Valko-Venäjä

Valko-Venäjä on yksi Euraasian talousliiton maista. Euraasian talousliittoon kuuluvat myös Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Venäjä. Suomesta on viety Valko-Venäjälle viime vuosina esimerkiksi kalastustuotteita, siipikarjanlihaa ja myllyteollisuustuotteita.

Tutustu Valko-Venäjän vientivaatimuksiin tämän, Euraasian talousliitto - ja vientilaitokseksi hyväksyminen -sivujen tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Vientilaitokseksi hyväksyminen

Jos haluat viedä Valko-Venäjälle eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja, on yrityksesi pääsääntöisesti kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään ja viejälaitokset on hyväksyttävä vientiin.

Valko-Venäjän vientiin hyväksytyllä tai hyväksyntää hakevalla elintarvikealan laitoksella tulee olla käytettävissään laitoksen toimintaan liittyvät Euraasian talousliiton sopimukset, säädökset ja ohjeet. Tutustu myös EU-komission koosteseen Euraasian talousliiton maiden vientivaatimuksista.

Valko-Venäjälle vientiin hyväksytyt suomalaiset laitokset ovat Rosselkhoznadzorin internetsivuilla EN / RU tai Valko-Venäjän maatalous- ja elintarvikeministeriön internetsivuilla RU.

Viennissä tarvittavat todistukset

Käytä viennissä Valko-Venäjälle EU:n ja Tulliliiton sopimia eläinlääkintötodistusmalleja tai Euraasian talousliiton yleiseläinlääkintötodistuksia (forma-todistukset). Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Euraasian talousliiton yleistodistusmallit löytyvät venäjäksi Euraasian talousliiton komission internetsivuilta. Jos haluat aloittaa uuden Euraasian talousliiton yleistodistuksen käytön, ota yhteys euraasia@ruokavirasto.fi. 

Valko-Venäjällä on käytössä eläinperäisten vientierien eläinlääkintötodistusten ennakkoilmoitusmenettely. Virkaeläinlääkäri ilmoittaa myöntämänsä eläinlääkintötodistukset eteenpäin Valko-Venäjän viranomaisille ja kopiona Ruokavirastolle. Ennakkoilmoitusmenettely ei vaadi viejältä toimenpiteitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2021