Estä taudin pääsy sikalaan

Afrikkalainen sikarutto (ASF)  on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti, joka jatkaa vastustustoimista huolimatta leviämistä uusille alueille myös EU:n alueella. Taudin leviäminen maahan aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen eikä sitä ole koskaan todettu Suomessa. Tautia esiintyy Suomen lähialueilla ja uhka taudin leviämisestä Suomeen on kasvanut.

Tautia aiheuttava virus säilyy hyvin ympäristössä ja leviää helposti. Tautia ovat levittäneet muun muassa sikojen kuljetukset, virusta sisältävän ruokajätteen tai rehun syöttö sioille sekä villisiat. Kauas uusille alueille siirtyneet tartunnat ovat aiheutuneet pääasiassa saastuneen ruokajätteen syöttämisestä sioille. Leviäminen on mahdollista myös viruksen saastuttaman eläinten- tai rehunkuljetuskaluston mukana.

Tilojen tautisuojaus

Hyvä tautisuojaus on varmin keino estää tarttuvien tautien pääsy sikalaan. Eläinten siirto uuteen paikkaan ja uusien eläinten keskuuteen aiheuttaa suurimman riskin eläintautien siirtymiselle ja tarttumiselle aiemmin terveisiin eläimiin. Sen vuoksi näiden maahantuonnille asetettuja rajoituksia on noudatettava. Lisäksi Ruokavirasto kehottaa noudattamaan tuonneissa Eläinten terveys ETT ry:n suosituksia. Myös rehut, sukusolut ja alkiot, raadot, eläinten hoidossa käytetyt välineet ja tarvikkeet, kuljetusajoneuvot, eläinsuojassa käytetyt vaatteet tai vaikkapa yhteiset työkoneet voivat aiheuttaa riskin eläintaudin tarttumiselle, elleivät suojaustoimenpiteet ole riittäviä.

Suojauksen heikoin lenkki ratkaisee suojauksen tason, joten tilan kaikkien työntekijöiden ja vierailijoiden perehdyttäminen oikeisiin toimintatapoihin ja muun muassa suojavarusteiden käyttöön on tärkeää. Työntekijöiden tulee myös tietää, että ruokajätteen syöttäminen sioille (kesysiat, villisiat, mini-, mikro- ja villasiat ynnä muut) on kiellettyä Suomessa ja koko EU-alueella. Ruokavirasto ja Eläinten terveys ETT ry ovat tehneet ohjeistusta tilojen tautisuojauksen kehittämiseen.

Luonnonvaraisten villisikojen pääsy sikatilojen ja villisikatarhojen läheisyyteen tulee estää. Suomen luonnonvaraisen villisikapopulaation kokoa on arvioinut Luonnonvarakeskus LUKE. Villisikapopulaation koko on viime vuosina kasvanut.

Video tuottajille sikalan tautisuojauksesta.

Infovideo tuottajille sikalan tautisuojauksesta

 

Videon etusivu sikatuottajille ASF-epailystä.

Infovideo tuottajille ASF-tautiepäilystä

Lisätietoa: 
Ruokavirasto: Pitopaikan suojaaminen eläintaudeilta   
ETT ry: Tilatason tautisuojaus

Ulkomaanmatkan jälkeen

Ruokavirasto ja Eläinten terveys ETT ry:n yleisten tautisuojausohjeiden mukaan ulkomailla tehdyn maatilavierailun jälkeen ei pidä mennä suoraan suomalaiseen sikalaan, sillä tauti voi kulkeutua maatilavierailulla käytettyjen vaatteiden, jalkineiden ja muiden varusteiden tai ajoneuvojen mukana  (niin sanottu 48 tunnin sääntö). Myös tuliaisten ja muiden tuotteiden tuontirajoituksia on tärkeää noudattaa.

Tauti voi levitä myös rehujen ja kuivikkeiden mukana

Tautia aiheuttava virus kestää lämpöä ja happamuutta, ja voi levitä kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden mukana. Myös ruokajäte voi levittää ASF -virusta ja muita eläintauteja, minkä vuoksi sen käyttö on kielletty sikojen ja villisikojen ruokinnassa.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi tautialueilta ei tule tuoda Suomeen kuumentamattomia rehuja, kuten säilörehua ja heinää sekä tuoresäilöttyä tai käsittelemätöntä satoa tuotantoeläinten tai riistan ruokintaan. Esimerkiksi viljan (mukaan luettuna maissi) kuivaus, ei välttämättä tuhoa virusta. Afrikkalaisen sikaruton Suomeen tulon riskin pienentämiseksi Ruokavirasto suosittelee kuumentamattomien rehujen ja kuivikkeiden (mm. olki, heinä, viljat) varastointia 90 päivää ennen käyttöönottoa.

Maahantuotavan rehun alkuperä on aina syytä varmistaa, sillä se voi olla peräisin myös muusta kuin ostomaasta. Rehualan toimijat ja alkutuottajat vastaavat tuomansa rehun laadusta ja turvallisuudesta osana omavalvontaansa.

Ilmoita taudin epäilystä nopeasti

Ruokavirasto tutkii sekä koti- että villisikoja afrikkalaisen sikaruton varalta. Jos epäilet sikojen sairastavan afrikkalaista sikaruttoa tai muuta vakavaa tarttuvaa eläintautia, ota välittömästi yhteys kunnaneläinlääkäriin tilanteen selvittämiseksi. Jos luonnosta löytyy sairas tai kuollut villisika, siitäkin tulee heti ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, jotta eläin saadaan tutkittavaksi Ruokavirastoon. Jo puhjenneeseen tautiin ei ole hoitoa ja siksi sen varhainen toteaminen ja leviämisen tehokas estäminen on tärkeää.

Siat on pidettävä sisällä 

Siat on pidettävä sisällä koko Suomen alueella. On mahdollista, että Suomen itärajan yli kulkevat villisiat tuovat tartunnan Suomeen tai että villisiat saavat tartunnan muulla tavoin. Kaikki suora ja epäsuora kosketus luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläiminä pidettävien sikaeläinten välillä esimerkiksi laidunten tai rehun välityksellä on pyrittävä estämään. Sikojen ulkonapitokiellosta ja sen poikkeuksista tarkemmin.

Luonnonvaraisten villisikojen ottaminen luonnosta tarhattavaksi on kielletty

Luonnonvaraisten villisikojen siirtäminen niiden alkuperäisestä elinympäristöstä toiseen elinympäristöön tai niiden ottaminen luonnosta pitopaikkaan on kielletty. (MMMa 404/2021)

Villisikojen ja harrastesikojen siirto Suomeen toisista jäsenmaista metsästystarkoituksessa tai luonnonvaraisen kannan lisäämiseksi ei ole sallittua missään olosuhteissa. Lisätietoja elävien sikojen tuonnista.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2022