Kun matkustat EU-maasta Suomeen

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy EU:n alueella Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa,  Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Italiassa, Saksassa, Tšekissä, Kreikassa ja Kroatiassa. Lisätietoja taudista ja sen esiintymisestä.

 

Lihaa sisältävät elintarviketuliaiset ja matkaeväät

Niissä EU-maissa, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, on rajoitusalueita, joilta saa tuoda Suomeen sian- tai villisian lihaa tai niitä sisältäviä tuotteita vain hyvin rajoitetusti. Yksityishenkilöt saavat tuoda vain sellaisia sian- ja villisianlihatuotteita, joiden pakkauksissa on soikea EU-tunnistusmerkki. Näitäkin tuotteita saa tuoda vain omaan käyttöön. Taudin esiintymismaissa voi olla myynnissä myös sellaisia sian- tai villisianlihatuotteita, jotka on rajoitettu käytettäväksi vain kyseisen jäsenmaan alueella. Paikalliseen kulutukseen tarkoitettujen tuotteiden pakkauksissa ei ole oheisen näköistä soikeaa EU -merkkiä, eikä niitä saa kuljettaa toisiin EU-maihin. 

EU:n soikea tunnistusmerkki.

Ruokavirasto suosittelee, että sian- tai villisian lihaa sisältäviä lihatuotteita ei tuoda lainkaan eväinä tai tuliaisina niistä EU-maista, joissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa, sillä tautitilanne ja rajoitusvyöhykkeet voivat muuttua hyvin nopeasti.

Rajoitukset ja vaatimukset on selostettu yksityiskohtaisesti ohjeessa Ohje sianlihan, villisianlihan ja niitä sisältävien lihatuotteiden sisämarkkinatuonnin rajoituksista sellaisista EU-jäsenvaltioista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa.

Saako elintarvikkeita vastaanottaa postitse toisesta EU-maasta?

EU:n alueella elintarvikkeiden toimittamista postitse koskevat samat säännöt kuin muutakin elintarvikkeiden kauppaa ja kuljettamista.  Edellä selostetut rajoitukset ja suositukset, jotka koskevat matkustajan mukanaan tuomia elintarvikkeita, koskevat myös postitse lähetettyjä ja/tai internetin kautta tilattuja elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu vastaanottajan yksityiseen käyttöön.

Jos olet ollut kosketuksissa sikoihin tai villisikoihin tai vieraillut maatilalla

Jos olet vieraillut ulkomailla maatiloilla tai kotieläinpuistoissa, ollut tekemisissä villisikojen kanssa tai liikkunut maastossa alueella, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, älä käy matkalta paluun jälkeen kotimaisilla eläintiloilla tai osallistu kotimaassa metsästykseen tai villisikojen ruokintaan, ennen kuin paluustasi on kulunut 48 tuntia. ASF-virus kulkeutuu helposti ihmisten ja tavaroiden mukana ja ne vaatteet, jalkineet ja varusteet, joita olet käyttänyt ulkomaanmatkalla esimerkiksi maatilavierailulla tai maastossa, tulisi matkan jälkeen pestä ja puhdistaa. Puhdistuksen lisäksi varusteita on hyvä pitää muutamia tunteja vähintään 60 °C saunassa tai lämpökaapissa mahdollisten virusten tuhoamiseksi (huomioi paloturvallisuus). Myös muut helposti leviävät eläintaudit on syytä huomioida vastaavasti.

Mikäli sinulla on tuotantoeläimiä tai työskentelet eläintilalla, Ruokavirasto suosittelee noudattamaan Eläinten terveys ETT:n ohjeita ulkomaanmatkoihin liittyen.

Lisää aiheesta:

Suomessa on hyvä noudattaa sikatilojen tautisuojausohjeita

ETT: Älä tuo eläintauteja matkatuliaisina (19.3.2015)

ETT: Älä tuo tauteja matkatuliaisina -ohje matkanjärjestäjille 

Jos metsästät toisessa EU-maassa

Ruokavirasto suosittelee, ettei villisian metsästysmatkoja tehdä afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueille. Likaantuneet varusteet voivat tuoda afrikkalaisen sikaruton tai jonkun muun helposti leviävän eläintaudin Suomeen. Vaara eläintautien leviämisestä koskee myös muiden eläinten kuin villisikojen metsästystä. Ruokavirasto suosittelee kaikille ulkomailla metsästäneille henkilöille metsästysvaatteiden, -varusteiden ja metsästyskoirien huolellista puhdistamista ennen Suomeen paluuta. Lisätietoja metsästäjille.

Metsästyssaaliiden tuonti Suomeen toisesta EU-maasta

Itse metsästettyjen riistaeläinten ja niiden lihan tuontiin toisesta EU-maasta Suomeen liittyy rajoituksia: Afrikkalaisen sikaruton rajoitusvyöhykkeiltä (rajoitusvyöhykkeet I, II ja III) ei saa lainkaan tuoda Suomeen itse metsästettyä villisikaa eikä sen tuoretta lihaa. Esimerkiksi Viro on tällä hetkellä kokonaan rajoitusvyöhykettä II tai I, eikä sieltä ole sallittua tuoda metsästettyä villisikaa Suomeen. Ruokavirasto suosittelee, että metsästäjät kokonaan välttäisivät tuomasta villisikasaaliita Suomeen maista, joiden jossain osassa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, sillä tautitilanne ja rajoitusvyöhykkeet voivat muuttua hyvin nopeasti.

Metsästysmuistojen ja trofeiden tuonti Suomeen toisesta EU-maasta

Sellaisia sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeita saa tuoda mukanaan maahan. Myös sellaisia sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja, joille on tehty täydellinen parkitus, saa metsästäjä ja muu matkailija tuoda mukanaan.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2023