Hyönteiset elintarvikkeina

Ruokavirasto on laatinut elintarvikealalle hyönteisten kasvattamista, myymistä ja tarjoilua koskevan ohjeen. Ohje on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisille, hyönteisten kasvattajille että hyönteiselintarvikkeita valmistaville yrityksille.

Suomessa sallitaan toistaiseksi vain kasvatettujen kokonaisten hyönteisten käyttö. Kokonaisia hyönteisiä voidaan kuitenkin rouhia, jauhaa tai kuivata, mutta niistä ei saa poistaa osia (esimerkiksi siipiä, jalkoja tai päätä) eikä eristää tai uuttaa ainesosia (esimerkiksi rasva- tai proteiinijakeita).

Hyönteistuottajat voivat rekisteröityä elintarvikealan toimijoiksi, jolloin toiminta tulee elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan piiriin. Näin tuotettuja hyönteistuotteita voi markkinoida elintarvikkeina. Aiemmin markkinoilla olleita keittiökoristeina myytyjä hyönteistuotteita ei saa myydä elintarvikkeena, koska niiden tuotantoa ei ole valvottu elintarvikelainsäädännön mukaan eikä niiden turvallisuudesta ole voitu varmistua.

Hyönteisten kasvattaja, hyönteistuotteiden valmistaja ja myyjä vastaavat siitä, että heidän tuottamansa ja myymänsä elintarvikkeet ovat kuluttajille turvallisia. Tuotannossa on huolehdittava muun muassa hyvästä hygieniasta ja että esimerkiksi pakkausmerkinnöissä on oikeat ja riittävät tiedot.  On hyvä ottaa huomioon, että hyönteisproteiinit voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Markkinoilla saavat elintarvikkeena olla 1.1.2019 alkaen vain sellaiset hyönteislajit, jotka ovat olleet elintarvikkeena markkinoilla Suomessa tai muussa EU-maassa ennen 1.1.2018 ja joista on jätetty uuselintarvikelupahakemus komissiolle 1.1.2019 mennessä. 

 

Ruokaviraston ohje Hyönteiset elintarvikkeena (10588/3) pdf

Lista siirtymäaikana sallituista hyönteislajeista.

 

Hyönteiselintarvikkeisiin ja niiden tuotantoon liittyvät kysymykset: hyonteiset@ruokavirasto.fi

Hyönteiselintarvikkeiden tuontiin muista EU-maista liittyvät kysymykset: ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi

Hyönteisten ja hyönteiselintarvikkeiden tuontiin EU:n ulkopuolelta liittyvät kysymykset: rajatarkastus@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023