Elintarvikekontaktimateriaalivalvonnan ohjeet ja lomakkeet

Kontaktimateriaalitoiminnan valvontaan on laadittu ohje ja tarkastuslomakkeet. Sekä ohjeet että lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta. Ohje ja tarkastuslomakkeet on tarkoitettu ohjeeksi niin valvojille kuin kontaktimateriaalitoimijoillekin.

Kontaktimateriaalitoiminnan tarkastamista varaten laaditussa tarkastuslomakkeessa on seitsemän erilaista arvioitavaa asiakokonaisuutta:

 1. Laadunhallintajärjestelmää koskevat tiedot
 2. Tuotteiden koostumuksen hallinta
 3. Tutkimukset
 4. Tuotteiden vaatimustenmukaisuutta osoittavat todistukset
 5. Tuotteisiin liitettävät merkinnät
 6. Jäljitettävyys
 7. Käsittelymenetelmät/prosessit

Arvioinnissa noudatetaan arviointiasteikkoa A-D seuraavasti:

 • A = vaatimustenmukainen
 • B = pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta
 • C = elintarviketurvallisuutta heikentäviä epäkohtia
 • D = elintarviketurvallisuutta vaarantavia epäkohtia

Kontaktimateriaalitoiminnan arviointiohjeet ovat parhaillaan laadittavana ja ne julkaistaan näillä sivuilla heti niiden hyväksynnän jälkeen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023