Elintarvikekontaktimateriaaleja koskeva lainsäädäntö

FI_lainsaadanto_2022.JPG

Kuva 1: EU:ssa ja Suomessa voimassa oleva kontaktimateriaalilainsäädäntö

Suomessa noudatetaan kontaktimateriaalien osalta EU-lainsäädäntöä, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että EU-asetukset ovat voimassa sellaisenaan ja direktiivit on saatettu voimaan kansallisilla asetuksilla.

Suomen elintarvikelaki 297/2021 koskee myös kontaktimateriaaleja ja kontaktimateriaalitoimintaa ja niiden valvonta tapahtuu elintarvikelain mukaisesti.

Lain 13 §:n mukaan kontaktimateriaalitoimijan on tehtävä ilmoitus toiminnastaan kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoituksen tekemisestä on kerrottu tarkemmin kohdassa "Kontaktimateriaalitoimijat - ilmoitus kontaktimateriaalitoiminnasta".

Kehysasetus 1935/2004 ja GMP-asetus 2023/2006 koskevat kaikkia kontaktimateriaaleja ja kontaktimateriaalitoimijoita.

Materiaalikohtaista lainsäädäntöä on harmonisoitu EU-alueella vain muoville (mukaan lukien kierrätysmuovi), aktiivisille ja älykkäille materiaaleille ja tarvikkeille, regeneroidulle selluloosalle sekä keramiikalle.

Lisäksi EU-tasolla on säädetty epoksiyhdisteistä, bisfenoli A:sta ja N-nitrosoamiineista.

Kiinasta ja Hongkongista maahantuotavia polyamidista ja melamiinista valmistettuja kontaktimateriaaleja on säädelty erikseen EU-asetuksella.

Suomessa on vain yksi kansallinen säädös (KTMp 268/1992) koskien kontaktimateriaaleista siirtyviä raskasmetalleja. 

Kustakin kontaktimateriaaleja koskevasta lainsäädännöstä on kerrottu tarkemmin vasemmalla tehtävävalikossa löytyvien otsikoiden alla.

Kontaktimateriaalien lainsäädäntö löytyy kokonaisuudessaan myös Ruokaviraston nettisivuilta: Elintarvikeala > Ohjeet ja lainsäädäntö > Pakkaukset ja kontaktimateriaalit.

Kontaktimateriaalit, joilla ei ole voimassa EU-tasoista, materiaalikohtaista erityislainsäädäntöä (niin sanotut ei-harmonisoidut materiaalit) turvallisuuden perusteena voidaan käyttää EU-suosituksia (Euroopan neuvoston resoluutiot ja niiden tekniset ohjeet), muiden EU-maiden kansallista lainsäädäntöä tai kansallisia viranomaissuosituksia, toimialojen omia suosituksia tai viime kädessä, jos EU-alueella ei muuta ole, EU:n ulkopuolisen maan kansallista lainsäädäntöä. Näiden ei-harmonisoitujen materiaalien turvallisuuden perusteisiin on koottu nettilinkkejä seuraavalla sivulla: Elintarvikeala > pakkaukset-ja-kontaktimateriaalit > hyodyllisia-kontaktimateriaaleja-koskevia-internetlinkkeja

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023