Euraasian talousliitto

Konttiin on pakattu tietoa näistä Euraasian talousliiton maista:

Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä muodostavat Euraasian talousliiton, joka perustettiin vuonna 2015. Talousliiton tarkoituksena on muun muassa tuotteiden vapaa liikkuminen näissä maissa. Kaikki Euraasian talousliiton jäsenmaat ovat WTO:n jäsenmaita lukuun ottamatta Valko-Venäjää. Ennen Euraasian talousliittoa Kazakstan, Valko-Venäjä ja Venäjä muodostivat Tulliliiton, jonka kanssa EU on neuvotellut muun muassa eläinterveystodistuksista

Vientivaatimukset vaihtelevat tuoteryhmittäin

Jos haluat viedä Euraasian talousliiton maihin eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja, on yrityksesi pääsääntöisesti kuuluttava Ruokaviraston vientivalvontajärjestelmään ja viejälaitokset on hyväksyttävä vientiin. Tämä koskee sekä tuotteen valmistajaa että varastoijaa.

WTO-jäsenyytensä myötä  Venäjän pitäisi vaatia laitosten vientihyväksyntää vain seuraavien tuoteryhmien osalta: liha ja lihavalmisteet, kalastustuotteet (ml. elävät kalat), raa'at maitovalmisteet ja munavalmisteet. Käytännössä Venäjän viranomainen on kuitenkin edellyttänyt laitoksen vientihyväksyntää muidenkin laitosten osalta. Valko-Venäjä voi edellyttää vientilaitosten hyväksyntää laajemmin kuin Venäjälle vietäessä. Venäjän viranomaisten myöntämä laitoshyväksyntä hyväksytään Ruokaviraston tietojen mukaan kaikissa Euraasian talousliiton maissa. Muiden maiden laitoshyväksynnät pätevät vain kyseiseen maahan.

Kun yrityksesi vie eläviä eläimiä, eläinperäisiä elintarvikkeita tai rehuja Euraasian talousliiton maihin, tarvitset mahdollisen laitoshyväksynnän lisäksi erän mukaan eläinterveystodistuksen. Eläinterveystodistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Tulliliiton kanssa sovitut eläinterveystodistukset

Löydät EU-komission ja Tulliliiton sopimat eläinterveystodistusmallit tältä sivulta. Tietojemme mukaan Tulliliiton ja EU:n välillä sovittuja eläinterveystodistuksia voi käyttää kaikkiin Euraasian talousliiton maihin. Huomaa, että usean Euraasian talousliiton maan kanssa on sovittu myös maakohtaisista todistuksista. Löydät ne kunkin maan omilta sivuilta. 

Eläinterveystodistukset ovat joko turvapaperimallisia tai TRACES-todistuksia. Turvapaperitodistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä. Venäjän osalta alla olevat eläinterveystodistukset täytetään ensisijaisesti TRACES-järjestelmässä.

Eläinperäiset elintarvikkeet

Eläinperäiset rehut

Elävät eläimet, alkiot  ja sukusolut

Lisätodistukset

Joidenkin eläinterveystodistusten mukaan tarvitaan lisätodistus esimerkiksi eläintautitilanteesta. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa lisätodistuspohjan Ruokavirastosta.

Pre-export-todistukset

Jos tuotteesi sisältää toisesta EU-maasta tullutta eläinperäistä raaka-ainetta, tarvitset Euraasian vientiä varten yleensä pre-export-todistuksen raaka-ainetta valmistavalta laitokselta.

Jos yrityksesi vie toiseen EU-maahan suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, raaka-aineita tai rehuja, jotka viedään sellaisenaan tai jalostettuna Euraasian talousliittoon, tarvitset sisämarkkinakaupassakin erän mukaan pre-export-todistuksen. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Eläinperäiset elintarvikkeet ja raaka-aineet

Eläinten rehut

Elävät eläimet

Euraasian talousliiton laatimat yleiset tuontieläinterveystodistukset - EAEU FORM-todistukset

Kaikkien eläimien tai eläimistä saatavien tuotteiden vientiin ei ole olemassa EU:n ja kohdemaan tai tulliliiton sopimaa eläinterveystodistusta. Tällöin käytetään Euraasian talousliiton omia yleistodistuksia eli niin kutsuttuja EAEU FORM-todistuksia.

Euraasian talousliitto hallinnoi EAEU FORM-todistuksia. Siksi todistusmallit voivat päivittyä, ja niiden kelpoisuus kannattaa tarkistaa kohdemaan viranomaiselta. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2022