-Afrikan hyväksymistä laitoksista. DAFF hyväksyy laitokset kirjallisen selvityksen perusteella. Lisätietoa tuontiluvasta ja hakemuskaavakkeen löydät DAFFin internetsivuilta.

Kun yrityksesi vie käsiteltyä eläinvalkuaista lemmikkiruoaksi tai kalanrehuksi Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimista todistuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Naudan nahat ja vuodat

Kun yrityksesi vie naudan nahkoja tai vuotia Etelä-Afrikkaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Etelä-Afrikan sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta. 

Tuontilupahakemukset eläinperäisille tuotteille

Eläinperäisten tuotteiden viennissä Etelä-Afrikkaan edellytetään eläinterveystodistuksen lisäksi myös tuontilupaa (Veterinary Import Permit). Tuontilupanumero tarvitaan eläinterveystodistukseen. Tuontilupahakemuksen voi tehdä ainoastaan etelä-afrikkalainen maahantuoja.

Tuontilupavaatimuksissa viitataan Etelä-Afrikan lainsäädäntöön, jota pitää noudattaa. Ohjeet tuontilupahakemuksen tekemiseen sekä hakemuslomakkeet muille elintarvikkeille kuin kalastustuotteille löytyvät Etelä-Afrikan alkutuotannosta vastaavan viranomaisen DAFFin internetsivuilta.

Kalastustuotteiden tuontilupahakemukset eivät löydy DAFFin nettisivuilta. Tietojemme mukaan ainoastaan merialueilla kasvatetuista kaloista ja luonnonvaraisista kaloista saatavien tuotteiden tuonti Etelä-Afrikkaan edellyttää tuontilupaa:

Lisätietoja tuontiluvan hakemisesta kalastustuotteille.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2021